MENY

Seminar om helse i et samfunnssikkerhets- og pasientsikkerhetsperspektiv

Universitetet i Stavanger, Nettverk for medisinske vitenskaper og Stavanger universitetssjukehus arrangerer forskningsseminaret «Helse i et samfunnssikkerhets- og pasientsikkerhetsperspektiv. Felles muligheter og utfordringer for UiS og SUS».

Formålet med seminaret er å sette fokus på samarbeidet mellom SUS og UiS knyttet til forskning innen samfunns- og pasientsikkerhet.
Påmelding innen mandag 10.03 til sissel.i.husebo@uis.no

Program:
13.00-13.15 Åpning av forskningsseminaret ved Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger og Stein Tore Nilsen, forskningsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus

13.15-14.00 Illusjonen om et risikofritt samfunn v/Odd Einar Olsen, professor UiS

Pasientsikkerhet i et samfunnssikkerhetsperspektiv v/Ove Njå, professor UiS/SUS/RAKOS

Pasientsikkerhet i et internasjonalt perspektiv v/Karina Aase, professor UiS/SUS

14.00-14.15 Pause

14.15-14.45 Sikkerhetsutfordringer knyttet til pasientbehandling v/Sverre Uhlving, fagdirektør SUS
Pasientsikkerhetskampanjen, kan deler av kampanjen være et videre utviklings- og forskningsområde? v/Sølve Braut, fagsjef for kvalitet og pasientsikkerhet SUS

14.45-15.00 Pause

15.00-15.45 Eksempler på forskningsprosjekter:
Klinisk ledelse i team i akuttmottak v/Sissel E. Husebø, postdoktor UiS/SUS og Øystein Evjen Olsen, fagsjef MOBA/SUS
Mobilt intensivt team - et implementeringsprosjekt v/Britt S. Hansen, professor UiS/SUS
Velferdsteknologi i et samhandlingsperspektiv: Forebygging av unødvendige innleggelser fra hjem til sykehus v/ Martha Gjestsen, stipendiat UiS/SUS og Ingelin Testad, senterleder/postdoktor SUS/UiS

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Pasientsikkerhet innen akuttmedisin:
- Utenfor sykehuset v/Stephen J M Sollid, førsteamanuensis UiS/fagsjef SNLA/Overlege på Luftambulanseavd. Oslo Universitetssykehus
- Innenfor sykehuset v/ Eldar Søreide, professor SUS/UiS/UiB
Pasientrelaterte “outcomes” og andre “outcomes”
Måleproblematikk knyttet til pasientsikkerhet v/Marianne Storm, postdoktor UiS

16.45-17.15 Diskusjon om rammer for samarbeid (klinikk, forskning, utdanning, organisering og finansiering)
Oppsummering og veien videre v/ Geir Sverre Braut, seniorrådgjevar SUS

17.15 Tapas i kantineområde