MENY

Debatt om PR og politikk

Magnhild Meltveit Kleppa, Ketil Raknes og Gunnar Thesen møtes til debatt med tittelen «Hvem styrer politikerne? Medierådgivingsbransjens samfunnsrolle».

Da Solberg-regjeringen ble dannet, ble det stilt spørsmål ved PR- og kommunikasjonsbyråenes rolle i politikken.

Den 12. februar blir det debatt i Folken om følgende spørsmål:

  • Er det politikerne eller kundene som styrer?
  • I hvilken grad vanskeliggjør bruken av slike firma medias muligheter til å utføre sin rolle som overvåker og kritiker av maktforholdene i samfunnet? 
  • Er medierådgivningsbransjens tjenester et legitimt hjelpemiddel for aktører uten tilgang til maktens korridorer?
  • Hvorfor er ikke ansettelse i medierådgivningsbransjen en like uproblematisk bakgrunn for politikere som ansettelse i mektige interesseorganisasjoner?
  • Er politikken medialisert, og hva betyr dette for samfunnsutviklingen?

Innledere er:

Ketil Raknes: tidligere statssekretær for SV, rådgiver i Burson-Marsteller og påtroppende amanuensis ved Markedshøyskolen.

Magnhild Meltveit Kleppa: Fylkesmann, tidligere statsråd og stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Gunnar Thesen: Seniorforsker ved IRIS og postdoktor ved i Universitetet i Århus: Om politikkens medialisering. 

Arrangør er UIS Debatt, Statsviterforeningen i Rogaland og Folken.