MENY

Boklansering med Hildegunn Sagvaag

Hildegunn Sagvaag lanserer boka "Alkohol + arbeidsliv = sant?". Sverre Nesvåg kommenterer. Espen Hana deltar også.

Boka "Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi" ble gitt ut på Gyldendal Akademisk forlag i slutten av januar. Hildegunn Sagvaag, førsteamanuensis ved Institutt for helsefag, har vært redaktør for boka, sammen med Bente Sikveland. Vi er glade for å kunne invitere til boklansering, der Sagvaag vil presentere antologien. Flere andre bidragsytere vil være til stede.

Bakgrunnen for boka er et behov for å få samlet kunnskap om arbeidsliv og rus. Den har derfor en samlet framstilling av aktuell forskning på området. Det veksles mellom statistikk og konkrete fortellinger: Statistikken viser hvilket volum og hvilke konsekvenser rus har for arbeidstakeren, arbeidsplassen og samfunnet. Fortellingene viser hvilke følger det har for kulturen på jobben, utvikling av relasjoner og forutsigbarhet.

Det er lagt særlig vekt på kjønnsdimensjonen, og lederes forhold til problemstillinger knyttet til rus på arbeidsplassen.

Sverre Nesvåg vil kommentere boka. Han er forskningsleder ved Regionalt kompe­tansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). Tidligere har han blant annet jobbet ved Universitetet i Oslo.

Den kjente artisten Espen Hana har latt seg intervjue i boka. Han har også sagt seg villig til å delta under lanseringen. Han vil komme med et innlegg om hvordan alkoholproblemer ble et tema på arbeid, og hvordan dette ble håndtert. Han stiller spørsmålet: Når kom egentlig likhetstegnet mellom alkohol og arbeid?

Det blir servering av kaffe og te. SIS bok vil være til stede og selge boka.

Alle er hjertelig velkommen!

Bilde av boka