MENY

Disputas om karbonatreservoar

Torsdag 13. Mars 2014, vil Moustafa Dernaika disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger.

Dernaika vil forsvare avhandlingen: «Exploring Petrophysical and Flow Properties in Complex Carbonate Reservoirs: Variations with Different Rock Types»

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesningen kl. 10.00 og disputas kl. 12.15. Emne for prøveforelesningen er: «Hydrocarbon recovery from shale».

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.