Et profilbilde

Vitenskapelig assistent
Lene Schibevaag { "honorific-suffix": "Vitenskapelig assistent", "fn": "Lene Schibevaag", "tel": "Telefon: 51834204", "email": "lene.schibevaag@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-112
Tlf priv/mob 004741412492

Center Coordinator for SHARE: Research Centre for Resilience in Healthcare at the University of Stavanger.

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Aase, K., Schibevaag, L., and Waring, J. (Eds.). Reseraching Quality in Care Transitions: International Perspectives. Palgrave MacMillan 2017.

Aase, K., and Schibevaag, L. (Eds.). Reseraching Patient Safety and Quality in Healthcare: A Nordic Perspective. CRC Press 2017.

Schibevaag, L., Laugaland, K.A., Aase, K. Kapittel 8: Sikkerhet, samhandling og pasientoverganger. I: Pasientsikkerhet: Teori og Praksis. Karina Aase (red.). Universitetsforlaget 2015.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Aase, Karina; Schibevaag, Lene; Waring, Justin (2017). Crossing boundaries : quality in care transitions. I: Researching quality in care transitions : international perspectives. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-62345-0. s. 3-29.
  • Schibevaag, Lene; Laugaland, Kristin A; Aase, Karina (2015). Sikkerhet, samhandling og pasientoverganger. I: Pasientsikkerhet teori og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024813. s. 129-140.
  • Aase, Karina; Waring, Justin; Schibevaag, Lene (2017). Researching quality in care transitions : international perspectives. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-62345-0. 301 s.
  • Aase, Karina; Schibevaag, Lene (2016). Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective. Taylor & Francis. ISBN 9781472477132. 258 s.
  • Waring, Justin; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Learning to cross boundaries: Deconstructing quality in care transitions. ISQua; 2017-10-01 - 2017-10-04.
  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Aase, Karina; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene (2017). SAFE-LEAD Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.
  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Facebook sider for SAFE-LEAD prosjektet https://www.facebook.com/safeleadproject/.
  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). SAFE-LEAD Quality and Safety in Primary Care.
  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Strømme, Torunn; Johannessen, Terese; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Prosjekt nettsider: http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/share-centre-for-resilience-in-healthcare/safe-lead/.
  • Wiig, Siri; Schibevaag, Lene (2017). De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall en evaluering. SHARE;