Et profilbilde

Vitenskapelig assistent
Lene Schibevaag { "honorific-suffix": "Vitenskapelig assistent", "fn": "Lene Schibevaag", "tel": "Telefon: 51834204", "email": "lene.schibevaag@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom P15 108
Tlf priv/mob 004741412492

Center Coordinator for SHARE: Research Centre for Resilience in Healthcare at the University of Stavanger.

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Aase, K., Schibevaag, L., and Waring, J. (Eds.). Reseraching Quality in Care Transitions: International Perspectives. Palgrave MacMillan 2017.

Aase, K., and Schibevaag, L. (Eds.). Reseraching Patient Safety and Quality in Healthcare: A Nordic Perspective. CRC Press 2017.

Schibevaag, L., Laugaland, K.A., Aase, K. Kapittel 8: Sikkerhet, samhandling og pasientoverganger. I: Pasientsikkerhet: Teori og Praksis. Karina Aase (red.). Universitetsforlaget 2015.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Schibevaag, Lene; Haraldseid-Driftland, Cecilie; Tvete Zachrisen, Rannveig; Wiig, Siri (2019). De etterlatte ved hendelsebaserte tilsyn- en evaluering. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-830-6. 41 s.
 • Aase, Karina; Waring, Justin; Schibevaag, Lene (2017). Researching quality in care transitions : international perspectives. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-62345-0. 301 s.
 • Aase, Karina; Schibevaag, Lene (2016). Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective. Taylor & Francis. ISBN 9781472477132. 258 s.
 • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Schibevaag, Lene (2019). De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn- en evaluering. NTNU Gjøvik; 2019-05-14 - 2019-05-15.
 • Schibevaag, Lene (2019). Next of kin involvement in regulatory investigation of patient deaths after adverse events a source of resilience?. RHCN NETWORK; 2019-08-26 - 2019-08-29.
 • Schibevaag, Lene (2019). Derfor må vi høre de etterlattes stemme når pasienter dør..
 • Schibevaag, Lene (2019). Next of kin involvement in regulatory investigation of patient deaths after adverse events a source of resilience?. Den Norske Ambassaden i Tokyo; 2019-08-22.
 • Haraldseid, Cecilie; Schibevaag, Lene; Wiig, Siri (2018). Involvement of the bereaved in supervisory investigation of severe adverse events: a literature review. NSQH 2018; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Schibevaag, Lene; Haraldseid, Cecilie; Wiig, Siri (2018). Evaluating a New Method for user involvement in supervisory investigation of the most severe adverse events in healthcare. 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Johannessen, Torunn Beate; Ree, Eline; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2018). Ungdom og psykisk helse, som del av InvolveMENT prosjektet.. SHARE - Center for Resilience in Healthcare; 2018-10-27.
 • Waring, Justin; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Learning to cross boundaries: Deconstructing quality in care transitions. ISQua; 2017-10-01 - 2017-10-04.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Aase, Karina; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene (2017). SAFE-LEAD Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Facebook sider for SAFE-LEAD prosjektet https://www.facebook.com/safeleadproject/.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). SAFE-LEAD Quality and Safety in Primary Care.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Strømme, Torunn; Johannessen, Terese; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Prosjekt nettsider: http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/share-centre-for-resilience-in-healthcare/safe-lead/.
 • Wiig, Siri; Schibevaag, Lene (2017). De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall en evaluering. SHARE;