MENY

Foredrag: Oljeteknologieksporten – et norsk eventyr

Håkon Skretting, regionaldirektør INTSOK, holder åpent foredrag om norsk oljeteknologi.

Norsk kontinentalsokkel har i mange år vært et laboratorium for innovasjon og teknologiutvikling. Myndighetenes krav til å utvinne maksimalt av resursene på en sikker og miljøvennlig måte, nær kontakt og god kommunikasjon mellom myndigheter, oljeselskaper, forskningsinstitusjoner og leverandørindustri har bedratt sterkt til at dette har vært mulig. Men det er ikke bare teknologi. Også metoder og tjenester har blitt utviklet på samme måte.

Det som er enda mer gledelig er at de norske leverandørene ikke bare har suksess hjemme, men har vist seg konkurransedyktige internasjonalt. I løpet av de siste 15 årene har leverandørindustrien 10 doblet den internasjonale omsetning som i 2012 passerte 180 mrd. NOK. Det er nesten tre ganger hele fisk og sjømateksporten.

Norge er et høykostland. Vi har begrenset med hender. Derfor er det ikke unaturlig at norske leverandører er sterkest når det etterspørres avansert teknologi og avanserte løsninger. Samtidig må norske bedrifter sørge for å holde kostnadene nede ved blant annet deleproduksjon fra land med lavere produksjonskostnader.

Oljeselskapene gjør det samme. Det er en trend som viser at oljeselskapene setter ut større kontrakter til blant annet verftene i Asia. Engineering foregår gjerne i tredje land. Utfordringen til mindre norske leverandører som i hovedsak er konsentrert mot norsk sokkel, er at en faktisk må bli mer internasjonal for å komme med på leveranser til norsk sokkel.

Håkon Skretting