MENY

Hva er denne laget av da?

Arkeologisk Museum ønsker alle interesserte velkommen til Forskningsseminar tirsdag 18/3 kl. 14.00. Ann Meeks, steinkonservator; Alexia Rohmer, malerikonservator og Hege Hollund, arkeologisk konservator presenterer nytt analyseinstrument ved AM-UiS for undersøking av kulturhistoriske materialer.

 

Hvilke fargepigment har kunstmaleren brukt? Hvilket brudd kommer steinen fra? Hvilken legering består metallet av?

Dette er noen av de spørsmålene vi nå på et øyeblikk kan få svar på, ved hjelp av nyinnkjøpt høy-teknologisk analyseutstyr. Et håndholdt røntgenfluoresens-apparat kan raskt og ikke-destruktivt måle grunnstoff-sammensetningen til ulike typer materialer.

Foredragsholderne vil presentere eksempler og planer for bruk ─ og også demonstrere bruken av apparatet ved å utføre analyser ‘på direkten’!