Et profilbilde

Professor
Anders Bjarte Ekerhovd Vassenden { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Anders Bjarte Ekerhovd Vassenden", "tel": "Telefon: 51831523", "email": "anders.vassenden@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ SV-313
Tlf priv/mob 51831523

Forskningsområder

Kultursosiologi, boligspørsmål, migrasjon og flerkulturalitet, velferd

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

"Rapid social change, value transformation and the field of culture. The city of Stavanger as a prism." (IRIS; NFR FRIHUMSAM)

"Pluralisation, the welfare state and civil associations." (IRIS; NFR VAM)

Arbeidserfaring

2016 - : Professor, UiS

2014 - 2016: Førsteamanuensis, UiS

2008 - : Seniorforsker/forsker, IRIS

2007 - 2008: Forsker II, Unifob Global, UiB

2002 - 2007: Universitetsstipendiat, UiO

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders (2015). Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202451615. 448 s.
 • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Bratt, Christopher; Lie, Terje (2014). Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere.. International Research Institute of Stavanger. 85 s.
 • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Lie, Terje (2013). "Ryktet forteller hvor du bor". Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere. International Research Institute of Stavanger. 134 s.
 • Vassenden, Anders; Lie, Terje; Skoland, Kathrine (2012). "Man må ha en plass å bo" - En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland. International Research Institute of Stavanger. 125 s.
 • Nødland, Svein Ingve; Vassenden, Anders (2011). Inkludering i idrettslag Gjennomgang av en tilskuddsordning. International Research Institute of Stavanger. 90 s.
 • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle (2011). Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandringsbakgrunn. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-7081-155-7. 96 s.
 • Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Brosvik Beyer, Stian; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi (2011). Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. International Reserach Institute of Stavanger - IRIS rapport 2011-029. 176 s.
 • Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita (2010). Innvandrere som risikogruppe i trafikken -forslag til tiltak?. International Research Institute of Stavanger. 86 s.
 • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders (2009). Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik kulturaktørene ser det. International Research Institute of Stavanger. 72 s.
 • Blomgren, Atle; Vassenden, Anders (2009). Utfordringsnotat til Rogaland Fylkeskommunes arbeid med: "Det er bruk for alle" - Regionplan for et inkluderende samfunn. International Research Institute of Stavanger. 56 s.
 • Vassenden, Anders (2009). Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom. International Research Institute of Stavanger. 64 s.
 • Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Vassenden, Anders (2018). The role of ethnicity in child welfare institutions: How do second-generation Somali parents cope with ethnic stigma?. 2018-06-26 - 2018-06-28.
 • Vassenden, Anders (2018). Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Jæren Senior Universitet; 2018-10-25.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete; Gujord, Heming H.; Bergsgard, Nils Asle (2018). Ridiculing your house while respecting what you read: Distinction and morality in two contrasting fields of cultural consumption. Nordic Sociological Association; 2018-08-08 - 2018-08-10.
 • Vassenden, Anders; Vedøy, Gunn (2018). Innvandrere, sivile organisasjoner og velferd. Institutt for Samfunnsforskning & Norce; 2018-11-13.
 • Vassenden, Anders; Vedøy, Gunn; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2018). A modern-day Pied Piper of Hamelin? The Norwegian Child Protective Services, migrant associations, bonding social capital. the Nordic Sociological Association; 2018-08-08 - 2018-08-10.
 • Vassenden, Anders (2017). Fra religionshovedstad til religiøst hukommelsestap?. Stavanger prosti; 2017-02-01.
 • Vassenden, Anders (2017). Oljevirksomhetens påvirkning av den sosiale og kulturelle utviklingen i Stavanger-området. Statoils pensjonistforening; 2017-03-06.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete (2017). Photo elicitation in the study of culture and taste. American Sociological Association; 2017-08-11 - 2017-08-16.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete (2017). Photoe elicitation in the study of culture and taste2. Universitet i Ålborg; 2017-09-14.
 • Jonvik, Merete; Vassenden, Anders (2016). Cultural capital as a hidden asset. Management of class differences in everyday life. 2016-06-07 - 2016-06-08.
 • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders (2010). Innvandrere i trafikken.
 • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders (2010). Skreddersydd kjøreopplæring.