MENY

Seminar om Hafrsfjord i vikingtid

Tirsdag 25. mars er det klart for nok et spennende forskningsseminar på Arkeologisk museum. Temaet denne ganger er Erfaringer og utfordringer: Hafrsfjord i vikingtid.

FAGSEMINAR OM HAFRSFJORD 872
Tid og sted: 25.mars kl. 12.15 -15.45 Auditoriet, Arkeologisk museum

PROGRAM
Helge Sørheim, Velkommen
Torgrim Titlestad, UiS, Innledning og bakgrunnen for prosjektet - 20 min presentasjon og 10 min diskusjon
Mari Høgestøl, Erfaringer fra AM sine tidligere undersøkelser i området – 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Olle Hemdorff, Arkeologisk museum, UiS, Erfaringer fra AM sine tidligere undersøkelser i området - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Helge Sørheim, Arkeologisk museum, UiS, Vikingtidsgraver fra Søra Bråde, Revheim - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Theo Gil, Arkeologisk museum, UiS, En mulig handelsplass på Sola - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Trond Meling, Arkeologisk museum, UiS, Utgravningene i Sømmevågen - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Arild Skjæveland Vivås, Rogaland fylkeskommune, Arbeidet med Transportkorridor Vest - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon

Kort kaffepause

Lisbeth Prøsch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS, Undersøkelser av strandlinjekurver og sandflukt i området - 5 min presentasjon og 10 minutter diskusjon
John Kvanli, Rygene detektorklubb, Erfaringene fra detektorundersøkelsene i området samt videre planer, 5 min presentasjon og 10 minutter diskusjon
Tor Arthur Andreassen, Erfaringer fra tidligere søk i sjøen -5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Representant fra Kartverket, Planene for kartlegging i sjøen - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon