MENY

Seminar: Is the Feminization of Migration Cause for Alarm?

Nettverk for kjønnsforskning ved UiS inviterer til seminar om kjønnsperspektiv på migrasjon.

De presenterer kjønnsaspekt både i forhold til moderne og historisk migrasjon.

Innleder: Donna Gabaccia, University of Minnesota

Kommentator: Mirjam Hladnik, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Donna R. Gabaccia vil omtale sin tekst Is the Feminization of Migration Cause for Alarm? Mirjam H. Hladnik kommenterer sammenhengene mellom migrasjon og kjønn nærmere foruten å peke på innsikter fra samspillet mellom migrasjons- og kjønnsforskning.

De vil også presentere sine respektive forskningsinstitusjoner i USA og Slovenia.

Både Donna R. Gabaccia og Mirjam Hladnik er våren 2014 gjesteforskere/-lærere på European Master in Migration and Intercultural Relations ved UiS.