MENY

Inspirasjonsseminar om formidling av forskning og kulturarv

Seminaret som arrangeres på Arkeologisk museum torsdag 10. april har tittelen "From Museums to Music Festivals to IKEA: Engaging the public with heritage". Vi inviterer til et inspirasjonsseminar med etterfølgende workshop.

Hva betyr den kunnskapen som museer og forskere sitter med for ulike individer og
grupper i samfunnet? Hvordan kan publikum ta aktivt del i kunnskapsproduksjonen,
og dra nytte av den? Hva kan vi gjøre for å engasjere?

Foredragsholder Dr. Jacqui Mulville fra universitetet i Cardiff har et brennende engasjement for å få forskning
og arkeologi ut der folk er. Jacqui er arkeolog med spesialisering innen osteoarkeologi og dyrebein.
Hun har organisert flere vellykkede og kreative prosjekter innen formidling og har i tillegg startet et nytt
kurs for studentene i Cardiff kalt ‘Heritage Communication’.

Workshop
AM-UiS ønsker å invitere til et inspirasjonsseminar med etterfølgende workshop, rundt temaet formidling
av forskning og kulturarv. Selv om Jacqui er forsker og arkeolog er temaet og metodene som vil bli presentert
aktuelle for mange faggrupper innen universitets- og museumsmiljøene, fra forskere til museumspedagoger
til aktører innen næringsliv og turisme. Jacqui vil holde et åpent seminar der hun snakker
om sine prosjekter og erfaringer, etterfølgt av en workshop som skal inspirere deltakerne til å finne nye
måter å nå publikum på. I tillegg vil noen av museene i regionen, inkludert AM, presentere
sine aktuelle formidlingsopplegg.

Vin og tapas
I etterkant av workshopen inviterer vi til vin og tapas på museet.
Seminaret med et foredrag på rundt en time vil være åpent for alle.
Frist for påmelding til workshop er 1. april. Vær tidlig ute – det er begrenset med plasser!

10. april: foreløpig program
10:00–11:30: Åpent seminar, Jacqui Mulville
11:30–12:30: Felles lunsj for workshop-deltakere
12:30–15:30: Workshop med påmelding ved Jacqui Mulville
(inkluderer en time med presentasjonar av ulike formidlingsprosjekt)
15:30– Vin og tapas

Sted: Auditoriet AM-UiS, Peder Klows gate 30a, Stavanger
Pris, workshop: Kr. 200,- / Pris, vin og tapas: Kr. 150,-

Fyll ut skjema for påmelding.