Et profilbilde

Førsteamanuensis
Marianne Sandvik Tveitnes { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Marianne Sandvik Tveitnes", "tel": "", "email": "marianne.s.tveitnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-404

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

 01.07.18. - d.d. Førsteamanuensis, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UiS 

01.01.18-30.06.18 Universitetslektor, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UiS 

01.04.14-31.12.17 Doktorgradsstipendiat, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UiS 

01.01.13- 01.04.14 Avdelingsleder fagavdeling Syn, region vest, STATPED 

26.03.12 ? 31.12.12 Avdelingsleder avd. Rogaland, STATPED VEST  

01.08.07.-25.03.2012 Virksomhetsleder PPT for Midt Ryfylke 

01.08.03 -01.08.07. Spes.ped.koordinator/spesialpedagog/lærer , Jørpeland ungdomsskole, Strand kommune 

Har også erfaring i fra arbeid som:

  • Logoped og PP-rådgiver
  • Spesialpedagog for barn i førskolealder 
  • Kulturskolelærer i sang/barnekor/barneteater

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2018). Sakkyndighet med mål og mening. En analyse av sakkyndighetskunnskapens institusjonaliserte kjennetegn; et grunnlag for refleksjon og endring. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-766-8. 320 s.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2019). Pedagogisk Psykologisk Tjeneste - en organisasjon i endring, eller…?. NLA; 2019-10-14.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2019). Sakkunnig arbeid, med mål og meining…?. Statped vest; 2019-08-28 - 2019-08-29.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2019). Sakkyndighet med mål og mening. Statped; 2019-10-23 - 2019-10-24.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2019). Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning. Høgskolen i Innlandet; 2019-02-06 - 2019-02-07.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2019). What characterizes the institutionalized expert-knowledge of the Norwegian Educational-Psychological Service?. Universitetet i Stavanger; 2019-09-17.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik; Nevøy, Anne (2016). Negotiating the Role of the Educational Psychological Service under Shifting Conditions.. American Educational Research Association; 2016-04-08 - 2016-04-12.