MENY

Seminar om rasebegrepet og rasisme

Nettverk for kjønnsforskning ved UiS inviterer til seminar om rasebegrepet og kritiske analyser av rasisme. Hva betyr begrepet rase i dag og hva kan rasebegrepet hjelpe oss å fange i analyser av rasisme? Er norsk rasisme fargeblind? Dette vil være sentrale spørsmål for dagens seminar.

Feministisk teori har i en årrekke fokusert på forskjell som sosialt fenomen. På dette seminaret vil Stine H. Bang Svendsen presentere forskjellige syn på rasebegrepet i forskning på rasisme, i lys av feministisk teori, og hvorfor rase-begrepet i økende grad dukker opp i forskningslitteraturen om rasisme i Norden.

I Storbritannia og USA analyseres rasisme med utgangspunkt i det tverrfaglige feltet kritiske rase- og hvithetsstudier, som har sterke bindinger til kjønnsforskning. Svendsen vil snakke om hva denne fagretningen kan tilby av analytiske perspektiver på rasisme in Norge.

Stine H. Bang Svendsen disputerte nylig med avhandlingen "Affecting Change? Cultural Politics of Sexuality and 'Race' in Norwegian Education". Hennes nåværende forskningsinteresser er rase og fargeblindhet i nordisk sammenheng, de psykososiale og politiske effektene i etterkant av terrorangrepet  22. juli, samt kjønn og makt i institusjoner og idelogier. Les mer om Svendsen.

Dersom du ønsker å delta – send e-post til maria.dockweiler@uis.no