MENY

Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring?

June Junge disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 10. januar 2013. Junge har studert læreres kollegasamtaler