Et profilbilde

Forsker
Faraz Barzideh { "honorific-suffix": "Forsker", "fn": "Faraz Barzideh", "tel": "", "email": "faraz.barzideh@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for data- og elektroteknologi

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)