Et profilbilde

Universitetslektor
Svanaug Lunde { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Svanaug Lunde", "tel": "Telefon: 51832954", "email": "svanaug.lunde@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-349

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lunde, Svanaug (2018). Omsorgsfulle relasjoner og begeistring som smitter. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. s. 109-130.
 • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2019). Lekbaserat Lärande. Bonnierförlagen Lära. ISBN 9789178230594. 208 s.
 • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. GAN Aschehoug. ISBN 978-82-492-1963-6. 231 s.
 • Havn, Kjetil; Lunde, Svanaug (veileder) (2017). Seks barnehagelærarar sine opplevingar av, og refleksjonar kring, samspel med 5-åringar i samband med gjennomføring av eit strukturert, leikbasert førskuleopplegg. Universitetet i Stavanger. 91 s.
 • Størksen, Ingunn; Ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2016). Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. GAN Aschehoug. ISBN 9788249218523. 227 s.
 • Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn (veileder); Lunde, Svanaug (veileder) (2014). Personalets opplevelse av nærhet og konflikt i relasjonen med barn i barnehagen: Sammenhenger med barnets kjønn, atferdsregulering og sosioøkonomisk bakgrunn. Universitetet i Stavanger. 101 s.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2014). Snart førsteklassing - med sosial kompetanse i ranselen. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 978-82-7841-890-1. 48 s.
 • Skåland, Hanne Størksen; Størksen, Ingunn (veileder); Lunde, Svanaug (veileder) (2014). Hva er barneahgelærernes opplevelse av nærhet og konflikt til barn med vansker?. Universitetet i Stavanger. 77 s.
 • Lunde, Svanaug (2018). Presentasjon av Lekbasert læring under Forskningsdagene 2018 Stand på Forskningstorget.
 • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug (2016). Godt å ha någen. Læringsmiljøsenteret. UiS, Stavanger.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Lunde, Svanaug (2020). Tilskuerrollen. Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret; 2020-01-08 - 2020-01-09.
 • Lunde, Svanaug (2020). Etterutdanning i Aktivitetspedagogikk. utdanningsetaten i Oslo; 2020-09-16.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2020). Se forskernes tips til hva personalet i barnehagen kan gjøre for å skape trygghet og kontinuitet for barna.
 • Lunde, Svanaug (2019). Askøykonferansen. Askøy kommune; 2019-01-10.
 • Lunde, Svanaug (2019). DUÅ Jubileumskonferanse. De utrolige årene; 2019-04-10.
 • Lunde, Svanaug (2019). Fagdag, Livsmestring i barnehagen. Asker kommune; 2019-04-23.
 • Lunde, Svanaug (2019). Lek og læring for livet. Sørlandske lærerestevne; 2019-10-18.
 • Lunde, Svanaug (2019). Lek og læring for livet, lekbasert læring i barnehagen. Østlandske lærerstevne; 2019-11-01.
 • Lunde, Svanaug (2019). Livsmestring. Aschehoug forlag; 2019-03-26.
 • Lunde, Svanaug (2019). Sammenheng mellon barnehage og skole med vekt på lekbasert læring. Lesesenteret, UiS; 2019-08-27.
 • Lunde, Svanaug (2019). Toddlerkonferansen. Kanvas; 2019-03-14.
 • Lunde, Svanaug (2019). Videreutdanning i sosial kompetanse Lekbasert læring. VID, Sandnes; 2019-10-01.
 • Lunde, Svanaug (2019). Være sammen i Bømlo. Bømlo kommune; 2019-09-09.
 • Lunde, Svanaug (2019). Være sammen, avslutningskurs. Være Sammen; 2019-03-21.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie. Filiorum, Universitetet i Stavanger; 2019-10-17.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study.. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Lunde, Svanaug; Roland, Pål (2019). Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?. Filiorum, UiS; 2019-10-16.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2019). Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment.
 • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen (2019). Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC.. 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Lunde, Svanaug (2018). Begynneropplæring i skolen. Lesesenteret, UiS; 2018-08-28.
 • Lunde, Svanaug (2018). De omsorgsfulle relasjonene-det handler om livsmestring og livsglede. Læringsmiljøprosjektet, U. dir; 2018-04-25.
 • Lunde, Svanaug (2018). Foreldremøte, Heskestad barnehage. Heskestad barnehage, Lund kommune, Læringsmiljøprosjektet; 2018-08-30.
 • Lunde, Svanaug (2018). Frokostseminar, GAN Aschehoug. GAN Aschehoug; 2018-10-10.
 • Lunde, Svanaug (2018). Heldagskurs for barnehageansatte. Livsmestring og livsglede i barnehagen-for alle. Skolemøtet for Rogaland; 2018-11-16.
 • Lunde, Svanaug (2018). Innføring i lekbasert læring, trygge verme relasjoner og sosial kompetanse. Lekbasert læring; 2018-06-18.
 • Lunde, Svanaug (2018). Jeg tror på kjærlighet før oppdragelse. Barnehageutvikling.no; 2018-05-03.
 • Lunde, Svanaug (2018). Lekbasert læring for de eldste i banrehagen og kanskje for de yngste i skolen. Østlandske lærerstevne; 2018-11-02.
 • Lunde, Svanaug (2018). Lekbasert læring for de eldste i barnehagen. Utdanningsdirektoratet; 2018-01-24.
 • Lunde, Svanaug (2018). Lekbasert læring i barnehagen. Utdanningsdirektoratet; 2018-03-07.
 • Lunde, Svanaug (2018). Livsglede og begeistring i barnehagen. PBL KS; 2018-06-07.
 • Lunde, Svanaug (2018). Livsmestring og livsglede i barnehagen. Ringerike kommune; 2018-08-16.
 • Lunde, Svanaug (2018). Livsmestring og livsglede i kulturskulen. Suldal kommune; 2018-04-23.
 • Lunde, Svanaug (2018). Læringsmiljøprosjektet i Lund kommune. Lund kommune;
 • Lunde, Svanaug (2018). Relasjoners betydning i barnehagen. Vasshus gårdsbarnehage; 2018-02-22.
 • Lunde, Svanaug (2018). Sårbare barn og relasjonskompetanse. Agderprosjektet, UiS, UiA; 2018-01-25.
 • Lunde, Svanaug (2018). Undervisning for sammenligningsgruppen, Lekbasert læring. Lekbasert læring, Univrsitetet i Stavanger; 2018-06-18.
 • Lunde, Svanaug (2018). Undervisning, MUT-202 Master i Spesialpedagogikk. UiS; 2018-03-14.
 • Lunde, Svanaug (2018). Undervisning, veilederutdanning. Være Sammen, UiS; 2018-10-18.
 • Lunde, Svanaug (2018). Undervisning, videreutdanning i Spesialpedagogikk. Høgskulen på Vestlandet; 2018-10-02.
 • Lunde, Svanaug (2018). Veilederutdanning, Hærøy kommune. Være Sammen, UiS; 2018-03-16.
 • Lunde, Svanaug (2018). Veilederutdanning, Være Sammen. Være Sammen, UiS; 2018-06-01.
 • Lunde, Svanaug (2018). Videreutdanning i Lekbasert læring, 15 studiepoeng. Lekbasert læring, Univrsitetet i Stavanger; 2018-09-26.
 • Lunde, Svanaug (2018). Være Sammen i Hærøy. Hærøy kommune;
 • Lunde, Svanaug (2018). livsmestring og livsglede, for alle!. Læringsmiljøsenteret 2018; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. CES Ifo; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. VATT Institute;
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. UiS and NHH; 2018-06-04 - 2018-06-05.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan (2018). Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2018-03-21.
 • Lunde, Svanaug (2017). Agderprosjektet, en orientering. Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder; 2017-09-06.
 • Lunde, Svanaug (2017). Avslutningsforelesning, veilederkurs. Være Sammen AS; 2017-01-20.
 • Lunde, Svanaug (2017). De varme relasjonene for barns behov for trygg tilknytning. Lier kommune; 2017-11-24.
 • Lunde, Svanaug (2017). Fagdag, Hemnes kommune. Hemnes kommune; 2017-05-24.
 • Lunde, Svanaug (2017). Livsglede og livsmestring. Knutepunktkommunene, Vest Agder; 2017-11-15.
 • Lunde, Svanaug (2017). Livsglede og livsmestring i Tromsø. Tromsø kommune; 2017-11-20.
 • Lunde, Svanaug (2017). Livsmestiring og helse. Karmøy kommune; 2017-11-09.
 • Lunde, Svanaug (2017). Livsmestring og helse. Time kommune; 2017-11-17.
 • Lunde, Svanaug (2017). Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytning, veilederkurs. Være Sammen, Læringsmiljøsenteret; 2017-11-10.
 • Lunde, Svanaug (2017). Relasjonskompetanse i Randaberg kommune. Randaberg kommune; 2017-08-16.
 • Lunde, Svanaug (2017). Ressursveilederkurs. Være Sammen AS; 2017-05-10.
 • Lunde, Svanaug (2017). Sosial kompetanse og de trygge og varme relasjonene. Lekbasert Læring, UiS, HHS; 2017-03-31.
 • Lunde, Svanaug (2017). Temaområde Barnehage ved Læringsmiljøsenteret, UiS Undervisning, forskning og utadretta arbeid. Kunnskapsdepartementet, ved Ekspertutvalget; 2017-11-01.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2017). Implementeringsarbeid knyttet til rammeplanen ved Læringsmiljøsenteret. Utdanningsdirektoratet; 2017-09-28.
 • Lunde, Svanaug (2016). Agderprosjektet, videreutdanning. Agderprosjektet; 2016-03-07 - 2016-03-10.
 • Lunde, Svanaug (2016). Kursrekke for pedagogiske medarbeidere og fagarbeidere i Vest Agder. Fylkesmannen i Vest-Agder; 2016-04-05.
 • Lunde, Svanaug (2016). Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytning. Vøre sammen; 2016-01-14 - 2016-01-15.
 • Lunde, Svanaug (2016). Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytnings betydning for små barn. NSLA og nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet; 2016-05-02.
 • Lunde, Svanaug (2016). Relasjonsbygging og det gode læringsmiljøet. Læringsmiljøsenteret; 2016-04-26.
 • Lunde, Svanaug (2016). Relasjonskompetanse. Sandnes kommune; 2016-05-13.
 • Lunde, Svanaug (2016). Sosial informasjon prosesseringsmodellen (SIP) og barns evne til selvregulering. Tysvær kommune; 2016-05-09.
 • Lunde, Svanaug (2016). Trygge, varme relasjoner, sosial kompetanse. Agderprosjektet; 2016-04-18 - 2016-04-19.
 • Lunde, Svanaug (2016). Undervisning, Agderprosjektet. Agderprosjektet; 2016-01-18 - 2016-02-21.
 • Lunde, Svanaug (2016). Være Sammen i Drammen. Være sammen; 2016-05-27.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2016). Begeistring i barnehagene.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2016). Viktigheten av vennerelasjoner i barnehagen.
 • Størksen, Ingunn; Lea, Åse; Lunde, Svanaug; Rege, Mari (2016). Investering i viten med Vitensenteret.
 • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug (2016). Magdalena (5) skal følges i 45 år. Lindesnes Avis. [Avis]; 2016-08-31.
 • Lunde, Svanaug (2015). Assistentkurs i regi av Vestagder fylkeskommune. Fylkeskommunen, Vest Agder; 2015-04-16.
 • Lunde, Svanaug (2015). De trygge og varme relasjonene og sosial kompetanse. Agderprosjektet; 2015-09-21 - 2015-09-24.
 • Lunde, Svanaug (2015). Fagdag for pedagogiske medarbeidere. barnehagene i Storhaug bydel; 2015-01-28 - 2015-01-29.
 • Lunde, Svanaug (2015). Fagdag, LP-barnehage. Læringsmiljøsenteret, LP-barnehage; 2015-02-24.
 • Lunde, Svanaug (2015). Fagdag, LP-barnehage, Narvik. LP-barnehage, Læringsmiljøsenteret, UiS; 2015-03-26.
 • Lunde, Svanaug (2015). Fagdag,Sandnes kommune. Sandnes kommune; 2015-05-22.
 • Lunde, Svanaug (2015). Fagdag,Vest Agder Fylkeskommune. Vest Agder Fylkeskommune; 2015-02-09.
 • Lunde, Svanaug (2015). Fagkveld for assistenter. Barnehagene, Krabat, Haugtussa,Våland; 2015-05-06.
 • Lunde, Svanaug (2015). Fagkveld for pedagogiske medarbeidere. Barnehagene, Krabat, Haugtussa, Våland; 2015-01-15.
 • Lunde, Svanaug (2015). Filmressurs -om læringsmiljø i barnehagen. You Tube, UiS. [Internett]; 2015-02-02.
 • Lunde, Svanaug (2015). Foredrag på veilederkurs, Være sammen. Være sammen; 2015-10-27.
 • Lunde, Svanaug (2015). Foreldremøte. Vinjar barnehage; 2015-04-20.
 • Lunde, Svanaug (2015). Foreldremøte, Klepp kommune. Klepp kommune; 2015-02-25.
 • Lunde, Svanaug (2015). Foreldremøte, Time kommune. Time kommune; 2015-01-21.
 • Lunde, Svanaug (2015). Foreldremøte, barnehage. Vågedalen barnehage; 2015-04-22.
 • Lunde, Svanaug (2015). Gruppeveiledning, Klepp kommune. Klepp kommune; 2015-03-24.
 • Lunde, Svanaug (2015). Innlegg under Relasjonskonferansen 2015. Relasjonssenteret AS; 2015-03-23.
 • Lunde, Svanaug (2015). "Kick off"-nytt barnehageår. Barnehagene, Krabat, Haugtussa,Våland; 2015-08-17.
 • Lunde, Svanaug (2015). Kulturformidleren og det gode samspillet Undervisning, KKK,BLU v/ UiS. KKK, BLU; 2015-01-07.
 • Lunde, Svanaug (2015). Kurs i for pedagogiske ledere i Småfolk barnehage. Småfolk barnehgae; 2015-05-13.
 • Lunde, Svanaug (2015). Omsorgsfulle relasjoner og barns behov for trygg tilknytning. Farsund kommune; 2015-10-16.
 • Lunde, Svanaug (2015). Omsorgsfulle relasjoner og barns behov for trygg tilknytning. Satsingen, Inkluderende læringsmiljø; 2015-10-15.
 • Lunde, Svanaug (2015). Omsorgsfulle relasjoner og ledelse i barnehagen. Hva innebærer det å tilrettelegge for et godt læringsmiljø. Sandnes kommune; 2015-10-21.
 • Lunde, Svanaug (2015). Planleggingsdag for barnehager, Hærøy/Dønne. Hærøy kommune; 2015-05-20.
 • Lunde, Svanaug (2015). Planleggingsdag, Sauda. Sauda kommune; 2015-08-14.
 • Lunde, Svanaug (2015). Relasjoner, lek og læring. Agderprosjektet; 2015-02-10 - 2015-02-11.
 • Lunde, Svanaug (2015). Relasjonskompetanse og voksenrollen. Univeritetet i Stavanger; 2015-09-12.
 • Lunde, Svanaug (2015). Sosial mestring i barnehagen. Barnehagelærerutdanningen; 2015-12-10.
 • Lunde, Svanaug (2015). Tilknytning og relasjoner. Heldagskurs for barnehageansatte.. Skolemøtet i Rogaland; 2015-11-13.
 • Lunde, Svanaug (2015). Tilknytning og relasjoner Foredrag for barnehageansatte. Læringsmiljøsenteret og MHFA; 2015-11-25.
 • Lunde, Svanaug (2015). Undervisning ved IBU, UiS. Institutt for barnehagelærerutdanning. UiS; 2015-03-16.
 • Lunde, Svanaug (2015). Undervisning, Agderprosjektet. Agderprosjektet; 2015-11-02 - 2015-11-05.
 • Lunde, Svanaug (2015). Undervisning. BULL 2 Deltid Barnehagelærerutdanningen ved UIS. Barnehagelærerutdanningen; 2015-12-16.
 • Lunde, Svanaug (2015). Veilederkurs,Være sammen Haugesund. Stiftelesen, Være sammen; 2015-03-18.
 • Lunde, Svanaug (2015). Veiledning, barnehageledere. Klepp kommune; 2015-02-02.
 • Lunde, Svanaug (2015). Være Sammen i Osterøy. Osterøy kommune; 2015-09-29.
 • Lunde, Svanaug (2015). Være sammen i Drammen, veilederkurs. Stiftelsen Være Sammen; 2015-04-10.
 • Lunde, Svanaug (2015). Være sammen konferanse. Stiftelsen Være Sammen; 2015-05-29.
 • Lunde, Svanaug (2015). fagdag, LP-barnehage. LP-barnehage, Læringsmiljøsenteret, UiS; 2015-01-20.
 • Lunde, Svanaug (2014). De gode relasjonene. Hans og grete barnehage; 2014-08-27.
 • Lunde, Svanaug (2014). De gode relasjonene. Sola barnehage; 2014-06-11.
 • Lunde, Svanaug (2014). De gode relasjonene. InPed, pedagogisk vikarsentral; 2014-03-25.
 • Lunde, Svanaug (2014). De gode relasjonene.Hva er kvalitet i barnehagen?. Vest-Agder fylkeskommune; 2014-10-17.
 • Lunde, Svanaug (2014). De viktige relasjonene. Askeladden, trollskogen barnehager; 2014-05-20.
 • Lunde, Svanaug (2014). Dei gode relasjonene--om tilknytning og relasjonskompetanse. Klepp kommune; 2014-11-14.
 • Lunde, Svanaug (2014). Ekstern veileder, pedagogisk utviklingsprosjekt. Stavanger kommune; 2014-09-12 - 2014-12-31.
 • Lunde, Svanaug (2014). Faglig presentasjon av Agderprosjektet. Flekkefjord kommune; 2014-11-18.
 • Lunde, Svanaug (2014). Lederutvikling. Sandnes kommune; 2014-10-09.
 • Lunde, Svanaug (2014). Lederutvikling,transformasjonsledelse. Styrernettverk, barnehagene i Storhaug bydel; 2014-01-14.
 • Lunde, Svanaug (2014). Relasjoner og tilknytning. Fagstab oppvekst, Sandnes kommune; 2014-02-11 - 2014-02-18.
 • Lunde, Svanaug (2014). Relasjoner og tilknytning relatert til de minste barna Relasjoner og tilknytning relatert til de minste barna Re4lasjoner og tilknytning-relatert til de minste barna. Stiftelsen, Være Sammen, Læringsmiljøsenteret; 2014-11-06.
 • Lunde, Svanaug (2014). Relasjonsutvikling hos små barn. Ulstein kompetansesenter og Kristiansund Opplæringssenter; 2014-09-23.
 • Lunde, Svanaug (2014). Tidlig tilknytning og selvregulering. UiS, Læringsmiljøsenteret; 2014-09-10.
 • Lunde, Svanaug (2014). Tilknytning og relasjoner. Skaarlia barnehage; 2014-05-26.
 • Lunde, Svanaug (2014). Tilknytning og relasjoner. Læringsverkstedet barnehage Strutsen; 2014-01-30.
 • Lunde, Svanaug (2014). Tilknytning og relasjoner i barnehagen. Utdanningsforbundet; 2014-02-06.
 • Lunde, Svanaug (2014). Tilknytning til voksne-en base for trygghet. Læringsmiljøsenteret, UiS; 2014-11-12.
 • Lunde, Svanaug (2014). Tilrettelegging av barnehagens sosiale miljø for å fremme positiv sosial og emosjonell utvikling. UiS, Læringsmiljøsenteret; 2014-09-17.
 • Lunde, Svanaug (2014). Veiledning, pedagogidsk utviklingsarbeid. Stavanger kommune; 2014-01-01 - 2014-12-31.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2014). Relasjoner og selvregulering i barnehagen. PPT Rogaland; 2014-05-13.
 • Plischewski, Henning; Lunde, Svanaug (2014). Tilknytning. Læringsmiljøsenteret; 2014-11-28.
 • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug (2014). Lite kontakt med voksne i barnehagen. Forskningsrådets nettside. [Internett]; 2014-05-02.
 • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug (2014). Presentasjon av Agderprosjektet. Høyres gruppe i Vest Agder Fylkeskommune; 2014-09-01.