Et profilbilde

1011 Førsteamanuensis
Dieuwer Ten Braak { "honorific-suffix": "1011 Førsteamanuensis", "fn": "Dieuwer Ten Braak", "tel": "Telefon: 51832943", "email": "dieuwer.t.braak@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Kunnskapssenter for utdanning
Rom HL U-219

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • ten Braak, Dieuwer (2020). Early Childhood Executive Function, Literacy, and Mathematics: Direction of Effects and Domain-Specificity Across the Transition to School. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-950-1. 161 s.
 • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2019). Lekbaserat Lärande. Bonnierförlagen Lära. ISBN 9789178230594. 208 s.
 • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. GAN Aschehoug. ISBN 978-82-492-1963-6. 231 s.
 • Størksen, Ingunn; Ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2016). Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. GAN Aschehoug. ISBN 9788249218523. 227 s.
 • ten Braak, Dieuwer; Wiken Sandgrind, Silje (2020). Finner sammenheng mellom selvregulering og matematiske ferdigheter. Barnehage.no. [Internett]; 2020-09-26.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Melby-Lervåg, Monica (2019). Har flerspråklighet en kognitiv fordel? Foreløpige resultater fra en meta-analyse.. Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret; 2019-10-30 - 2019-10-31.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2019). Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment.
 • ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn (2019). How self-regulation mediates the relation between early math and later academic achievement. 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Melby-Lervåg, Monica (2018). Gir det en kognitiv fordel å være flerspråklig?. Lesesenteret, Stavanger; 2018-11-19.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. SOFI;
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. CES Ifo; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. VATT Institute;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit; ten Braak, Dieuwer (2018). Fri lek eller læring i barnehagen?.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; ten Braak, Dieuwer (2018). Leke eller lære i barnehagen?. NRK-Rogaland. [Radio]; 2018-09-19.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. UiS and NHH; 2018-06-04 - 2018-06-05.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan (2018). Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2018-03-21.
 • ten Braak, Dieuwer (2018). Den viktige selvreguleringen.
 • ten Braak, Dieuwer (2018). Livsmestring og selvregulering: hvordan god selvregulering hjelper barn til å mestre hverdagen og livet. 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • ten Braak, Dieuwer (2018). Selvregulering i barnehagen.
 • ten Braak, Dieuwer (2018). Selvregulering: utvikling i tidlig alder 2..
 • ten Braak, Dieuwer; Kleemans, Tijs; Størksen, Ingunn; Verhoeven, Ludo; Segers, Eliane (2018). The Role of Attentional and Behavioral Control in Early Literacy and Numeracy Development. 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2018). Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet T3 - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. 2018-02-15 - 2018-02-16.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2018). Opplæring i kartlegging i Lekbasert Læring T2 - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. 2018-05-15 - 2018-05-28.
 • Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2017). The Importance of Early Self-Regulation and Early School Adjustment Difficulty During Transition to School in Norway. 2017-04-06 - 2017-04-08.
 • ten Braak, Dieuwer (2017). From Kindergarten to First Grade: Associations between the Development of Self-regulation and Academic Skills.
 • ten Braak, Dieuwer (2017). Selvregulering; utvikling i tidlig alder..
 • ten Braak, Dieuwer; Kleemans, Tijs; Størksen, Ingunn; Verhoeven, Ludo; Segers, Eliane (2017). Developmental Pathways to Reading and Math: the Role of Attentional and Behavioral Control. 2017-08-29 - 2017-09-02.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2017). Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring..
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2017). Opplæring i kartlegging i Lekbasert Læring prosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring..
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Idsøe, Thormod (2017). Examining developmental pathways between self-regulation and academic skills in Norway. 2017-04-06 - 2017-04-08.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Mosvold, Reidar (2017). Psychometric properties, reliability and validity of the Ani BananiMath Task. 2017-11-02.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2017). Agderprosjektet.
 • Ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2016). Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. Agderprosjektet; 2016-06-06.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; McClelland, Megan (2016). From Kindergarten to First grade in Norway: Direction of the Developmental Pathways Between Self-regulation and Academic Skills. UiS;
 • Ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; McClelland, Megan (2016). From Kindergarten to First grade in Norway: Direction of the Developmental Pathways Between Self-regulation and Academic Skills. EARLI; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Lenes, Ragnhild; Ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2015). Playful learning på norsk.
 • ten Braak, Dieuwer (2015). Selvregulering; utvikling i tidlig alder. Agderprosjektet; 2015-09-21 - 2015-09-24.
 • ten Braak, Dieuwer (2015). Selvregulering: utvikling i tidlig alder 2. Agderprosjektet; 2015-11-02 - 2015-11-05.