Et profilbilde

Feltarkeolog
Jon Reinhardt Husvegg { "honorific-suffix": "Feltarkeolog", "fn": "Jon Reinhardt Husvegg", "tel": "", "email": "jon.r.husvegg@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-307
Tlf priv/mob 40637040

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Husvegg, Jon Reinhardt (2016). Bronsealderrøyser og jernalderhus på Skadberg I Sola. Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255. Hefte 4. s. 29-34.
 • Dahl, Barbro Irene; Husvegg, Jon Reinhardt; Soltvedt, Eli-Christine; Eva Schaller, Åhrberg (2017). Arkeologisk og botanisk undersøkelse av hus i Bergevik. Berge gnr. 37 bnr. 1, Forsand k, Rogaland.. Arkeologisk museum, UiS. 70 s.
 • Dahl, Barbro Irene; Soltvedt, Eli-Christine; Husvegg, Jon Reinhardt (2017). Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av røyser fra E.BRA og hus fra YROM ved Skadberg skole. Skadberg gnr. 32 bnr. 19, Sola k, Rogaland. Oppdragsrapport 2017/01. Arkeologisk museum, UiS. 71 s.
 • Husvegg, Jon Reinhardt; Ahlqvist, Jenny; Fredh, Erik Daniel (2015). Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av dyrkingslag og kokegroper på Kleppevarden vest. Gnr. 1, bnr. 6, Klepp kommune, Rogaland. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum, Oppdragsrapport 2015/19. 38 s.
 • Husvegg, Jon Reinhardt; Dahl, Barbro Irene (2015). (Oppdragsraport B 2014/24 Sikring og dokumentasjon av skadet hustuft og gravrøys fra yngre romertid. Hellvik gnr. 60 bnr. 51, Eigersund kommune, Rogaland.. Arkeologisk museum. UIS.
 • Husvegg, Jon Reinhardt (2018). Gravfeltet på Eikebakken, Øvre Øksnevad i Klepp.
 • Denham, Sean Dexter; Husvegg, Jon Reinhardt (2016). Har funnet 90 gravhauger på Øksnevad. TV Vest. [TV]; 2016-05-18.
 • Husvegg, Jon Reinhardt (2016). Bronsealderrøyser og jernalderhus på Skadberg I Sola.
 • Husvegg, Jon Reinhardt (2016). Resultater fra Skadberg. AM,UIS; 2016-02-01.
 • Husvegg, Jon Reinhardt; Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell; Pedersen, Grethe Moell (2016). Åpen dag Øvre Øksnevad.. AM,UIS; 2016-06-26.
 • Husvegg, Jon Reinhardt (2015). Finnes det diamanter på Skadberg?.. Solabladet. [Avis]; 2015-10-06.
 • Husvegg, Jon Reinhardt (2015). Formidling I felt Skadberg skole. 2015-06-10 - 2015-06-12.
 • Husvegg, Jon Reinhardt (2014). Formidling til skolelever (1.-10. klasse) ved Hellvik skole... AM,UIS; 2014-09-15.
 • Husvegg, Jon Reinhardt (2014). Tirsdags foredrag Sikring og dokumentasjon av skadet hustuft og gravrøys fra yngre romertid. Hellvik gnr. 60 bnr. 51, Eigersund kommune,. AM,UIS; 2014-11-01.
 • Husvegg, Jon Reinhardt (2013). Formidling i Felt for Forsand Skole. AM,UIS; 2013-09-01.