Et profilbilde

Førsteamanuensis
Kjersti Balle Tharaldsen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Kjersti Balle Tharaldsen", "tel": "Telefon: 51831660", "email": "kjersti.b.tharaldsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-350
Hjemmeside www.theplainpresent.com

Forskningsområder

Clinical research, intervention development, intervention evaluation, psychology, educational science, mindfulness, coping, identity, social anthropology

Utvalgte publikasjoner

SCIENTIFIC PUBLICATIONS:

Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Going to Work or Staying at Home? How Kindergarten Stakeholders Perceive Determinants of Job Performance, Job Presence, and Work Health. International Journal of Mental Health Promotion, 17(3), 1-20.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Mindful coping. Doctoral thesis. Stavanger: University of Stavanger.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Mindful coping for adolescents: beneficial or confusing. Advances in School Mental Health Promotion, 5 (2), 105-124.

Tharaldsen, Kjersti Balle & Bru, Edvin (2012). Evaluating the mindfulness-based coping program: an effectiveness study using a mixed model approach. Mental Illness, 4, 43-51.

Tharaldsen, Kjersti Balle & Bru, Edvin (2011). Validation of the mindful coping scale, Emotional and Behavioral Difficulties, 16: 1, 87-103.

Tharaldsen, Kjersti Balle, Bru, Edvin & Wilhelmsen, Ingvard (2011). Mindful Coping and Mental Health among Adolescents, International Journal of Mental Health Promotion, 13(2), 21-31.

BOOKS/BOOK CHAPTERS:

Tharaldsen, K.B. (2015). Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær og stressmestring for unge. Hertervig Akademiske Forlag.

Tharaldsen, K.B. (2014). Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær og stressmestring for unge. E-bok. Hertervig Akademiske Forlag.

Tharaldsen, K.B. (2014). Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær og stressmestring for unge. Arbeidsbok. Hertervig Akademiske Forlag.

Tharaldsen, K.B. (2014). Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær og stressmestring for unge. Voksenveileder. Hertervig Akademiske Forlag.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Skjemateori og fortolkningskompetanse, O. Ottesen (red.), Ledelse. Å bruke teori i praksis. Høyskoleforlaget.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Relasjonelle ferdigheter i kommunikasjon, O. Ottesen (red.), Ledelse. Å bruke teori i praksis. Høyskoleforlaget.

Tharaldsen, Kjersti Balle & Otten, Henk (2008).  Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MbC-manual. Hertervig Forlag. (2. utgave, 2012).

PUBLICATIONS IN NORWEGIAN:

Tharaldsen, Kjersti Balle & Seglem, Bodil Opsanger (2014)
Mindfulness ? lær å mestre stress. Psykisk helse og rus, 1, 39-42.

Tharaldsen, Kjersti Balle & Seglem, Bodil Opsanger
(2010).
Mindfulness-based Coping ? et kurs som fremmer oppmerksom mestring, Ergoterapeuten, 6/10 (53), s. 48-51.

Tharaldsen, Kjersti Balle, Mikkelsen, Aslaug, & Wilhelmsen, Ingvard (2008).
Mindfulness-based Coping i psykiatrien. Et mestringskurs basert på mindfulness og kognitiv atferdsterapi, Tharaldsen & Otten (red.), Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MbC-manual. Hertervig Forlag. (2. utgave, 2012).

Tharaldsen, Kjersti Balle, Mikkelsen, Aslaug, & Wilhelmsen, Ingvard (2008 ? kort).
Mindfulness-based Coping (MbC). Et kurs basert på mindfulness og mestring, Tharaldsen & Otten (red.), Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MbC-manual.
Hertervig Forlag. (2. Utgave, 2012).

Pågående forskning

Project manager for the research project "Preventing and treating mental health problems with mindful coping".

Arbeidserfaring

20.10.2012 - present             

Dalane DPS, Stavanger University Hospital
Researcher

 

01.02.2013 ? 01.12.2013      

UIS Business School, University of Stavanger
Assistant Professor

 

15.06.2004 ? present             

Dalane DPS, Stavanger University Hospital
Training supervisor

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin (2019). Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-062-9. 60 s.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Rapport fra fagseminar 4.-5. desember 2017. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-060-5. 53 s.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Slåtten, Hilde; charlotte, hancock; Bru, Edvin; Breivik, Kyrre (2017). Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-058-2. 116 s.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge.. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-217-2. 168 s.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Arbeidsbok.. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172141. 200 s.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Leve mer, truble mindre. Oppmerskomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. E-bok.. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-216-5. 250 s.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Mestringsteknikker for livsvansker. MBC-manual. Revidert utgave.. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8216-132-9. 320 s.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Mindful coping. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-508-4. 273 s.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Otten, Henk (2008). Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MbC-manual. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282160261. 306 s.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). CD med øvelser i mindfulness. Dalane DPS.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-øvelser.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 3: Livsmestring i skolen. Læringsmiljø i skole og barnehage - podkast. [Internett]; 2020-04-24.
 • Sølvik, Randi M.; Tharaldsen, Kjersti Balle; Strand, Maria Gilje (2020). Nettmøte: Livsmestring og emosjonell støtte. Læringsmiljøsenterets facebook-side. [Internett]; 2020-04-24.
 • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Systematisk oppfølging etter mobbing.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Introduksjonsfilm ROBUST. Film til nettsted for forskningsprosjekt ved navn ROBUST:.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Mestringsstrategier for elever i videregående trinn. 2018-04-12.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Mindfulness som mestring - også ved kreftsykdom. UiS; 2018-01-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Mobbing er alles ansvar (temahefte 52) Ødelagte liv og milliardkostnader (reportasje). [Fagblad]; 2018-11-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Om oppmerksomt nærvær som del av mestringsprosessen blant ungdom. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; 2018-01-19.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Oppmerksomt nærvær blant ungdom. 2018-04-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). ROBUST - et undervisningsopplegg med formål å øke ungdomsskolelevers sosiale og emosjonelle kompetanse. 2018-01-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). ROBUST. Et undervisningsopplegg som fremmer sosial og emosjonell kompetanse blant elever på ungdomstrinnet..
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Bokkommentar: Strategisk fremsynsledelse. UiS; 2017-03-14.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Forsker vil ha stressmestring i skolen. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-10-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). HVordan kan helsesøstre bidra med å lære ungdom å leve mer og gruble mindre?. 2017-11-24.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). How can we follow up pupils previously exposed to bullying?. 2017-11-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Kan vi gi elevene mer balanse i livet?. 2017-02-15.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Lev mer og gruble mindre!. Gosen ungdomsskole; 2017-02-14.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). MBC-sertifiseringskurs. 2017-09-09 - 2017-10-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Om oppmerksomt nærvær for ungdom: Leve mer, gruble mindre!. Stiftelsen psykiatrisk opplysning og UiS; 2017-04-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Oppfølging etter mobbing. 2017-10-01.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Oppmerksomt nærvær i arbeid med ungdom. VID Bergen; 2017-09-01.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Oppmerksomt nærvær som springbrett for mestring. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og UiS; 2017-10-22.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Psykisk helse må bli eget fag i skolen. P4. [Radio]; 2017-03-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Psykiske problemer er tabu blant ungdom. forskning.no. [Internett]; 2017-03-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Utforming og organisering av tiltak for barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Utdanningsdirektoratet; 2017-02-09.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Utdanningsdirektoratet/Læringsmiljøsenteret; 2017-12-04 - 2017-12-05.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av oppfølgingstiltak etter mobbing. 2016-11-23.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Hvordan lære elever å leve mer og gruble mindre?. GOsen ungdomsskole; 2016-12-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Kan vi lære ungdom å leve mer og gruble mindre?. Dalane DPS; 2016-10-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). MBC sertifiseringskurs. The Plain Present; 2016-09-10 - 2016-12-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Mindfulness for pasienter med kreft. 2016-01-14.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Mindfulness for ungdom. VID Bergen; 2016-06-09.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Mindfulness og kronisk sykdom. UiS; 2016-11-04.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Leve mer, gruble mindre!. Stiftelsen Psykiatrisk opplysning og UiS; 2015-10-22.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved kronisk sykdom. 2015-10-28.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Ungdommelig mestring!. Randaberg videregående skole; 2015-10-02.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Å være oppmerksomt nærværende som profesjonsutøver. VID Bergen; 2015-11-12.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Boklansering av "Leve mer, gruble mindre!". SUS; 2014-12-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Den mentale helsen kan forverres. NRK Rogaland. [Internett]; 2014-03-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Den mentale helsen kan forverres. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-03-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Forebygging og behandling av mentale helseproblem ved mestring gjennom "oppmerksomt nærvær". SUS; 2014-09-24.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Første bud: legg bort telefonen. Ditt Bate. [Fagblad]; 2014-10-01.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Hvordan lære ungdom å gruble mindre og leve mer?. Randaberg videregående skole; 2014-10-28.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Kick-off for forskningsprosjekt: hvem, hva, hvor og hvorfor?. 2014-10-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Kognitive mestringsteknikker - en innføring. 2014-09-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Ledelse og mestring - og kognitive mestringsteknikker. HHUIS; 2014-10-15.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Leve mer, gruble mindre - å lære ungdom å mestre mer og bedre!. 2014-11-07.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom.. Psykiatrisk Opplysning; 2014-11-04.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Voksenveileder..
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). MBC-instruktørutdanning. Kjersti B. Tharaldsen; 2014-03-31 - 2014-06-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Mer håp i relasjonene!.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Mindful coping - presentasjon av avhandling og videre forskningsarbeid. Haraldsplass Diakonale høgskole; 2014-04-24.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Mindfulness - et springbrett for mestring. UIS; 2014-10-24.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Mindfulness i arbeidslivet. Kvinesdal kommune; 2014-05-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Oppmerksom mestring for ungdom. 2014-03-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved kronisk sykdom. UIS; 2014-10-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Presentasjon av et forskningsprosjekt: Preventing and treating mental Health problems With mindful coping. SUS; 2014-08-29.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Presentasjon av forskningsprosjekt med et lite dykk i forskningsmetoder. 2014-03-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Preventing and treating mental Health problems With mindful coping. SUS; 2014-08-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). "Preventing and treating mental health problems with mindful coping - en presentasjon av et forskningsprosjekt". FAST, Psykiatrisk divisjon, SUS; 2014-02-25.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). "Preventing and treating mental health problems with mindful coping - status quo og veien videre". HevHelse, UiS; 2014-03-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Til russen. Psykiatrisk Opplysning; 2014-11-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Bidragsyter på Landsmøtekonferansen «Veien videre». Foredrag om mindfulness. SMSO og FMSO; 2013-05-24.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Foredrag om mindfulness. Norsk Fysioterapeutforbund; 2013-03-08.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Foredragsholder på studiet "mindfulness - den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver". Bergen Diakonale Høgskole; 2013-09-26.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Gjesteforeleser på studiet "Ledelse og mestring" ved UiS. 2013-09-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Gjesteforelesning på HHUIS. 2013-10-15.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Intervju med Dalane Tidende vedrørende doktorgraden. [Avis]; 2013-12-23.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Intervju vedrørende oppstart av forkningsprosjekt som samarbeid mellom voksenpsykiatrisk avdeling og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. [Avis]; 2013-11-22.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). MBC-instruktørutdanning. Dalane DPS; 2013-04-08 - 2013-06-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Kurs i stressreduksjon gjennom oppmerksomt nærvær. Stavanger kommune; 2013-04-29 - 2013-06-19.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Kurs i stressreduksjon gjennom oppmerksomt nærvær. Senter Mot Seksuelle Overgrep, Rogaland; 2013-02-21 - 2013-05-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Presentasjon av det web-baserte mestringskurset "Læring, mestring og arbeidsglede" for virksomhetsledere i barnehagesektoren. Handelshøgskolen ved Uiniversietet i Stavanger; 2013-05-28.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Presentasjon av forskningsprosjektet "A smile is not enough, part I: Developing an intervention for continuous positive feedback". Handelshøgskolen i Stavanger; 2013-02-22.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Presentasjon av forskningsprosjektet "Preventing and treating mental health problems with mindful coping". Helsestasjonen for ungdom, Stavanger kommune; 2013-08-22.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Temaundervisning på SUS. Undervisning om mindfulness i helsevesenet med vekt på barn og unge. Østerlide rehabiliteringssenter; 2013-05-02.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Å leve mer og "stresse" mindre gjennom oppmerksomt nærvær (mindfulness). Stavanger Universitetssjukehus; 2013-08-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Å være til stede i eget liv - la oppmerksomt nærvær bedre egne holdninger til livets utfordringer. Helsetjenestene i Sandnes kommune; 2013-08-26.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). «Å være til stede i eget liv – la oppmerksomt nærvær bedre egne holdninger til livets utfordringer». Sandnes kommune og Stavanger Universitetssjukehus; 2013-05-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Bidragsyter på fagdag for sekretærer med tittel: Trivsel og Arbeidsmiljø. Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus; 2012-10-24 - 2012-10-25.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Bidragsyter på konferansen Kropp- og sjel konferanse med tema: «Ut av offerrollen». Possibility; 2012-05-10 - 2012-05-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Foredrag under Folkehelsekonferansen i Klepp med tittel: «Hvem skaper utryggheten – vi eller de?». Klepp kommune; 2012-11-12.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Instruktørutdanning i MBC. Dalane DPS; 2012-04-01 - 2012-07-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). «MBC – fungere det nå egentlig?». Dalane DPS; 2012-01-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). «Med mindfulness som nærmeste kollega – hvordan oppmerksomt nærvær kan bistå i arbeidslivet». Fellesorganisasjonen, Rogaland; 2012-05-08.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Temaforelesning om mindfulness i arbeidslivet. Fellesorganisasjonen; 2012-03-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Foredragsholder i studiet Psykisk Helsepedagogikk. Foredragstittel: Mestringsteknikker for livsvansker. Psykisk helse i skolen og Uinversitetet i Stavanger (SAF); 2011-01-29.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Instruktørutdanning i MBC. Dagbehandlingsenheten DPS Ytre Helgeland; 2011-03-01 - 2011-07-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Instruktørutdanning i MBC. Dalane DPS; 2011-01-01 - 2011-03-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Miniseminar om mindfulness. Kognitiv kompetansegruppe, SUS; 2011-12-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Miniseminaret "Mindfulness: et nytt(ig) redskap i psykoterapi?". Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; 2011-11-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Refleksjonsforedrag om stress blant barn og unge. Sandnes DPS; 2011-12-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Sertifiseringskurs i MBC. Dalane DPS; 2011-09-01 - 2011-12-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Temaforelesning om mindfulness. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og SUS; 2011-03-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2010). Fagseminar om mindfulness. Jæren DPS; 2010-08-25.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2010). Helgeseminar om livsmestring. Sauda/Suldal Revmatikerlag; 2010-10-01 - 2010-10-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2010). Sertifiseringskurs i MBC. Dalane DPS; 2010-09-01 - 2010-11-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Seglem, Bodil O. (2010). Mindfulness-based Coping – et kurs som fremmer oppmerksom mestring.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Bidragsyter på kompetansehevingskurset ”Hva er det med Monica?”. Psykisk helse i skolen; 2009-12-07.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Bidragsyter på kompetansehevingskurset ”Hva er det med Monica?”. Psykisk Helse i Skolen; 2009-09-15.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Bidragsyter på konferansen ”Psykiatri i Nord 2009”. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF; 2009-05-06 - 2009-05-07.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Foredrag om Amish og deres tradisjonelle kjønnsrollemønster i anledning kvinnedagen. 8.-mars komiteen; 2009-03-08.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). MBC-innføringskurs. Psykisk Helse i Skolen, Sandnes kommune; 2009-10-20.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). MBC-innføringskurs. EIR kompetanse via Stiftelsen SOR og Psykiatrisk Opplysnings; 2009-06-05.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Mestringsteknikker for livsvansker. Psykisk Helse i Skolen, i samarbeid med SAF (UiS); 2009-11-07.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Mindfulness og ledelse. Stavanger Ledernettverk; 2009-11-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Om mestringsteknikker for livsvansker. Grand Rotary; 2009-08-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Om mindfulness og mestring. Jæren DPS; 2009-12-01.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Sertifiseringskurs i MBC. Dalane DPS; 2009-02-01 - 2009-05-31.
 • Wilhelmsen, Ingvard; Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Livet er et usikkert prosjekt. Hvordan kan vi best mulig mestre alt stresset, omstillingene og usikkerheten?. Dalane DPS; 2009-12-03 - 2009-12-04.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Bevisst mestring - av følelser. Jæren DPS; 2008-02-28.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Bevisst mestring - av relasjoner. Jæren DPS; 2008-03-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Bevisst mestring - av stress. Jæren DPS; 2008-02-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Coping with Distress through Psychosocial Skills Training. 2008-01-16.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Coping with Distress through Psychosocial Skills Training (Project title, PhD-project). 2008-04-02.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). En gammel orden i en ny verden - om Old Order Amish i Canada. Randaberg VGS; 2008-05-08.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mens sana in corpore sano - en sunn sjel i et sunt legeme. Universitetet i Stavanger; 2008-06-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mens sana in corpore sano - en sunn sjel i et sunt legeme. Universitetet i Stavanger; 2008-06-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mestring av Psykiske helseplager. 2008-04-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mestringsteknikker for livsvansker - for hvem?. 2008-11-04.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness and coping. 2008-10-09.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness and coping - a new synthesis. 2008-11-20.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness in Norway. An alternative approach to mindfulness meditation practise. 2008-10-09.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping. 2008-02-01.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring. 2008-01-14 - 2008-01-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping - et mestringskurs for livsvansker. 2007-02-06 - 2008-02-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping. A Psychosocial Skills Training Program. 2008-05-14 - 2008-05-16.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs med gammelt innhold i ny drakt.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs ved Dalane DPS. 2008-05-28 - 2008-05-29.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Minding the difference: Approaching the concept of mindfulness by proposing a definition. 2008-06-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mixed Methods - a new methodology. 2008-11-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). My dissertation reconsidered from the perspective of Mixed Methods Research. 2008-08-07 - 2008-08-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Om Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs. 2008-04-26.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Bevisst Mestring - et mestringskurs for ungdom. 2007-12-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Coping with Distress through Psychosocial Skills Training. 2007-04-11 - 2007-04-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). En for prisen av to?.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). "Having the bubble": How mindfulness and leadership work together. 2007-04-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Maskulin mestring.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring. 2007-10-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring. 2007-11-26.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring. 2007-08-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping - et kurs om mestring av stress, affektregulering og relasjonshåndtering. En intervensjonsstudie. 2007-01-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping - mestringskurs og intervensjonsstudie. 2007-03-28.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping. A Psychosocial Skills Training Program. 2007-11-07 - 2007-11-09.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping. Et kurs i bevisst mestring. 2007-06-05.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Om MbC som intervensjonsstudie. 2007-09-19.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Om Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs. 2007-08-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Opplysning eller opplæring?.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Pedagogisk fagdag for MbC-sertifisering. 2007-08-15.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Studying Mindfulness-based Coping: an intervention for psychiatric outpatients: Design and methodology. 2007-08-23.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Tilfellet Cho - en tilfeldighet.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Vårt liv - vårt ansvar.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Mikkelsen, Aslaug; Wilhelmsen, Ingvar (2007). Mindfulness-based Coping. The development of a skills training program based on cognitive psychology and therapy. 2007-04-11 - 2007-04-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2006). Amish - om et tradisjonelt folk i en moderne verden. Dalane distriktspsykiatriske senter; 2006-12-14.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2006). Old Order Amish i Canada - hvem, hvordan og hvorfor?. Organisasjonen Ynglingen; 2006-11-08.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Mikkelsen, Aslaug (2013). Demonstrasjon av det web-baserte mestringsprogrammet "Læring, mestring og arbeidsglede". Changetech.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Løvbrekke, Møyfrid (2008). DVD om utviklingen og visjonene med kurset Mindfulness-based COping (MBC) ved Dalane DPS. Hertervig Forlag.