Et profilbilde

Professor II
Kjell Arne Røvik { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Kjell Arne Røvik", "tel": "", "email": "kjell.a.rovik@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Røvik, Kjell Arne (2016). Knowledge Transfer as Translation: Review and Elements of an Instrumental Theory. International journal of management reviews (Print). ISSN 1460-8545. Volum 18. Hefte 3. s. 290-310. DOI: 10.1111/ijmr.12097.
 • Andersen, Hege; Røvik, Kjell Arne (2015). Lost in translation: A case-study of the travel of lean thinking in a hospital. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. Volum 15. Hefte 1. DOI: 10.1186/s12913-015-1081-z.
 • Andersen, Hege; Røvik, Kjell Arne; Ingebrigtsen, Tor (2014). Lean thinking in hospitals: Is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews. BMJ Open. ISSN 2044-6055. Volum 4. Hefte 1. DOI: 10.1136/bmjopen-2013-003873.
 • Nygård, Stine Ravndal; Røvik, Kjell Arne (2014). Hit, men ikke lenger. Når Lean skal løftes inn i klasserommet.. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43015-3. s. 307--333.
 • Røvik, Kjell Arne (2014). Reformideer og deres tornefulle vei inn i skolefeltet.. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43015-3. s. 13-50.
 • Røvik, Kjell Arne (2014). Translasjon - en alternativ doktrine for implementering.. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43015-3. s. 403-417.
 • Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Lund, Torbjørn (2014). "Hvor har de det fra, og hva gjør de med det?" Utdanningsdirektoratet som innhenter, oversetter og iverksetter av reformideer.. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43015-3. s. 87-120.
 • Røvik, Kjell Arne; Pettersen, Hilde Marie (2014). Masterideer. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43015-3. s. 53-87.
 • Jentoft, Svein; Røvik, Kjell Arne (2013). Det politiske Nord-Norge. I: Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-224-7. s. 11-25.
 • Røvik, Kjell Arne (2013). Den besværlige implementeringen: Når reformideer skal løftes inn i klasserommet. I: Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44707-3. s. 82-93.
 • Røvik, Kjell Arne (2013). Nord-Norge år 2038. Rapport fra framtiden. I: Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-224-7. s. 455-466.
 • Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne (2012). Institusjonelt blikk på Nord-Norge. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-218-6. s. 11-22.
 • Røvik, Kjell Arne (2012). Makt over Nord-Norge. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-218-6. s. 355-369.
 • Røvik, Kjell Arne (2012). Organisasjonsendring som organisasjonsgjøring. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Volum 15. Hefte 8. s. 49-58.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Røvik, Kjell Arne (2011). Ledelse og bedrifters samfunnsansvar. I: Ledelse: Å bruke teori i praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-934-4. s. 104-137.
 • Røvik, Kjell Arne (2011). Analyse av kommunikatorenes innmarsj i offentlig sektor. I: Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-1501602-3. s. 71-83.
 • Røvik, Kjell Arne (2011). Exit Nord-Norge? Lange linjer i landsdelens utvikling. I: Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-156-1. s. 23-39.
 • Røvik, Kjell Arne (2011). From Fashion to Virus: An Alternative Theory of Organizations' Handling of Management Ideas. Organization Studies. ISSN 0170-8406. Volum 32. Hefte 5. s. 631-653. DOI: 10.1177/0170840611405426.
 • Røvik, Kjell Arne (2011). Nordnorske Kommuner om 20 år. I: Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-156-1. s. 281-294.
 • Røvik, Kjell Arne; Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar (2011). Nord-Norge: Fra utkant til global arena. I: Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-156-1. s. 13-22.
 • Røvik, Kjell Arne (2010). Managementtrender. Praktisk økonomi og finans. ISSN 1501-0074. Volum 27. Hefte 3. s. 61-72.
 • Røvik, Kjell Arne (2009). Om å Diagnostisere og Håndtere Organisasjonskulturer i Forsvaret. I: Monolitt eller Mosaikk. NORUT. s. 12-24.
 • Røvik, Kjell Arne (2009). Skoleeier som iverksetter. I: Kom Nærmere: Hvordan lykkes som skoleeier?. Kommunenes Sentralforbund. s. 135-147.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne (2007). Organization Theory and the Public Sector. Instrument, culture and myth. Routledge. ISBN 0415433800. 191 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne (2007). Organization Theory and the Public Sector. Instrument, Culture and Myth. Routledge. ISBN 978-0-415-43380-8. 191 s.
 • Røvik, Kjell Arne (2007). Trender og Translasjoner: Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01116-5. 398 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Røvik, Kjell Arne (2005). Organisationsteori för offentlig sektor. Liber. ISBN 91-47-07596-1. 237 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02574-2. 240 s.
 • Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes (2014). Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43015-3. 429 s.
 • Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne (2013). Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-224-7. 475 s.
 • Duesund, Åse Gunhild Woie; Enger, Inger S.; Flatø, Lars Erik; Kvassheim, Gunnar; Rosnes, Åge; Røssland, Liv; Røvik, Kjell Arne; Widvey, Thorhild; Østerud, Øyvind; Aasheim, Eli (2012). Ventetide - et spørsmål om tillit. En evaluering av statens karanteneregelverk. Departementenes Servicesenter, Informasjonsforvaltning. ISBN 978-82-583-1144-4. 128 s.
 • Jentoft, Svein; Røvik, Kjell Arne; Nergård, Jens Ivar (2012). Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-218-6. 369 s.
 • Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne (2011). Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-156-1. 344 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur og myte. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01454-8. 229 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor.Instrument, kultur og myte. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01454-8. 229 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell arne (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur, myte. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01454-8. 229 s.
 • Røvik, Kjell Arne (2009). Monolitt eller Mosaikk. NORUT. 145 s.
 • Røvik, Kjell Arne (2008). Managementsamhället: Trender och ideer på 2000-talet. Liber. 345 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne (2007). Organization Theory and the Public Sector. Routledge. ISBN 0-415-43381-9. 191 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne (2005). Organisasjonsteori för offentlig sektor. Liber. ISBN 91-47-07596-1. 237 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Røvik, Kjell Arne (2004). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur, myte. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00404-0. 212 s.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell arne (2004). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00404-0. 212 s.
 • Ståhlberg, Krister; Røvik, Kjell Arne; Jacobsson, Bengt; Jöhnsson, Gert; Eldrud, Anders; Jørgensen, Torben Beck; Kjær, Peter; Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. (1995). Nordiske forvaltningsreformer. Danmark Forvaltningshøjskoles Forlag. ISBN 87-7392-393-1. 155 s.
 • Røkenes, Arild; Røvik, Kjell Arne; Almestad, Irene (1995). Tidsspille eller forbedring. Innføring av målstyring og rutineforbedring ved sosialkontorene. Norsk institutt for by- og regionsforskning. 202 s.
 • Røvik, Kjell Arne; Olsen, Jan Abel (2018). Når Helse Nord «glemmer» Universitetssykehuset.
 • Røvik, Kjell Arne (2011). Da Veien Kom: Veibygginga i Gullesfjord 1947-1963.
 • Røvik, Kjell Arne (2009). Dropp Hykleriet!.
 • Røvik, Kjell Arne (2009). Kjell Arne Røvik om arbeidsliv.
 • Nilsen, Elin Anita; Røvik, Kjell Arne (2005). From "gentleman's agreement" to project management: unlocking processes of translating organizational practices. 2005-06-30 - 2005-07-02.