Et profilbilde

Professor II
Trond Egil Olsen { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Trond Egil Olsen", "tel": "", "email": "trond.e.olsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond Egil (2020). Balanced scorecards: a relational contract approach. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 38 s.
 • Chi, Chang-Koo; Olsen, Trond E. (2018). Relational Incentive Contracts and Performance Measurement. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 34 s.
 • Chi, Chang-Koo; Olsen, Trond E. (2018). Relational Incentive Contracts and Performance Measurement.. Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. 34 s.
 • Miller, David A.; Olsen, Trond E.; Watson, Joel (2018). Relational Contracting, Negotiation, and External Enforcement. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 66 s.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond Egil (2016). Teams in Relational Contracts. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 47 s.
 • Jensen, Sissel; Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E.; Sørgard, Lars (2013). Crime and punishment: When tougher antitrust enforcement leads to higher overcharge. Norges Handelshøyskole. Institutt for Foretaksøkonomi. 33 s.
 • Jensen, Sissel; Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E.; Sørgard, Lars (2013). Crime and punishment: When tougher antitrust enforcement leads to higher overcharge. Department of Economics, Norwegian School of Economics. 32 s.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2013). Teams and Tournaments in Relational Contracts. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 55 s.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2012). The Tenuous Relationship between Effort and Performance Pay. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 28 s.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2010). Incentive provision when contracting is costly. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 1 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2010). Multinationals, tax competition and outside options. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 1 s.
 • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar M.; Olsen, Trond E. (2009). Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202307165. 363 s.
 • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E (2009). Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202307165. 359 s.
 • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. (2009). Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-30716-5. 363 s.
 • Eriksen, Kristoffer W.; Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2008). Tournaments with prize-setting agents. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 1 s.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2008). Cooperation in knowledge-intensive firms. Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF). 35 s.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2007). Cooperation in knowledge-intensive firms. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 1 s.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2007). Relative Performance Evaluation, Agent Hold-Up and Firm Organization. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 1 s.
 • Kaarbøe, Oddvar M.; Olsen, Trond E. (2006). Disorted performance measures and dynamic incentives. Universitetet i Bergen. Institutt for økonomi. 31 s.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2006). The rise of individual performance pay. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 28 s.
 • Bjørnenak, Trond; Dalen, Dag Morten; von der Fehr, Nils-Henrik M.; Olsen, Trond E.; Torsvik, Gaute (2005). På like vilkår? En analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak. Konkurransetilsynet. 186 s.
 • Lommerud, Kjell Erik; Olsen, Trond E.; Straume, Odd Rune (2005). Access regulation and cross-border mergers: Is international coordination beneficial?. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. 29 s.
 • Torsvik, Gaute; Von der fehr, Nils-henrik; Olsen, Trond E.; Bjørnenak, Trond; Dalen, Dag morten (2005). på like vilkår? en analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak. konkurransetilsynet. 223 s.
 • Bjørnenak, Trond; Dalen, Dag Morten; Dalen, Dag Morten; Fehr, Nils-H. M. Von der; Olsen, Trond E.; Torsvik, Gaute (2005). På like vilkår? Analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak. Konkurransetilsynet.
 • Bjørnenak, Trond; Olsen, Trond E. (2005). På like vilkår? En analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2005). Team Incentives in Relational Employment Contracts. Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF). 1 s.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2005). Team Incentives in Relational Employment Contracts. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 1 s.
 • Lommerud, Kjell Erik; Olsen, Trond E.; Straume, Odd Rune (2005). Access regulation and cross-border mergers: Is international coordination beneficial?. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi. 27 s.
 • Kaarbøe, Oddvar M.; Olsen, Trond E. (2004). Distorted Performance Measures and Dynamic Incentives. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 20 s.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2004). Endogenous Verifiability in Relational Contracting. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 28 s.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. (2003). Career Concerns, Monetary Incentives and Job Design. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 23 s.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. (2003). Career concern, monetary incentives and job design. MANGLER. 23 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2003). Multinationals, regulatory competition and outside options. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 1 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2003). Sharing of Endogenous Risk in Construction. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 1 s.
 • Dalen, Dag Morten; Dalen, Dag Morten; Olsen, Trond E. (2002). Strategic regulation of a multi-national banking industry. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 1 s.
 • Kjerstad, Egil; Olsen, Trond E. (2002). Finansiering av helseforetak basert på relative prestasjoner. Samfunns- og næringslivsforskning, SNF. ISBN 8249102312. 60 s.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. (2001). Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts. Program for helseøkonomi i Bergen (HEB). 24 s.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. (2001). Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts. Program for helseøkonomi i Bergen (HEB). 24 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2001). Spillovers and International Competition for Investments. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 33 s.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. (2000). Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 24 s.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. (2000). Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 24 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). International Competition for R&D Investments. Institutt for økonomi. Universitetet i Bergen. 31 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). International Competition for R&D Investments. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 30 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). International Competition for R&D Investments. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 30 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). International Competition for R&D Investments. Institutt for økonomi. Universitetet i Bergen. 31 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). Strategic Tax Competition: Implications of International Ownership. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 25 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). Strategic Tax Competition: Implications of International Ownership. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 25 s.
 • Olsen, Trond E; Osmundsen, Petter (2000). International Competition for R&D Investments. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 30 s.
 • Olsen, Trond E; Osmundsen, Petter (2000). International Competition for R&D Investments. Institutt for økonomi. Universitetet i Bergen. 31 s.
 • Olsen, Trond E; Osmundsen, Petter (2000). International competition for R&D investments. Institutt for økonomi. 31 s.
 • Olsen, Trond E; Osmundsen, Petter (2000). Strategic Tax Competition: Implications of International Ownership. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 25 s.
 • Kaarbøe, Oddvar M.; Olsen, Trond E. (2000). Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 24 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). Sharing of endogenous risk in construction. Høgskolen i Stavanger. 17 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). Sharing of endogenous risk in construction. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF. ISBN 82-491-0081-6. 19 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (1999). Common Agency with Outside Options; the Case of International Taxation of an MNE. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole. 37 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (1999). Multinationals, R&D Investments and International Tax Competition. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF. 27 s.
 • Olsen, Trond E; Osmundsen, Petter (1999). Common Agency with Outside Options; The Case of International Taxation of an MNE. Institutt for økonomi. 40 s.
 • Olsen, Trond E; Torsvik, Gaute (1999). Information, Incentives and Organizations; Some Intertemporal Aspects. Institutt for økonomi. 22 s.
 • Olsen, Trond E; Osmundsen, Petter (1998). Strategic tax competition; implications of national ownership. Institutt for økonomi. 47 s.
 • Osmundsen, Petter; Olsen, Trond E. (1998). International Regulatory Competition: Implications of National Ownership. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF. ISBN 82-7296-899-1. 47 s.
 • Osmundsen, Petter; Olsen, Trond E. (1998). Strategic Tax Competition: Implications of National Ownership. Norges handelshøyskole. Institutt for samfunnsøkonomi. 47 s.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (1998). Strategic Tax Competition; Implications of national Ownership. Stavanger College, School of Science and Technology. ISBN 82-7644-067-3. 31 s.
 • Olsen, Trond E; Torsvik, Gaute (1997). Authority and Incentives in Ongoing Organizations. [Mangler utgivernavn]. 18 s.
 • Olsen, Trond E.; Torsvik, Gaute (1995). Collusion and Renegotiation in Hierarchies: The Case of Beneficial Corruption. [Mangler utgivernavn].
 • Olsen, Trond E.; Stensland, Gunnar (1994). On optimal control of income generating activities, and the value of flexible product design. [Mangler utgivernavn].
 • Olsen, Trond E.; Torsvik, Gaute (1994). Limited intertemporal commitment and job design. [Mangler utgivernavn].
 • Konrad, Kai; Olsen, Trond E.; Schöb, Ronnie (1992). Resource extraction and the threat of possible expropriation: The role of Swiss bank accounts. [Mangler utgivernavn].
 • Olsen, Trond E. (1989). DURABLE GOODS MONOPOLY, LEARNING BY DOING AND THE COASE CONJECTURE. [Mangler utgivernavn].
 • Olsen, Trond E.; Chi, Chang-Koo (2019). Relational Incentive Contracts and Performance Measurement. Waseda University; 2019-07-15.
 • Olsen, Trond E.; Chi, Chang-Koo (2019). Relational Incentive Contracts and Performance Measurement. Universidad Carlos III de Madrid; 2019-06-24 - 2019-06-25.
 • Olsen, Trond E.; Chi, Chang-Koo (2019). Relational Incentive Contracts and Performance Measurement. Barcelona Graduate School of Economics / PPSRC-IESE; 2019-08-30 - 2019-09-01.
 • Olsen, Trond E.; Kvaløy, Ola (2019). Balanced scorecards: a relational contract approach. Barcelona Graduate School of Economics / PPSRC-IESE; 2019-08-30 - 2019-09-01.
 • Olsen, Trond E.; Watson, Joel; Miller, David A. (2019). Relational Contracting, Negotiation, and External Enforcement. Kyoto University. Kyoto Institute of Economic Research; 2019-07-20.
 • Chi, Chang-Koo; Olsen, Trond Egil (2018). Relational Incentive Contracts and Performance Measurement. Athens University of Economics and Business; 2018-08-31 - 2018-09-02.
 • Chi, Chang-Koo; Olsen, Trond Egil (2018). Relational Incentive Contracts and Performance Measurement. SKEMA Business School; 2018-06-21 - 2018-06-22.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond Egil (2018). Balanced scorecards - A contract theoretic justification. European Association of Labor Economics; 2018-09-13 - 2018-09-16.
 • Miller, David A.; Olsen, Trond Egil; Watson, Joel (2018). Relational Contracting, Negotiation, and External Enforcement. Universidad Carlos III Madrid. Department of Economics; 2018-06-05.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2017). Multitasking and relational contracts. Kellogg School of Management; 2017-09-15 - 2017-09-16.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2017). Relational contracts, multiple agents and correlated performances. Society of Institutional and Organizational Economics; 2017-06-23 - 2017-06-25.
 • Olsen, Trond E. (2017). Optimal relational bonus contracts when the first-order approach fails. NHH. Centre for Business Economics (CBE); 2017-04-04.
 • Olsen, Trond E. (2017). Signal precision and optimal bonus schemes in relational contracting. University of Michigan. Department of Economics; 2017-09-19.
 • Olsen, Trond E.; Chi, Chang-Koo (2017). Signal precision and optimal bonus schemes in relational contracting. University of California, San Diego. Department of Economics; 2017-09-27.
 • Watson, Joel; Miller, David A.; Olsen, Trond E. (2017). The 3rd Workshop on Relational Contracts. Northwestern University. Kellogg School of Management; 2017-09-15 - 2017-09-16.
 • Miller, David A.; Olsen, Trond E.; Watson, Joel (2016). Relational contracting with external enforcement. NHH, LEMO - Centre for Law an Economics; 2016-10-24.
 • Olsen, Trond E. (2016). Teams and tournaments in relational contracting. NHH, LEMO - Centre for Law an Economics; 2016-05-05.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2015). Teams and tournaments in relational contracts. University of Mannheim; 2015-08-24 - 2015-08-27.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2015). Teams in relational contracts. 2015-06-12 - 2015-06-14.
 • Olsen, Trond E. (2015). On the 2014 Nobel laureate in economics. Universitetet i Bergen. Institutt for økonomi; 2015-01-05 - 2015-01-06.
 • Olsen, Trond E. (2015). Teams in relational contracting. 2015-06-12 - 2015-06-14.
 • Olsen, Trond E. (2015). Teams in relational contracting. NHH; 2015-04-27.
 • Olsen, Trond E. (2015). Teams in relational contracts. The Law and Economics of Markets and Organization group, NHH; 2015-04-27.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2014). Teams and Tournaments in Relational Contracts. Erasmus University; 2014-05-16.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2014). Teams and Tournaments in Relational Contracts. University of Konstanz; 2014-04-29.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2014). Teams and tournaments in relational contracts. Universidad Carlos III; 2014-10-08.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2014). Teams and tournaments in relational contracts. Università Bocconi; 2014-08-29 - 2014-08-31.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2014). Teams and tournaments in relational contracts. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi; 2014-01-09 - 2014-01-10.
 • Olsen, Trond E. (2014). Costly contracting. University of California, San Diego, Department of Economics; 2014-06-04.
 • Olsen, Trond E. (2014). Teams and tournaments in relational contracting. 2014-10-08.
 • Olsen, Trond E. (2014). Teams and tournaments in relational contracting. 2014-08-29 - 2014-08-31.
 • Olsen, Trond E. (2013). Teams and Tournaments in Relational Contracts. University of California, San Diego. Rady School of Business; 2013-11-22.
 • Olsen, Trond E. (2013). Teams and tournaments in relational contracting. University of California, Berkeley; 2013-11-18 - 2013-11-19.
 • Olsen, Trond E. (2013). Teams and tournaments in relational contracting. University of California, San Diego. Department of Economics; 2013-10-02.
 • Olsen, Trond E. (2013). Teams versus Tournaments. Norges Handelshøyskole / Universitetet i Stavanger; 2013-05-06 - 2013-05-07.
 • Olsen, Trond E. (2013). When tougher punishment leads to a more severe crime: an application to antitrust enforcement. Universitetet i Stavanger; 2013-01-07 - 2013-01-08.
 • Jensen, Sissel; Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E.; Sørgard, Lars (2012). When Tougher Punishment leads to a More Severe Crime: An Application to Antitrust Enforcement. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido C; 2012-09-02 - 2012-09-04.
 • Olsen, Trond E. (2012). Incentive provision when contracting is costly. Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance; 2012-07-26.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond Egil (2011). False crowding out. NHH; 2011-06-13 - 2011-06-15.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond Egil (2011). False crowding out. 2011-08-12 - 2011-08-13.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond Egil (2011). False crowding out. University of Bonn; 2011-05-10.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond Egil (2011). Incentive provision when contracting is costly. NHH; 2011-01-05 - 2011-01-07.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond Egil (2011). The rise of individual performance pay. Royal Institute of Technology/Stockholm School of Economics; 2011-09-01 - 2011-09-03.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2010). False Crowding Out. 2010-10-22.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2010). False Crowding Out. 2010-09-03 - 2010-09-05.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2010). Incentive provision when contracting is costly. 2010-01-04 - 2010-01-05.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2010). Incentive provision when contracting is costly. 2010-06-17 - 2010-06-20.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond Egil (2010). Incentive provision when contracting is costly. NHH; 2010-06-04 - 2010-06-05.
 • Eriksen, Kristoffer W.; Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2009). Tournaments with prize-setting agents. 2009-10-23 - 2009-10-24.
 • Eriksen, Kristoffer W.; Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2009). Tournaments with prize-setting agents. 2009-08-23 - 2009-08-27.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2009). Incentive provision when contracting is costly. 2009-11-02.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2009). Incentive provision when contracting is costly. 2009-10-30.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2009). Optimal incentives under costly contracting. 2009-08-23 - 2009-08-27.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2009). Optimal incentives under costly contracting. 2009-09-03 - 2009-09-05.
 • Olsen, Trond E. (2009). Cooperation in Knowledge-Intensive Firms. 2009-03-11 - 2009-03-13.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2009). Multinationals, tax competition, and outside options.
 • Olsen, Trond Egil (2009). Cooperation in Knowledge-Intensive Firms. Norges Handelshøyskole, Institutt for foretaksøkonomi; 2009-03-11 - 2009-03-13.
 • Eriksen, Kristoffer W.; Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2008). Tournaments with prize-setting agents. 2008-01-03 - 2008-01-04.
 • Olsen, Trond E. (2008). Cooperation in knowledge-intensive firms. 2008-11-20 - 2008-11-23.
 • Olsen, Trond E. (2008). Cooperation in knowledge-intensive firms. 2008-09-04 - 2008-09-06.
 • Olsen, Trond E. (2008). Cooperation in knowledge-intensive firms. 2008-08-18 - 2008-08-19.
 • Olsen, Trond E. (2008). Cooperation in knowledge-intensive firms. 2008-03-14.
 • Olsen, Trond E. (2008). Endogenous verifiability and relational contracting. 2008-01-30.
 • Olsen, Trond E. (2008). The rise of individual performance pay. 2008-05-15.
 • Olsen, Trond E. (2008). The rise of individual performance pay. 2008-02-26.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2007). Cooperation between knowledge workers. 2007-01-04 - 2007-01-05.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2007). The rise of individual performance pay. 2007-01-31.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2007). The rise of individual performance pay. 2007-08-27 - 2007-09-01.
 • Olsen, Trond E. (2007). Tjener rått på opsjoner. [Avis]; 2007-05-11.
 • Olsen, Trond E.; Kaarbøe, Oddvar M. (2007). Distorted Performance Measures and Dynamic Incentives. 2007-08-27 - 2007-08-31.
 • Kaarbøe, Oddvar M.; Olsen, Trond E. (2006). Disorted performance measures and dynamic incentives. 2006-06-22 - 2006-06-23.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2006). Endogenous Verifiability and Relational Contracts. 2006-12-09.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2006). Multilateral contracting when agents have ownership rights. 2006-06-22 - 2006-06-23.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2006). Multilateral contracting when agents have ownership rights. 2006-01-05 - 2006-01-06.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2006). Peer-Dependent Incentives and Ownership Rights. 2006-12-15 - 2006-12-16.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2006). The Rise of Individual Performance Pay. 2006-12-12.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2006). The rise of inividual performance pay. 2006-09-21 - 2006-09-23.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2005). Endogenous Verifiability in Relational Contracting. 2005-03-11.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2005). Endogenous Verifiability in Relational Contracting. 2005-01-06 - 2005-01-07.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2005). Endogenous Verifiability in Relational Contracting. 2005-08-24 - 2005-08-27.
 • Kvaløy, Ola; Olsen, Trond E. (2005). Endogenous Verifiability in Relational Contracting. 2005-08-19 - 2005-08-24.
 • Olsen, Trond E. (2005). Access regulation and cross-border mergers: Is international coordination beneficial?. 2005-03-03 - 2005-03-04.
 • Olsen, Trond E. (2005). Access regulation and cross-border mergers: Is international coordination beneficial?. 2005-06-30 - 2005-07-02.
 • Olsen, Trond E. (2005). Access regulation and cross-border mergers: Is international coordination beneficial?. 2005-03-03 - 2005-03-04.
 • Olsen, Trond E. (2005). Endogenous verifiability in contracting. 2005-10-19.
 • Olsen, Trond E. (2005). Endogenous verification in relational contracting. 2005-08-19 - 2005-08-24.
 • Olsen, Trond E. (2005). Endogenous verification in relational contracting. 2005-06-06.
 • Olsen, Trond E. (2005). Regulatory Competition and Multi-National Banking. 2005-02-16 - 2005-02-18.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. (2004). Career concern, monetary incentives and job design. Universitetet i Dortmund;
 • Olsen, Trond E. (2004). Regulatory competition and multi-national banking. 2004-06-28.
 • Olsen, Trond E. (2004). Regulatory competition and multi-national banking. 2004-05-18.
 • Olsen, Trond E. (2004). Sharing of Endogenous Risk in Construction. 2004-01-08 - 2004-01-09.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2004). Sharing of endogenous risk in construction. 2004-08-20 - 2004-08-24.
 • Olsen, Trond E. (2003). Regulatory competition and multi-national banking. 2003-08-24 - 2003-08-26.
 • Olsen, Trond E. (2003). Regulatory competition and multi-national banking. 2003-08-20 - 2003-08-23.
 • Olsen, Trond E. (2003). Regulatory competition and multi-national banking. 2003-06-19 - 2003-06-21.
 • Olsen, Trond E. (2003). Regulatory competition and multi-national banking. 2003-05-09 - 2003-05-11.
 • Olsen, Trond E. (2003). Strategic Regulation of a Multi-National Banking Industry. 2003-01-09 - 2003-01-10.
 • Olsen, Trond E. (2003). Strategic regulation of a multi-national banking industry. 2003-01-15.
 • Olsen, Trond E. (2003). Strategic regulation of a multi-national banking industry. 2003-02-14.
 • Olsen, Trond E. (2003). Taxation of oil companies having outside options. 2003-06-04 - 2003-06-06.
 • Olsen, Trond E. (2002). Applications of common agency. Center for Economic Studies, University of Munich; 2002-12-10.
 • Olsen, Trond E. (2002). Applications of common agency. Center for Economic Studies, University of Munich; 2002-12-05.
 • Olsen, Trond E. (2002). Applications of common agency. Center for Economic Studies, University of Munich; 2002-11-28.
 • Olsen, Trond E. (2002). Multinationals and international tax competition. 2002-07-07 - 2002-07-10.
 • Olsen, Trond E. (2002). Offentlig sektor i endring. Modellutvalget, Finansdepartementet; 2002-04-12.
 • Olsen, Trond E. (2001). Career concerns, multiple tasks and short-term contracts. 2001-01-04 - 2001-01-05.
 • Olsen, Trond E. (2001). Career concerns, multiple tasks and short-term contracts. 2001-08-25 - 2001-08-29.
 • Olsen, Trond E. (2001). Spillovers and international competition for investments. Universitetet i Bergen. Institutt for økonomi; 2001-03-30.
 • Olsen, Trond E (2000). Common agency with outside options; the case of international taxation of an MNE. [Mangler data];
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). Common Agency with Outside Options; the Case of International Taxation of an MNE.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). Common Agency with Outside Options; the Case of International Taxation of an MNE. 2000-01-04 - 2000-01-05.
 • Olsen, Trond E; Osmundsen, Petter (2000). Common Agency with Outside Options; the Case of International Taxation of an MNE. [Mangler data];
 • Olsen, Trond E. (2000). Career concerns and short term contracts.
 • Olsen, Trond E. (2000). Mer marked - mer kontroll?.
 • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter (2000). International Competition for R&D Investments.
 • Olsen, Trond E (1999). Common agency with outside options; the case of international taxation of an MNE. [Mangler data];
 • Olsen, Trond E (1999). Common agency with outside options; the case of international taxation of an MNE. [Mangler data];
 • Olsen, Trond E (1999). Exploration and exploitation; issues of information and coordination. [Mangler data];
 • Olsen, Trond E (1999). Information, incentives and organizations; some intertemporal aspects. [Mangler data];
 • Olsen, Trond E (1999). Strategic tax competition; implications of national ownership. [Mangler data];
 • Olsen, Trond E (1999). Strategic tax competition; implications of national ownership. [Mangler data];