Et profilbilde

Professor II
Torfinn Havn { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Torfinn Havn", "tel": "", "email": "torfinn.havn@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hörnlund, Erik; Fossen, Jørn; Hauger, Stian; Haugen, Christine; Havn, Torfinn; Hemmingsen, Tor (2007). Hydrogen Diffusivities and Concentrations in 520M Carbon Steel under Cathodic Protection in 0.5M NaCl and the Effect of Added Sulphite, Dithionite, Thiosulphate, and Sulphide. ?. Volum 2. Hefte 1. s. 82-92.
 • Hörnlund, Erik; Fossen, Jørn; Hauger, Stian; Haugen, Christine; Havn, Torfinn; Hemmingsen, Tor (2007). Hydrogen Diffusivities and Concentrations in 520M Carbon Steel under Cathodic Protection in 0.5M NaCl and the Effect of Added Sulphite, Dithionite, Thiosulphate, and Sulphide.
 • Dotel, Utsav Raj; Bakrachevska, Elena; Austbø, Shane C Gjelnes; Hemmingsen, Tor Henning; Havn, Torfinn (2015). Corrosion resistance of tubing after bending. Norsk Korrosjonsforening/Universitetet i Stavanger; 2015-05-20 - 2015-05-22.
 • Havn, Torfinn (2015). Corrosion under Insulation, the problem is solved.. Nordic Corrosion Conference 2015; 2015-05-19 - 2015-05-22.
 • Havn, Torfinn (2015). "Materials and certificates". 2015-05-13.
 • Havn, Torfinn (2015). Materialtekniske utfordringer i prosjekter med fokus på "Cost Cutting". 2015-06-04 - 2015-06-06.
 • Havn, Torfinn; Glomnæs, Bernt (2015). "Use of High Strength steel materials in the mooring system for a fixed offshore platform". 2015-05-20 - 2015-05-22.
 • Havn, Torfinn (2014). Background for and recent Development of corrosion testing of Duplex stainless steel.. 2014-06-12 - 2014-06-13.
 • Havn, Torfinn (2014). "Corrosion Testing of Duplex stainless steels". 2014-06-04 - 2014-06-05.
 • Havn, Torfinn (2013). The value of employing Norsok M-650 when specifying CRA for Subsea Applications and its potential for Down Hole Materials.. 2013-04-12 - 2013-04-15.
 • Havn, Torfinn (2012). Duplex stainless steels, passed, present and future. 2012-06-04 - 2012-06-05.
 • Havn, Torfinn (2012). Lean Duplex stainless steels. Norsk Forening for Vedlikehold; 2012-10-12 - 2012-10-13.
 • Havn, Torfinn (2011). Heat Treatment: The Achilles heel of High Alloyed Stainless Steels.. 2011-09-25 - 2011-09-30.
 • Havn, Torfinn (2009). Use of 316 SS in water systems offshore. Limitations and Possibilities.. 2009-09-14 - 2009-09-18.
 • Havn, Torfinn (2008). Experience With Titanium and 316 SS installed offshore Norway. 2008-04-08.
 • Havn, Torfinn (2007). Engineering materials exposed to seawater containing hypochlorine and hypochlorite in sea water.. NACE; 2007-03-20 - 2007-03-24.
 • Havn, Torfinn (2007). Titanium experience offshore Norway. 2007-09-12 - 2007-09-15.
 • Havn, Torfinn (2007). Use of Lean Duplex as structural material. 2007-06-04 - 2007-06-07.
 • Hörnlund, Erik; Fossen, Jørn; Hauger, Stian; Haugen, Christine; Havn, Torfinn; Hemmingsen, Tor (2007). Hydrogen Diffusivities and Concentrations in 520M Carbon Steel under Cathodic Protection in 0.5M NaCl and the Effect of Added Sulphite, Dithionite, Thiosulphate, and Sulphide.
 • Havn, Torfinn (2006). A review of previous work in the Field of Hydrogen Embrittlement, Corrosion Fatigue, Stress corrosion cracking and Hydrogen in Steel.. EFC; 2006-01-01 - 2006-01-04.
 • Havn, Torfinn (2006). Formation and Transport of Hydrogen in Steel based on observation of crack Growth rate.. EFC; 2006-01-01 - 2006-01-04.
 • Havn, Torfinn (2005). GRE- hvorfor brukes det ikke mer?. 2005-11-22 - 2005-11-23.
 • Havn, Torfinn (2005). Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse i offshore industrien. Erfaringer etter 30 års drift. 2005-10-04 - 2005-10-05.
 • Havn, Torfinn (2005). Material selection for critical oil & gas piping systems in Norwegian water. 2005-09-10 - 2005-09-13.
 • Havn, Torfinn (2005). Utprøving og kontroll av materialers egenskaper. 2005-10-08 - 2005-10-10.
 • Havn, Torfinn (2005). Valg av materialer I olje og gass industrien. Erfaringer med Norsok M-001. 2005-12-06.
 • Havn, Torfinn; Hemmingsen, Tor; Hörnlund, Erik; Eriksen, Kristian (2005). Comparison of corrosion resistance of two duplex stainless steels after simulated welding. 2005-09-04 - 2005-09-08.
 • Hemmingsen, Tor; Havn, Torfinn; Hörnlund, Erik; Ferkingstad, Håkon; Voll, Frank (2005). Use of aluminium and zinc anodes for cathodic protection of produced water tanks and separators. 2005-09-04 - 2005-09-08.
 • Hörnlund, Erik; Havn, Torfinn; Hemmingsen, Tor (2005). The effect of sulphur compounds on hydrogen permeation rate in steel. 2005-09-25 - 2005-09-30.
 • Havn, Torfinn; Hemmingsen, Tor (2004). Safe use of Al-bronze components in 22Cr duplex stainlesssteel equipment. 2004-03-28.
 • Havn, Torfinn (2002). Corrosion Fatigue of Steel in Seawater. NACE; 2002-04-20 - 2002-04-25.
 • Havn, Torfinn; Hardli, Lars; Aagotnes, Nils Olav; Hemmingsen, Tor (2002). Investigation of use of 316 SS in seawater protected by carbon steel. 2002-04-07 - 2002-04-11.