Et profilbilde

Professor II
Hilmar Rommetvedt { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Hilmar Rommetvedt", "tel": "", "email": "hilmar.rommetvedt@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Tlf priv/mob 41252817
Merknader Treffes på IRIS, tlf. 51 87 51 09, epost: hr@iris.no

Forskningsområder

Politiske institusjoner, partier og interesseorganisasjoner
Politiske beslutningsprosesser, maktforhold og demokrati
Organisasjon og styring
Riks- og lokalpolitikk
Holdninger, verdier og politiske valg

Utvalgte publikasjoner

H. Rommetvedt (2017): Valg, skolevalg og meningsmålinger. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, årg. 33, nr. 3-4.

H. Rommetvedt (2017): Politikkens allmenngjøring. Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk demokrati. 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.

H. Rommetvedt (2017): Scandinavian corporatism in decline. In: O. Knutsen (ed.): The Nordic Models in Political Science. Bergen: Fagbokforlaget.

H. Rommetvedt (2015): Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift , årg. 31, nr. 2.

H. Rommetvedt (2015): Oljeleting nord for 62. breddegrad. I Norsk Oljemuseum: Årbok 2014.

H. Rommetvedt (red. 2015): Forskerblikk på politikk og samfunn. Stavanger: IRIS.

H. Rommetvedt (2014): Lobbyvirksomhet. I H.M. Narud, K. Heidar og T. Grønlie (red.): Stortingets historie 1964-2014. Bergen: Fagbokforlaget.

H. Rommetvedt, S. Opedal, I.M. Stigen og K. Vrangbæk (2014): Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Co-author of Ch. 1,2 and 8 in O. Langhelle (ed. 2014): International Trade Negotiations and Domestic Politics: The Intermestic Politics of Trade Liberalization. London: Routledge.

H. Rommetvedt (2013): The Institutionalization of a Parliamentary Dimension of the WTO. In B. Crum and J.E. Fossum (eds.): Practices of Inter-Parliamentary Coordination in International Politics - The European Union and Beyond. Colchester: ECPR Press.

H. Rommetvedt: In Culture We Trust. Beliefs in culture as an instrument for development in the Stavanger region. In Lisbeth Lindeborg and Lars Lindkvist (eds.): The Value of Arts and Culture for Regional Development: A Scandinavian Perspective. London: Routledge, 2013.

H. Rommetvedt, G. Thesen, P.M. Christiansen, A.S. Nørgaard: Coping with Corporatism in Decline and the Revival of Parliament: Interest Group Lobbyism in Denmark and Norway, 1980-2005. Comparative Political Studies, Vol. 46, Issue 4 April, 2013, 457-485 (published online 9. september 2012).

N. A. Bergsgard, B. Houlihan, P. Mangset, S. I. Nødland, H. Rommetvedt (2012): ??????: ??? ??? ????  Seoul: Rainbow Books.

H. Rommetvedt: Person, eller sak og situasjon? Frp og SVs velgeroppslutning under Carl I. Hagen og Kristin Halvorsen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, årg. 28, nr. 2, 2012.

R.D. Fitjar, H. Rommetvedt, C. Berg: European Capitals of Culture: elitism or inclusion? The case of Stavanger 2008. International Journal of Cultural Policy, forthcoming (published online 23. August 2011)

S. Opedal, H. Rommetvedt, K. Vrangbæk: Organised interests, authority structures and political influence: Danish and Norwegian patient groups compared. Scandinavian Political Studies, Vol. 35, No. 1, 2012, 1-21.

H. Rommetvedt: The Institutionalisation of a Parliamentary Dimension of an Intergovernmental Organisation: the WTO. World Trade Review, Vol. 10, No. 4, 2011, 423-446.

PO. Öberg, T. Svensson, P. M. Christiansen, A. S. Nørgaard, H. Rommetvedt, G. Thesen: Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia. Government and Opposition, Vol. 46, No. 3, 2011, 365-391.

H. Rommetvedt (2011): Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.

K. Vrangbæk, H. Rommetvedt, S. Opedal: Patientorganisationer i Danmark og Norge: karakteristika og strategier for interessevaretagelse.  Politica, 42 (1), 2010.

S. Opedal, H. Rommetvedt: From Politics to Management ? or More Politics? Hospital reforms and parliamentary questioning in Denmark, Norway and the United Kingdom. Public Management Review, 12 (2), 2010.

P. M. Christiansen, A. S. Nørgaard, H. Rommetvedt, T. Svensson, G. Thesen, P.O. Öberg: Varieties of Democracy: Interest Groups and Corporatist Committees in Scandinavian Policy Making. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 21 (1), 2010.

C. Berg, H. Rommetvedt (2009): Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik innbyggerne ser det. Stavanger: IRIS.

H. Rommetvedt, D. Zajc, O. Langhelle: The Internationalisation of National Parliaments: the Norwegian Storting and the Slovene Dr?avni zbor. Politics in Central Europe, 5 (1), 2009.

G. Thesen, H. Rommetvedt: Norske organisasjoners strategier for politisk innflytelse. I B. Enjolras og R. Holmen Waldahl (red.): Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. Oslo: Novus forlag, 2009.

N. A. Bergsgard, B. Houlihan, P. Mangset, S. I. Nødland, H. Rommetvedt: Sport Policy: a comparative analysis of stability and change. Oxford: Butterworth-Heinemann/Elsevier 2007.

H. Rommetvedt: The multiple logics of decision-making. European Political Science, 5 (2), 2006.

H. Rommetvedt: Norway: Resources count, but votes decide? From neo-corporatist representation to neo-pluralist parliamentarism. West European Politics, 28 (4), 2005.

S. Opedal, H. Rommetvedt: Sykehus på Løvebakken. Stortingets engasjement og innflytelse før og etter sykehusreformen. Tidsskrift for samfunnsforskning, 46 (2), 2005.

O. Langhelle, H. Rommetvedt: The role of Parliament in international relations and WTO negotiations: the case of Norway. World Trade Review, 3 (2), 2004.

H. Rommetvedt: The Rise of the Norwegian Parliament. London: Frank Cass 2003.

P. Mangset, H. Rommetvedt (red.): Idrett og politikk ? kampsport eller lagspill? Bergen: Fagbokforlaget 2002.

H. Rommetvedt: Politikkens allmenngjøring og den ny-pluralistiske parlamentarismen. Bergen: Fagbokforlaget 2002.

H. Rommetvedt (red.): Matmakt. Politikk, forhandling, marked. Bergen: Fagbokforlaget 2002.

H. Rommetvedt: Kommune- og fylkestingsvalg: lokaldemokrati eller riksgallup? I A. Offerdal og J. Aars (red.): Lokaldemokratiet ? Status og utfordringer. Oslo: Kommuneforlaget 2000.

J. E. Klausen, H. Rommetvedt (red.): Miljøpolitikk. Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. Tano Aschehoug, Oslo 1997.

Pågående forskning

Helse- og velferdspolitikk
Internasjonal handelspolitikk
Politiske institusjoner, korporatisme og lobbyvirksomhet


Arbeidserfaring

Forskningsleder IRIS – International Research Institute of Stavanger (tidligere Rogalandsforskning)

Professor II, Universitetet i Stavanger

Tidligere arbeidserfaring fra Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret), Høgskolesenteret i Rogaland, Det regionale høgskolestyret for Rogaland, Rogaland Distriktshøgskole, Stortinget og Kirke- og undervisningsdepartementet.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Politikkens allmenngjøring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022544. 164 s.
 • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. 102 s.
 • Rommetvedt, Hilmar (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0850-6. 101 s.
 • Rommetvedt, Hilmar; Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie; Vrangbæk, Karsten (2014). Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1431-0. 233 s.
 • Bergsgard, Nils Asle; Houlihan, Barrie; Mangset, Per; Nødland, Svein Ingve; Rommetvedt, Hilmar (2012). 스포츠정책론: 안정과 변화의 비교분석. Elsevier. ISBN 978-89-6206-210-6. 300 s.
 • Rommetvedt, Hilmar (2012). Forskerblikk på politikk II. International Research Institute of Stavanger. 58 s.
 • Rommetvedt, Hilmar (2011). Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1108-1. 169 s.
 • Rommetvedt, Hilmar; Bergsgard, Nils Asle; Garcia, Beate Hennie; Allam, M. (2010). An international framework of good practice in research and delivery of the European Capital of Culture programme. International Research Institute of Stavanger. 44 s.
 • Berg, Christin; Rommetvedt, Hilmar (2009). Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad – slik innbyggerne ser det. International Research Institute of Stavanger. 79 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Rommetvedt, Hilmar; Langhelle, Oluf (2009). Trade Policy: National Interests and International Negotiations. International Research Institute of Stavanger. 82 s.
 • Langhelle, Oluf; Rommetvedt, Hilmar (2007). Negotiations and Voluntary Agreements: A feasible Instrument for Sustainable Development?. International Research Institute of Stavanger. 101 s.
 • Rommetvedt, Hilmar; Zajc, Drago; Langhelle, Oluf (2007). The Internationalization of National Parliaments: Norwegian Storting and Slovene Drzavni zbor. International Research Institute of Stavanger. 29 s.
 • Ståle, Opedal; Stigen, Inger Marie; Finstad, Nils; Gjernes, Trude; Hovik, Sissel; Lie, Terje; Rommetvedt, Hilmar (2005). Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005. En prosessevaluering. Sluttrapport. Samarbeidsrapport. NIBR- RF - NF. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISBN 82-7071-539-5.
 • Nordang Uhre, Andreas; Rommetvedt, Hilmar (2017). The Pluralisation and Generalisation of Interests: Civil Associations in the Norwegian Drug- and Alcohol Policy Process. European Consortium for Political Research; 2017-04-25 - 2017-04-29.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Den "multifunksjonelle" kulturen.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Om valgkampen og valget til høsten. KåKå Kverulantkatedralen; 2017-05-10.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Scandinavian Corporatism in Decline. Universitetet i Stavanger; 2017-01-04 - 2017-01-06.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Skolevalg som stemningsbarometer sammenlignet med gjennomsnitt av meningsmålinger. ( Valget 2017 ).
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Storbritannia: Forvirrende kommentarer til valget.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Stortingsvalget 2017 - og så?. Stavanger Senior Høyre; 2017-10-02.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Valg, skolevalg og meningsmålinger.
 • Rommetvedt, Hilmar (2017). Én stortingsrepresentant alene avgjør ikke.
 • Rommetvedt, Hilmar (2016). From corporatism to lobbyism: the case of Norway / Pluralisation and political communication: the generalisation of interests.. POLKOM Senter for studier av politisk kommunikasjon, UiO; 2016-03-10.
 • Rommetvedt, Hilmar (2016). Rogalandsbenken – i kryssilden mellom fylke og parti?. Statsviterforeningen i Rogaland; 2016-09-19.
 • Rommetvedt, Hilmar; Veggeland, Frode (2016). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads. ECPR Standing Group on Parliaments; 2016-06-30 - 2016-07-02.
 • Rommetvedt, Hilmar; Veggeland, Frode (2016). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and agents in Norwegian agricultural policy-making.. International Political Science Association; 2016-07-23 - 2016-07-28.
 • Rommetvedt, Hilmar (2015). Avhengige av lobbyister.
 • Rommetvedt, Hilmar (2015). The Norwegian Storting: A less predictable parliament.
 • Stigen, Inger Marie; Rommetvedt, Hilmar (2015). Patient choice and care integration in Norway.. Tampere University National Institute for Health and Welfare; 2015-03-25 - 2015-03-26.
 • Veggeland, Frode; Rommetvedt, Hilmar (2015). Who determine policy: voters, Parliament or the executive? The case of Norwegian agricultural policy. International Public Policy Association (IPPA); 2015-07-01 - 2015-07-04.
 • Leknes, Einar; Rommetvedt, Hilmar (2014). Kommunenes virksomhet er så mangslungen at det er umulig å finne en størrelse og en inndeling som er optimal.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Hagen styrte ARK, men hvem styrte Hagen?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Helsepolitisk pendelsving.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Lobbyistmaktens grenser. Hvordan kunne det bli et nei til OL til tross for organisasjonenes, lobbyistenes og PR-ekspertenes iherdige innsats for et ja?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Overdreven tro på helsereformer.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Sp-vandring mot venstre, hva nå?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2014). Stortinget og lobbyistene..
 • Rommetvedt, Hilmar (2013). Per Borten 1913 - 2005.
 • Rommetvedt, Hilmar (2013). Sakene betyr mer enn lederne. FRPs utvikling i 40 år.
 • Rommetvedt, Hilmar (2012). Meningsmålinger og valg: Håp for sperregrense-partiene?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2012). Person, eller sak og situasjon? Frp og SVs velgeroppslutning under Carl I. Hagen og Kristin Halvorsen.
 • Rommetvedt, Hilmar (2012). SV i hardt vær – sakene betyr mest.
 • Opedal, Ståle; Rommetvedt, Hilmar; Stigen, Inger Marie; Vrangbæk, Karsten (2011). Negotiated Agreements in Danish and Norwegian Multi-level Health Care Systems. (konferansepaper). University of Amsterdam; 2011-11-11 - 2011-11-13.
 • Rommetvedt, Hilmar (2011). Valg utenom det vanlige.
 • Rommetvedt, Hilmar (2010). Statsvitenskap i Stavanger.
 • Berg, Christin; Rommetvedt, Hilmar (2009). Stavanger2008 besto testen.
 • Rommetvedt, Hilmar (2008). Regjeringsmakt eller -avmakt?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2008). Store forventninger til Stavanger 2008".
 • Rommetvedt, Hilmar (2008). Åpen port og åpent sinn..
 • Ståle, Opedal; Rommetvedt, Hilmar; Stigen, Inger Marie (2007). Comparing health care policy making: the role of politicians, professionals and patients. University of Helsinki; 2007-05-07 - 2007-05-12.
 • Rommetvedt, Hilmar (2006). Den stavangerske åpenheten.
 • Rommetvedt, Hilmar (2006). Frp + Høyre: Hvorfor så vanskelig?.
 • Rommetvedt, Hilmar (2006). Kollisjoner i koalisjoner.