Et profilbilde

Ekstern
Øystein Lund Johannessen { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Øystein Lund Johannessen", "tel": "Telefon: 51831324", "email": "oystein.l.johannessen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG R-217

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2018). Interreligious dialogue in Oslo in the years following the terror attacks of 22 July 2011. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3794-4. s. 115-139.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 95-112.
 • Helgevold, Nina; Johannessen, Øystein Lund (2016). Lesson Study som arbeidsform i læreres utforsking av mangfoldsorientert undervisning. I: Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1969-8. s. 105-125.
 • Fandrem, Hildegunn; Johannessen, Øystein Lund; Haus, Sigrud (2015). Dette er Sevgi, hun er tyrkisk, eller...?. I: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017403. s. 135-156.
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2015). Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway. Politeja. ISSN 1733-6716. Volum 8. Hefte 31/2. s. 159-184.
 • Johannessen, Øystein Lund (2015). Negotiating and reshaping Christian values and professional identities through action research: experiential learning and professional development among Christian religious education teachers. Educational Action Research. ISSN 0965-0792. Volum 23. Hefte 3. s. 331-349. DOI: 10.1080/09650792.2015.1009141.
 • Johannessen, Øystein Lund (2013). Contextual knowledge for an inclusive RE. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2902-4. s. 57-86.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). Kunnskapsformer og kunnskapsutvikling i praksisfellesskap. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2598-3. s. 33-48.
 • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2017). Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-701-9. 207 s.
 • Johannessen, Øystein Lund (2015). Kulturkompetanse i religionsundervisningen? En studie av religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet.. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-632-6. 352 s.
 • Odden, Gunhild; Johannessen, Øystein Lund; Ryndyk, Oleksandr; Heum, Audhild Steinnes (2013). Afghans and early childhood education in Norway. A pilot project. Misjonshøgskolens forlag. ISBN 978-82-7721-124-4. 115 s.
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2012). Regional integreringspolitikk og praksis. Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter. Rogaland som case. Senter for interkulturell kommunikasjon. 57 s.
 • Rosnes, Ellen Vea; Johannessen, Øystein Lund; Skjortnes, Marianne; Kristensen, Anne Karin; Mestad, Ragnhild; Hadland, Leif (2007). Religionsskifte og utvikling i et kjønnsperspektiv. Misjonshøgskolens forlag. 64 s.
 • Johannessen, Øystein Lund (2006). Med mål og mening : kultur- og samfunnsforståelse gjennom konseptoversettelse : en prosjektrapport. Misjonshøgskolens forlag. ISBN 8277211007. 25 s.
 • Johannessen, Øystein Lund (2006). Struggling for quality in education in war-ridden Liberia : a review of the educational activities of the Salvation Army in Liberia. Misjonshøgskolens forlag. ISBN 8277211015. 74 s.
 • Skeie, Geir; Skeie, Geir; Skjortnes, Marianne; Skjortnes, Marianne; Haus, Sigurd; Haus, Sigurd; Johannessen, Øystein Lund; Johannessen, Øystein Lund (2004). Som å passere et nåløye. Om å formidle fra utenlandsopphold. Senter for interkulturell kommunikasjon. ISBN 8277210892. 60 s.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Dialogue in upper secondary school. Nordic Conference of Religious Education (NCRE 2017); 2017-06-12 - 2017-06-15.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?. Kirkelig dialogsenter; 2017-04-24 - 2017-04-25.
 • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir (2017). Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway. NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Johannessen, Øystein Lund; Rørosgaard, Svein Arne (2017). Tros og livssynsdialog i faget Historie og filosofi i Videregående skole. University of Odense; 2017-05-29 - 2018-05-31.
 • Vedøy, Gunn; Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve (2017). Fri flyt eller god flyt? Barn av arbeidsinnvandrere i norsk skole.
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2015). Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.
 • Zadkowska, Magdalena; Krys, Kuba; Kosakowska-Berezecka, Natasza; Johannessen, Øystein Lund; Vedøy, Gunn (2014). Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality- Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families. NCBR; 2014-10-09 - 2014-10-10.
 • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (2013). Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway. Jagellonian University; 2013-04-18 - 2013-04-19.
 • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund (2012). Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome. Cantebury Christ Church University; 2012-11-23 - 2012-11-25.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland. 2010-11-08.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). Solidarisk kunnskap, hva er det?. 2010-11-24.
 • Johannessen, Øystein Lund; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir; Skeie, Geir (2006). Plan og praksisutvikling i KRL-faget : et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Nord-Rogaland og Universitetet i Stavanger. 2006-11-09 - 2006-11-10.