Et profilbilde

Timelønnet førsteamanuensis
Sissel Østrem { "honorific-suffix": "Timelønnet førsteamanuensis", "fn": "Sissel Østrem", "tel": "Telefon: 51833508", "email": "sissel.ostrem@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Rom HL K-120

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2018). Videreutdanning i veiledning for lærere: rasjonalitet og kontinuum. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 41. Hefte 2. s. 106-119. DOI: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-02-03.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2016). Lesson Study som redskap i forskningsbasert lærerutdanning. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490888. s. 162-177.
 • Østrem, Sissel (2016). Tematikken i veiledningssamtaler: forgrunn og bakgrunn. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volum 10. Hefte 3.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2015). Key focus areas and use of tools in mentoring conversations during internship in initial teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. Volum 49. s. 128-137. DOI: 10.1016/j.tate.2015.03.005.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2014). Veiledningssamtaler i lærerstudenterspraksis perioder - innhold og prosesser. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-04215. s. 133-141.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2014). Imagens de trabalho em sala de aula com professores iniciantes. Cadernos de Educação. ISSN 0104-1371. Hefte 47. s. 126-143.
 • Østrem, Sissel (2011). Den nye grammatikken i høgere utdanning : med læringsutbytte som eksempel. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volum 34. Hefte 1. s. 34-43.
 • Østrem, Sissel (2011). Veiledning på egne eller andres vilkår. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Hefte 3. s. 228-238.
 • Hanssen, Brit; Raaen, Finn Daniel; Østrem, Sissel (2010). Det heseblesende lærerarbeidet : om nyutdannede læreres mestring av yrket. I: Kvalifisering til læraryrket. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-291-4. s. 295-314.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2010). Partnerskap om veiledning for nyutdannede lærere. I: Veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage. Pedlex.
 • Østrem, Sissel (2010). Hva vet vi om veiledning med nyutdannede lærere og førskolelærere?. I: Veiledning av nye lærere i skole og barnehage. PEDLEX Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788278416372.
 • Østrem, Sissel (2010). Learning Outcomes. A New Grammar in Higher Education. I: Educating the adult educator: Quality provison and assesment in Europe. ESREA ReNadET e-Book Conference Procedings ED508475.
 • Østrem, Sissel (2010). Læreres profesjonelle utvikling - hva vet vi, og hva skulle vi gjerne visst mer om?. I: Ny som lærer : sjansespill og samspill. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2514-3. s. 141-156.
 • Østrem, Sissel (2010). Lærerstudenters forestillinger om det framtidige arbeidet sitt. I: Kvalifisering til læraryrket. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-291-4. s. 53-71.
 • Østrem, Sissel (2010). Why do they leave? Attrition in Teacher Education. I: Educational journeys and Changing Lives. Adult Student Experiences I og II. ESREA. ISBN 9788469315545.
 • Østrem, Sissel (2009). Hvorfor velger studentene å avslutte utdanningen sin? En intervjuundersøkelse med studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. I: Allmennlærerutdanningen i Norge - rekruttering, seleksjon og frafall. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443721.
 • Østrem, Sissel (2009). Kan opptaksintervjuer bidra til å skaffe lærerutdanningen de beste studentene?. I: Allmennlærerutdanningen i Norge - rekruttering, seleksjon og frafall. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443721.
 • Østrem, Sissel (2009). Lærerutdanningens bidrag i læreres kunnskapsutvikling. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. Volum 29. Hefte 4. s. 369-383.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen?. I: Allmennlærerutdanningen i Norge - rekruttering, seleksjon og frafall. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443721. s. 118-126.
 • Østrem, Sissel (2008). Innledning: Det store spranget - ny som lærer i skole og barnehage. I: Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag.
 • Østrem, Sissel (2008). Slave eller herre? Om nye læreres innflytelse på arbeidet sitt. I: Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag.
 • Østrem, Sissel (2007). Det levende arbeidet - og det døde. I: Når starten er god. utdanningsdirektoratet. s. 130-141.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2007). Det levende lærerarbeidet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 3. Hefte 9,77003E+12. s. 207-219.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2005). Livslang lærerutdanning gjennom små steg og store sprang. I: Tidvise skrifter, Humaniora, kunst og estetikk Nr 54.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2016). Rettleiing av nyutdanna lærarar i Rogaland - eit problemløysande tiltak.. Skolemuseumslaget i Rogaland2016. 6 s.
 • Østrem, Sissel (2015). Veiledning som redskap i profesjonell utvikling. Cappelen Damm Akademiske. ISBN 978-82-02-48243-5. 236 s.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2013). Rutinemessig plikt eller produktiv læring? en studie av praksis og arbeidskrav i en veilederutdanning knyttet til veiledning for nyutdannede lærere. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-541-1. 116 s.
 • Østrem, Sissel (2010). Pedagogikk og elevkunnskap : en første innføring til læreryrket. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-29438-0. 252 s.
 • Østrem, Sissel (2009). Allmennlærerutdanningen i Norge - rekruttering, seleksjon og frafall. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443721. 176 s.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Schjelderup, Per Madland (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen? En intervjuundersøkelse med forhenværende studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Stavanger, IAS. ISBN 978-82-7644-372-1.
 • Hanssen, Brit; Hoel, Torlaug Løkensgard; Jakhelln, Rachel; Hoel, Torlaug Løkensgard; Jakhelln, Rachel; Østrem, Sissel; Østrem, Sissel (2008). Det store spranget Ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922821. 182 s.
 • Østrem, Sissel (2008). En umulig utdanning til et umulig yrke? Om allmennlærerutdanning og yrkesutøvelse. Forskerskolen livslang læring, Roskilde universitetscenter. ISBN 9788791387241. 375 s.
 • Østrem, Sissel (2008). En umulig utdanning til et umulig yrke. Om allmennlærerutdanning og yrkesutøvelse. Forskerskolen i livslang læring. ISBN 9788791387241. 375 s.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit; Hoel, Torlaug Løkensgard; Jakhelln, Rachel (2008). Det store spranget Ny som lærer i barnehage og skole. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922821. 182 s.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2003). Veiledning av nyutdannede. Rapport 1.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2002). Rapport nr. 2: Resultater fra en spørreundersøkelse blant 3. års studenter i allmennlærerutdanningen på to høgskoler (NFR prosjekt nr. 143515/520). Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. 25 s.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2001). Rapport nr. 1: Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen utført blant 3. og 4. års lærerstudenter ved HØGSKOLE NR. 1. Senter for atferdsforskning, HiS. 19 s.
 • Østrem, Sissel (2017). Lekser og lekseplaner i dagens skole.
 • Østrem, Sissel (2017). Mine første skoleår på Bjølsen skole i Oslo.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2017). Videreutdanning i veiledning - rasjonalitet og kontinuum.. Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere; 2017-05-29.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis (2016). TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice. University of Oslo; 2016-06-06 - 2016-06-08.
 • Østrem, Sissel (2016). Forskningsbasert yrkesutøvelse for lærere. Utdanningsforbundets pensjonistlag; 2016-02-17.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2015). A comparison of content in mentoring sessions in two conditions, a Business-as-usual and a Lesson study intervention. AERA; 2015-04-15 - 2015-04-21.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2015). Conversation patterns in mentoring conversations during internship in initial teacher education (ITE). ATEE; 2015-09-24 - 2015-09-26.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel; Juhler, Martin Vogt; Larssen, Deborah (2014). Results from the TasS project. IGIS, Universitetet i Stavanger; 2014-09-16.
 • Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2014). Doings and performativity in mentoring conversations during internship. European Conference for Educational Research; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Østrem, Sissel (2014). Hvordan sikre kvalitet i veiledning?. Høgskolen i Hedmark; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). A comparison of content in mentoring sessions in two circumstances, a control group and a Lesson study intervention group. 2013-09-06 - 2013-09-08.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). Mentoring conversations in student teachers practicum – content and processes. 2013-09-09 - 2013-09-13.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). Veiledningssamtaler i læringsstudenters praksisperioder – innhold og prosesser. 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2013). Hvilke faktorer trekkes fram som sentrale for god kroppsøvingsundervisning gjennom veiledningssamtaler for grunnskolelærerstudenter?. Norges Idrettshøskole; 2013-06-13 - 2013-06-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2013). Mentoring conversations in Physical Education– content and processes in field work in initial Teacher Education. European College of Sport Science; 2013-06-26 - 2013-06-29.
 • Østrem, Sissel (2013). Tro og evidens om veiledning. Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere; 2013-05-07 - 2013-05-08.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2013). Educating Professional Mentors-to-be For Newly Qualified Teachers ( NQT,s). University of Szeged; 2013-04-11 - 2013-04-14.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2013). The impact of written language in mentorings conversations with newly qualified teachers. Bahcesehir University, Istanbul; 2013-09-09 - 2013-09-13.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2012). Educating professional mentors? Techniques or practical reasoning. Tallinn University; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Hanssen, Brit; Tungland, Inger Benny Espedal; Østrem, Sissel (2011). Veiledning for nyutdannede yrkesutøvere – en skulder å gråte på eller bidrag til profesjonell utvikling?. UiS;
 • Østrem, Sissel (2011). Overgangen fra en umulig utdanning til et umulig yrke. Høgskolen i Vestfold; 2011-06-14 - 2011-06-15.
 • Østrem, Sissel (2011). Veiledning på egne eller ytre standarders vilkår?. NQTNE; 2011-03-30 - 2011-03-31.
 • Østrem, Sissel (2011). Veiledning som bidrag til profesjonalisering. Høgskolen i Hedmark;
 • Østrem, Sissel (2009). Et umulig yrke? Om lærerarbeidets utfordringer i intensiveringens tid. 2009-04-16.
 • Østrem, Sissel (2009). Har du det i deg? Bli lærer.
 • Østrem, Sissel (2009). Learning outcomes - a new grammar in higher education?. 2009-11-06 - 2009-11-08.
 • Østrem, Sissel (2009). Ny lærerutdanning - hva skal innholdet i studiepoengene være?.
 • Østrem, Sissel (2008). Analyseseminar og tolkning av tekster. Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere; 2008-06-12 - 2008-06-13.
 • Østrem, Sissel (2008). Et umulig yrke? Om lærerarbeidets utfordringer i intensiveringens tid. 2008-11-13.
 • Østrem, Sissel (2008). Induction of new teachers: Norwegian perspective. 2008-10-15 - 2008-10-16.
 • Østrem, Sissel (2008). Livslang lærerutdanning- men når, hvor og på hvilken måte lærer vi hva?. 2008-11-19 - 2008-11-20.
 • Østrem, Sissel (2008). NRK morgenlokalen. [Radio]; 2008-01-16.
 • Østrem, Sissel (2008). Samarbeid mellom universitet og grunnskolen og den nye læreren. 2008-04-07.
 • Østrem, Sissel (2008). Støtte til læring og endring fra rolletenkning til til fokus på lærerens funksjon og handling. 2008-04-10 - 2008-04-11.
 • Østrem, Sissel (2008). The Breathless Work of Teachers. 2008-03-06 - 2008-03-08.
 • Østrem, Sissel (2008). The importance of seeing the individual student - but with what eyes?. 2008-08-17 - 2008-08-20.
 • Østrem, Sissel (2008). Why do they leave? Attrition in teacher education. 2008-12-10 - 2008-12-12.
 • Østrem, Sissel (2007). En umulig utdanning til et umulig yrke?. 2007-09-10.
 • Østrem, Sissel (2007). Et umulig yrke?.
 • Østrem, Sissel (2007). Et umulig yrke?. Universitetet i Stavanger, stand up; 2007-09-26.
 • Østrem, Sissel (2007). Hvordan kan det profesjonelle arbeidet se ut?. 2007-01-11 - 2007-01-12.
 • Østrem, Sissel (2007). Identity Construction as a Learning Process - how and what might teachers learn about themselves through the performance of work?. 2007-03-15 - 2007-03-17.
 • Østrem, Sissel (2007). The missing links in teacher education design.
 • Østrem, Sissel (2007). Veiledning av nyutdannede lærere. 2007-05-31.
 • Østrem, Sissel (2007). What is it about practice? Teacher education, field experience and professional work. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Østrem, Sissel; Hanssen, Brit (2007). Flermetodiske tilnærminger til læring i utdanning og yrke Tekstanlayse. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Østrem, Sissel (2005). Livslang lærerutdanning gjennom små steg og store sprang.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2004). Mulighetenes veiledning for mulighetenes lærere. 2004-10-13 - 2004-10-14.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2004). Tallenes tale og begrensninger.
 • Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (2004). The Novice as an Expert. Mentoring Novice Teachers in their first Year of Practice. 2004-03-11 - 2004-03-13.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2004). Using Videography to Investigate New Teachers' Work. 2004-06-17.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2003). Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt. Avdeling for Lærerutdanning, Høgskolen i Stavanger; 2003-05-09.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2003). Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt. Avdeling for Lærerutdanning, Høgskolen i Stavanger; 2003-05-09.
 • Østrem, Sissel (2003). Lydige lakeier og nasjonale tester.
 • Østrem, Sissel (2003). Lærerutdanning i det senmoderne. 2003-10-09 - 2003-10-10.
 • Østrem, Sissel (2003). Videoobservasjon som data - innholdsanalyse med forhåndsbestemte kategorier og en etnografisk orientert tilnærming. 2003-10-29 - 2003-10-30.
 • Østrem, Sissel (2003). What is it about Practice?. 2003-08-06 - 2003-08-15.
 • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine (2003). Laboratorieskolen til Dewey - en skole for de gode erfaringene.