Et profilbilde

Førsteamanuensis
Elisabeth Enoksen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Elisabeth Enoksen", "tel": "Telefon: 51832152", "email": "elisabeth.enoksen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom EAL H-145

Elisabeth Enoksen is Associate Professor in Social Work at the University of Stavanger, Faculty of Social Sciences, Department of social studies. She has a bachelor's degree in social work from University of Stavanger and a master's degree in Comparative European Social Studies from London Metropolitan University. Her PhD (2016), from the University of Stavanger, is in Change Management and explores perceptions of justice in organizations and its connection with personal values and perceived discrimination. Her research interests are social- and organizational justice, cultural diversity and child- and family welfare. She is the director of an international Erasmus Mundus master program in social work with families and children. The master program (MFamily) is a joint effort between ISCTE-IUL, Lisbon; Gøteborgs Universitet, Sweden; Makerere University, Uganda; and UiS.

Forskningsområder

Cultural diversity and diversity management; organizational- and social justice; social control; historical abuse of children in out-of-home care.

Utvalgte publikasjoner

Studsrød, I. & Enoksen, E. (2020). Money as compensation for historical abuse. Redress programs and social exchange theory. Journal of the History of Childhood and Youth, 13 (2), 288-306.

Enoksen, E. (2019). Perceived injustice in organizations. Reasons for segregation of immigrants. Change Management. An International Journal, 19 (1). Doi: https://doi.org/10.18848/2327-798X/CGP/v19i01/1-9

Johansen, B.T. Olsen, R.M., Øverby, N.C. Garred, R. & Enoksen. E. (2019). Relationship between supervisor and co-supervisor: complementary competencies in the supervision team. International Journal of Doctoral Studies. 14, 68-84. DOI: 10.28945/4177.DOI: 10.28945/4177. 

Enoksen, E. (2018). Organisasjonsrettferdighet. Usikkerhet og tillit i kritiske arbeidssituasjoner. Necesse 3 (1), 38-46. DOI: 10.21339/2464-353x.3.1.38 DOI: 10.21339/2464-353x.3.1.38

Enoksen, E. & Leikvoll, G.K. (2017). Veien til egen bedrift. Motivasjoner og barrierer for kvinnelige etablerere i Telemark. Telemarksforsking. ISBN 978 82 336 0030 3.  

Pågående forskning

Navigating the multifaceted landscape of culture and social work: a literature review of cultural competence and cultural sensitivity. Abstrakt godkjent for spessial issue "Diversity and Tensions in Social Work" i Journal of Comparative Social Work, 2020. Samarbeid med Maria Gussgård Volckmar-Eeg.

Så bestemte jeg meg endelig for å søke: En kvalitativ studie om veien inn i oppreisningsordninger. Samarbeid med Ingunn Studsrød.

Sosial kontroll. Styrker og utfordringer i en  flerkulturell oppvekst. Samarbeid med Tina Bojovic. 

Arbeidserfaring

Telemarksforsking, forsker innen Helse og Velferd

Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap ved Internasjonalt Hus i Stavanger

Rødekors, Barn og Unges Kontakttelefon, frivillig arbeid

Haugåstunet sykehjem, avdeling for demente

Støttekontakt, Sola kommune

Ulike boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming i Sola kommune


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Enoksen, Elisabeth; Leikvoll, Gunn Kristin (2017). Veien til egen bedrift. Motivasjoner og barrierer for kvinnelige etablerere i Telemark. Telemarksforsking. ISBN 978 82 336 0030 3. 20 s.
  • Enoksen, Elisabeth (2016). A just workplace. The influence of personal values on organizational justice and perceived discrimination against immigrants. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276446401.
  • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2020). Når penger skal erstatte en tapt barndom.
  • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2020). UIS må prioritere velferdsforskning i sin nye strategi!.
  • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2019). Money as compensation for abuse: Redress programs and social exchange theory. Australian Catolic University; 2019-06-26 - 2019-06-28.
  • Studsrød, Ingunn; Enoksen, Elisabeth (2019). "Men til slutt så bestemte jeg meg likevel for å prøve å søke" En kvalitativ studie av veien inn i oppreisningsordninger. FORSA;