Et profilbilde

Professor emeritus
Jan Erik Karlsen { "honorific-suffix": "Professor emeritus", "fn": "Jan Erik Karlsen", "tel": "Telefon: 51832273", "email": "jan.e.karlsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 307

Synopsis

Dr. oecon Jan Erik Karlsen er i dag professor emeritus ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han er utdannet innen økonomi, sosiologi og teknologiledelse fra norske og utenlandske læresteder og har skrevet femten fagbokmonografier, en rekke bokkapitler, artikler og forskningsstudier om det moderne produksjonslivet. I 1971-79 underviste han i sosiologi ved Universitetet i Bergen, deretter ansatt som forskningsleder og direktør for samfunnsfagene ved Rogalandsforskning i Stavanger fra 1980 og fra 1991 til 2013 som professor i industriell økonomi og endringsledelse ved UiS. Han har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder, herunder University of Madison, Wisconsin, University of Southern California (LA), og Ecole de Mines de Paris (Sophia Antipolis), Universitetet i Barcelona og ESADE School of Management (Barcelona), samt vært gjesteforsker ved EU-kommisjonen i Brussel. I perioden 2007-2011 var han også professor og spesialrådgiver ved Stavanger Universitetssykehus. Dessuten har han hatt en rekke faglige oppdrag i ulike land i Europa, Afrika, Asia og Amerika på vegne av norske og internasjonale oppdragsgivere. Karlsen har vært visepresident i Norsk Arbeidslivsforum 2000-2012 og har representert de nordiske forskningsmiljøene i den internasjonale sammenslutningen for arbeidslivsforskning (ILERU) 2006-2012. Han er i dag Preses i Vitenskapsakademiet i Stavanger, leder av Seniorforum ved UiS og medlem av en rekke forskernettverk og profesjonelle organisasjoner i inn- og utland.

Undervisning

Forskningsområder

 1. Arbeidslivets sosiologi
 2. Foresight studier
 3. Livsstil og myk avhengighet
 4. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 5. Høyere utdanningsinstitusjoner

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Livsstil og avhengighet i dagens og fremtidens Europa;

 • Den "myke" avhengighetens samfunnsmessige fotavtrykk

Strategic Foresight Management;

 • Methodology of organizational foresights

Arbeidserfaring

Arbeidsoppdrag og/eller forskningsopphold i Angola, Azerbaijan, Belgium, Canada, China, Denmark, England, France, Germany, India, Ireland, Kenya, Mexico, Nigeria, N-Ireland, Pakistan, Scotland, Shetland, Spain, Sweden, Switzerland, Tanzania, The Netherlands, USA, Vietnam, og Zambia.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hahn Kristensen, Katrine; Karlsen, Jan Erik (2017). Strategies for internationalisation at technical universities in the Nordic countries. Tertiary Education and Management. ISSN 1358-3883. DOI: 10.1080/13583883.2017.1323949.
 • Sagvaag, Hildegunn; Fjær, Svanaug; Karlsen, Jan Erik (2017). Foreword. I: New Governance of Addictive Substances and Behaviours. Oxford University Press. ISBN 9780198759836.
 • Selmer-Anderssen, Stig Atle; Karlsen, Jan Erik (2016). Foresighting organizational learning equilibrium in European universities. European Journal of Futures Research. ISSN 2195-4194. Volum 4. Hefte 1. DOI: 10.1007/s40309-016-0108-y.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). For det felles beste. I: Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4. s. 11-31.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Ledelse, makt og tillit. I: Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4. s. 347-349.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Norsk organisasjonskanon 1950-2000;Gjenlesningens fallgruver. En rød tråd eller sprikende staur?. I: Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4. s. 45-51.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Stabilitet og endring i sosiale prosesser. I: Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4. s. 138-140.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Design and application for a replicable foresight methodology bridging quantitative and qualitative expert data. European Journal of Futures Research. ISSN 2195-4194. Volum 2. Hefte 40. DOI: 10.1007/s40309-014-0040y.
 • Knudsen, Knud; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Karlsen, Jan Erik (2014). Aldri fred å få? – Rollekonflikter midt i lederlivet. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volum 22. Hefte 01. s. 28-51.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Backcasting European University Governance 2042+. I: Resilient universities : confronting changes in a challenging world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1716-0. s. 349-379.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Reframing University Adaptation. I: Resilient universities : confronting changes in a challenging world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1716-0. s. 17-52.
 • Karlsen, Jan Erik; Gual, Antoni; Anderson, Peter (2013). Foresighting addiction and lifestyles in Europe 2030+. European Journal of Futures Research. ISSN 2195-4194. Volum 1. Hefte 15. DOI: 10.1007/s40309-013-0019-0.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2013). Classification of tools and approaches applicable in foresight studies. I: Recent developments in foresight methodologies. Springer. ISBN 978-1-4614-5214-0. s. 27-52.
 • Karlsen, Jan Erik; Pritchard, Rosalind M.O. (2013). Resilience - the ability to adapt. I: Resilient universities : confronting changes in a challenging world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1716-0. s. 1-15.
 • Pritchard, Rosalind M.O.; Karlsen, Jan Erik (2013). Preface. I: Resilient universities : confronting changes in a challenging world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1716-0.
 • Karlsen, Jan Erik; Øverland, Erik F. (2012). Promoting Diversity in Long Term Policy Development. Journal of Futures Studies. ISSN 1027-6084. Volum 16. Hefte 3. s. 63-78.
 • Karlsen, Jan Erik; Valen, Harald (2011). The Social Construction of HSE Culture. The Case of Norwegian Petroleum. Safety Science Monitor. ISSN 1443-8844. Volum 15. Hefte 1.
 • Karlsen, Jan Erik; Øverland, Erik F.; Karlsen, Hanne (2010). Sociological Contributions to Futures? Theory Building. Foresight. ISSN 1463-6689. Volum 12. Hefte 3. s. 59-72.
 • Karlsen, Jan Erik; Valen, Harald (2010). The social construction of HSE culture: A case study from the Norwegian petroleum industry. I: Reliability, risk and safety : back to the future. CRC Press. ISBN 978-0-415-60427-7. s. 2140-2147.
 • Lindøe, Preben; Karlsen, Jan Erik (2009). Public intervention for better governance - does it matter? : a study of the "Leros Strength" case. I: Local management and its impact on safety culture and safety within Norwegian shipping. CRC Press. ISBN 978-0-415-48513-5. s. 1595-1600.
 • Hovden, Jan; Lie, Terje; Karlsen, Jan Erik; Alteren, Bodil (2008). The safety representative under pressure. A study of occupational health and safety management in the Norwegian oil and gas industry. Safety Science. ISSN 0925-7535. Volum 46. Hefte 3. s. 493-509. DOI: 10.1016/j.ssci.2007.06.018.
 • Hovden, Jan; Lie, Terje; Karlsen, Jan Erik; Alteren, Bodil (2008). The safety representative under pressure. A study of occupational health and safety management in the Norwegian oil and gas industry. Safety Science. ISSN 0925-7535. Volum 46. Hefte 3. s. 493-509.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2007). Expert groups as production units for shared knowledge in energy foresights. Foresight. ISSN 1463-6689. Volum 9. Hefte 1.
 • Karlsen, Jan Erik; Lindøe, Preben (2006). The Nordic OSH model at a turning point?. Policy and Practice in Health and Safety. ISSN 1477-3996. Volum 4. Hefte 1. s. 17-30.
 • Korsnes, Olav; Karlsen, Jan Erik (1977). Makt og avmakt i arbeids- og fagorganisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 18. Hefte 5/6.
 • Karlsen, Jan Erik (2018). Visjoner for det gode arbeidsliv : arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapelig lys.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202559540. 345 s.
 • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn; Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian (2016). Foresight scenario: Vision for the future governance of addiction: Deliverable 15.2, Work Package 15. ALICE RAP Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project. 27 s.
 • Karlsen, Jan Erik (2016). Strategisk fremsynsledelse. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1996-4. 305 s.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4. 403 s.
 • Karlsen, Jan Erik; Pritchard, Rosalind M. O. (2013). Resilient universities : confronting changes in a challenging world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1716-0. 412 s.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Forbi bunnlinjen : balansert HMS-økonomi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39487-5. 208 s.
 • Quale, Christian; Karlsen, Jan Erik (2012). Pilot Study on Scientific Knowledge Enhancement in Angola. International Research Institute of Stavanger. 43 s.
 • Karlsen, Jan Erik (2011). Metoder for regulering av helse, miljø og sikkerhet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-31565-8. 233 s.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). Ledelse av helse, miljø og sikkerhet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245010466. 257 s.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). Systematisk HMS-arbeid. Ledelse for organisatorisk bærekraft. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276348514. 196 s.
 • Karlsen, Jan Erik; Lie, Terje; Opedal, Ståle (2010). Slik skapes en ny sykehusenthet Evaluering av MOBA-enheten ved Stavanger Universitetssykehus. International Research Institute of Stavanger. 76 s.
 • Karlsen, Jan Erik; Øverland, Erik (2010). Carpe futurum : kunsten å forberede seg på fremtiden. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-26155-9. 278 s.
 • Karlsen, Jan Erik; Bakke, Åshild; Lindøe, Preben (2002). Arbeidsmiljø for piloter i CHC-HS. RF-Rogalandsforskning. 53 s.
 • Karlsen, Jan Erik; Lie, Terje (2001). Et nordisk grep på arbeidsmiljøregulering? Organisering og bruk av virkemidler i de nordiske land. Nordisk Ministerråd. ISBN 9289306246. 125 s.
 • Karlsen, Jan Erik (1998). Administrative metoder og verktøy for HMS-ledelse. Høgskolen i Stavanger.
 • Karlsen, Jan Erik (1998). Ledelse av helse, miljø og sikkerhet. Bergen-Sandviken: Fagbokforlag. ISBN 82-7674-259-9. 246 s.
 • Karlsen, J.E. (1997). Nordsjøuniversitetet - Nettverk for høyere utdanning og forskning i Nordsjøregionen. Rogaland Research, Stavanger. 26 s.
 • Lindøe, P.H.; Karlsen, J.E. (1997). Leros Strength-forliset: En organisert ulykke?. Rogaland Research, Stavanger. ISBN 82-72220-828. 39 s.
 • Karlsen, Jan Erik (1990). Pegasus og sigarkassen. Myter og symbolsk ledelse i oljevirksomheten.. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-21134-7. 319 s.
 • Karlsen, Jan Erik (1982). Arbeidervern på sokkelen. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-05958-8.
 • Karlsen, Jan Erik; Haye, Trygve (1982). Grunnleggende sikkerhetsopplæring for oljepersonell. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-06070-5. 120 s.
 • Karlsen, Jan Erik (1978). Arbeidsmiljø og arbeidsskader. Tiden Norsk Forlag. ISBN 82-10-01571-0. 99 s.
 • Karlsen, Jan Erik (1978). Arbeidsplassforhold og arbeidsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-70439-4. 123 s.
 • Karlsen, Jan Erik (1977). Hva skjer i fagbevelsen? : en undersøkelse om LO-medlemmenes vurderinger av faglige spørsmål. Tiden Norsk Forlag. ISBN 8210014676. 349 s.
 • Karlsen, Jan Erik (2018). Arbeidsmiljølovens samfunnsvitenskapelige relevans. Norsk Arbeidslivsforum; 2018-06-06.
 • Karlsen, Jan Erik (2018). Visjoner for det gode arbeidsliv. Forskningsbiblioteket - Universitetet i Stavanger; 2018-02-08.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). ... Og solen går sin gang... Vitenskapens utfordringer i den fjerde revolusjonens æra.. Vitenskapsakademiet i Stavanger; 2017-12-06.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). Buraucratic and Craft Administration of Production: A Comparative Study. Universitetet i Bergen; 2017-05-04.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). Derfor bok. Ukeavisen Ledelse. [Fagblad]; 2017-03-10.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). Kunstnerskap og vitenskap. Never the twain shall meet?. Vitenskapsakademiet i Stavanger/ Universitetet i Stavanger; 2017-11-24.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). Megatrender og fremtidsstudier. UiS; 2017-08-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). Reframing addictions in contemporary Europe. A large scale, international research collaboration.. Southeast University; 2017-09-18 - 2017-09-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Karlsen, Jan Erik (2017). Glød og intensitet - lys og skygge. En hyllest til Kjell Pahr Iversen og hans malerkunst. Universitetet i Stavanger. [Internett]; 2017-11-24.
 • Karlsen, Jan Erik (2016). De lange linjer.
 • Karlsen, Jan Erik (2016). Timing: magefølelse eller hardt arbeid?. Ukeavisen Ledelse. [Fagblad]; 2016-11-25.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Framtidens skole. Universitetet i Stavanger/Vitenskapsakademiet i Stavanger; 2015-09-17.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Norsk organisasjonskanon - de beste blant oss. Norsk nettverk for organisasjonsforskning; 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2015). Time and temporalis in change and foresight. EGOS; 2015-07-01 - 2015-07-04.
 • Lindgren, Lena; Karlsen, Jan Erik (2015). Myk avhengighet. Morgenbladet. [Avis]; 2015-12-24.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Arenas for systematic improvement of work environment The case of Internal Control of Occupational Health and Safety in Norway. Uppsala university; 2014-12-08 - 2014-12-09.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Avhengighetens gåte og fremtid. Helse Vest RHF; 2014-06-12.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Fremtidsvisjoner - why bother?. SR-bank1; 2014-06-13.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). HMS, BU og BSA. Initialord med mening?. Høgskolen i Bergen; 2014-04-09.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Har Fylkeskommunen fremtidsvisjoner?. Samfunnsviterne - Rogaland fylkeskommune; 2014-09-24.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Hvem har sagt at professorene skal styres?.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Norsk organisasjonsfaglig kanon. NEON; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Strategisk fremsynsledelse. Universitetet i Stavanger; 2014-09-28.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2014). Snapshot fra vår forskning. Madla Rotary forening; 2014-01-28.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2014). Universitetet i Stavanger. 10-års historie - 1000 års fremtid?.
 • Jore, Sissel Haugdal; Karlsen, Jan Erik (2013). Resilience: conceptual opacity or discursive blindness?. Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; 2013-11-28 - 2013-11-29.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2013). Slå sammen Bergen og Stavanger!.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2013). Vitenskap som yrke.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Er tiden moden for HMS-økonomi?. Direktoratet for Arbeidstilsynet; 2013-02-06.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Flaskehalser ved Stavanger Universitetssjukehus. NRK Rogaland P1. [Radio]; 2013-02-28.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Fremsynsledelse - kulturskolens forundringspakke. Norsk Kulturskoleråd; 2013-04-04 - 2013-04-05.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Hvor er vitenskapens sporhunder?.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Kritisk forskningsjournalistikk - fins den?.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Nettavhengighet og fremtid. NRK Hallo P3. [Radio]; 2013-05-08.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Stavanger bør gå først i nytenking om helse. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-06-04.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Sterkere søkelys på forskernes etikk.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Vakrere enn virkeligheten. Morgenbladet. [Avis]; 2013-05-03.
 • Karlsen, Jan Erik; Jore, Sissel Haugdal (2013). When Hindsight Was Utterly Wrong - How to Overlook a Non-plausible Future. The Society for Risk Analysis - Europe; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2013). Landsdelsuniversitet eller provinsskole?.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2013). Vestlandet - en helseregion in verdensklasse?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Helsesektorens moderne tjenerskap.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Helsesektorens moderne tjenerskap.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Store forskjeller i helsefare på jobb.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Utskrivningsklar, uønsket og ureturnerbar?.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Addiction - a growing menace.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Advarer mot avhengigheten.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Avhengig ungdom dyrker kropp, rus og spill.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Avhengighetens gåte. Universitet i Tromsø; 2012-11-21 - 2012-12-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Avhengighetsgenerasjonen.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Fakta om avhengighet i Europa. NTBtekst. [Internett]; 2012-05-01.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Hver femte helsekrone skyldes avhengighet.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Livsstil og avhengighet i 2030+. Universitetet i Tromsø; 2012-11-21 - 2012-11-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Myk avhengighet - nye sentrale livsinteresser?. Universitetet i Tromsø; 2012-11-21 - 2012-11-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Myk avhengighet hos ungdom. TV2. [TV]; 2012-05-23.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Streiker i velstandens tidsalder.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Streikeretten er en del av demokratiet.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Taxonomy for a Global addiction Footprint. University of Stavanger; 2012-06-04 - 2012-06-08.
 • Karlsen, Jan Erik; Mittelmark, Maurice B (2012). The war on drugs is lost.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2011). Finnes velferdsfellen?.
 • Karlsen, Jan Erik (2011). Academic Capitalism. Fact, fiction, wishful thinking or bugbear?. EAIR; 2011-08-28 - 2011-08-31.
 • Karlsen, Jan Erik (2011). Et bærekraftig Norge. Sommerbrev 2026.
 • Karlsen, Jan Erik (2011). Shared Giovernance 2.0. The demand for institutional resilience. The Danish School of Technology/University of Trento; 2011-12-05 - 2011-12-06.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2011). Den norske pasientens fremtid.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2011). Store ord og fett flesk?.
 • Karlsen, Jan Erik; Mittelmark, Maurice B (2011). Fortapt ungdom?.
 • Karlsen, Jan Erik; Sagvaag, Hildegunn (2011). Illegal rusøkonomi.
 • Karlsen, Jan Erik; Selvik, Arne (2011). Både USA og Norge trenger dem.
 • Karlsen, Jan Erik; Øverland, Erik (2011). Foresighting Knowledge Policy for the Next Generation. the SMARTT case of Norway. EAIR; 2011-08-28 - 2011-08-31.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Helseregion i verdensklasse?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Helseregion i verdensklasse?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Pensjon, helse og det gode liv.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Pensjon, helse og det gode liv.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Veier til god helse.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Veier til god helse.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). «Avhengighetsgenerasjonen. Forskning om rus og psykiatri». Stavanger Universitetssykehus; 2010-06-23.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). «Fra Arbeidervern til Humanressurser. Arbeidslivets fremtidsbilder». 2010-02-03 - 2010-02-04.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). «Helsefakultet i 2020. Fremtidsbilder for Universitetet i Stavanger». Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag; 2010-12-09.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). «Knowledge for a Sustainable future. Charging the Social Contract of Higher Education». EAIR 2012; 2010-11-03.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). Skap en bærekraftig HMS-ledelse i fremtiden.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). «Tilbakeskuing som fremsynsmetode. ABCD-modellen». Kunnskapsdepartementet; 2010-06-08 - 2010-06-09.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2010). Den sosiale konstruksjon av «nåtid». 2010-11-25 - 2010-11-26.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2010). Resilience ? timeless mindfulness or institutionalized wishful thinking?. 2010-05-20 - 2010-05-21.
 • Karlsen, Jan Erik; Valen, Harald (2010). «The Social construction of HSE Culture». A Case Study from the Norwegian Petroleum Industry. 2010-09-05 - 2010-09-09.
 • Karlsen, Jan Erik; Valen, Harald (2010). «The Social construction of HSE Culture». A Case Study from the Norwegian Petroleum Industry.
 • Karlsen, Jan Erik; Valen, Harald (2010). «To kill a mocking bird». The Social construction of HSE Culture. 2010-09-08 - 2010-09-10.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2009). Feilslått profesjonsutdanning?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2009). Vårt nye helsebilde.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2008). Akuttmottak i krise?.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Akuttmottak i krise?.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Bare ost og vin?.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Fremtidens arbeidsmiljø. Utviklingstrekk i det moderne arbeidslivet. HMS-faglig Forums årskonferanse; 2008-05-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). HMS-ledelse, vekst og bærekraft. Expo; 2008-06-17.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). HMS-utfordringer i dagens arbeidsliv. HMS-faglig Forums årskonferanse; 2008-05-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). IK-HMS forskriften trenger oppgradering.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Kan en superstandard designes?«The Organisational Triage Flow Scheme». 2008-11-26 - 2008-11-27.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Sustainable Production is Our Vision. The HSE Management Program at UiS. Stavanger; 2008-08-11.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). The Norwegian Paradox and the Universities. Kunglia Svenska Ingenjörsvetenskapsakademiet. Nordic Innovation and Research and Foresight; 2008-04-02.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Varsler og finansmagi.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Å lære av de beste. Europeiske universitetsmodeller. Stavanger; 2008-02-28.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2008). HSE Identity. The Case of Norwegian Petroleum. 2008-09-30 - 2008-10-02.
 • Lindøe, Preben; Karlsen, Jan Erik (2008). Public intervention for better governance ¿ does it matter? A study of the «Leros Strength» case. 2008-09-22 - 2008-09-25.
 • Hovden, Jan; Lie, Terje; Karlsen, Jan Erik; Alteren, Bodil (2006). The safety representative under pressure. A study of the occupational health and safety regime in Norwegian oil and gas industry. TU Delft, NL;
 • Hetland, Jens; Mulder, Grietus; Karlsen, Jan Erik (2006). Actions and priorities required to pave the ground for a possible European hydrogen infrastructure. 2006-06-13 - 2006-06-16.
 • Hetland, Jens; Mulder, Grietus; Karlsen, Jan Erik (2006). The Challange of making hydrogen energy strategies viable from a top-down approach pertaining to Europe. 2006-02-15 - 2006-02-16.
 • Nybø, Geir; Karlsen, Jan Erik (2006). Diffusion of Flexible Voluntary Redundancy Packages in Norwegian Industry. 2006-09-11 - 2006-09-14.