Et profilbilde

Prosjektleder
Krister Scheie Eilertsen { "honorific-suffix": "Prosjektleder", "fn": "Krister Scheie Eilertsen", "tel": "", "email": "krister.eilertsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-406
Tlf priv/mob 98826959

Forsker og prosjektleder innenfor arkeologi. Hovedvekt på steinalder og bosetningsspor fra yngre steinalder/bronsealder. Har høyfjellet som spes. ansvarsområde.

Undervisning

Forskningsområder

- Steinalder

- Bosetnigsspor fra yngre steinalder/bronsealder

- Høyfjellet

- Kulturminneforvaltning

Utvalgte publikasjoner

Eilertsen, Krister (2009). Skjevtrekantene fra Fiskåvatnet - en preliminær presentasjon av mikrolittmaterialet fra en heller ved Fiskåvatnet, Karmøy kommune, Rogaland. I: Tverrfaglige perspektiver. Arkeologisk museum. ISBN 9788277601403.

Eilertsen, Krister (2015). Boplass fra eldre steinalder i Breivik, Hommersåk i Sandnes k.. ISSN 0015-9255. Hefte 3. s. 9-13.

Eilertsen, Krister (2013). Resultater fra kulturhistorisk registrering på Madla og Revheim i Stavanger kommune. ISSN 0015-9255. s. 13-18.

Eilertsen, Krister (2011). Forundersøkelse av fire steinalderboplasser på Helganeset ved Haugesund lufthavn, Karmøy. ISSN 0015-9255. Hefte 2. s. 11-17.

Eilertsen, Krister (2010). Helleren på Barka i Strand - oppholdssted og naturinformasjon i årtusener. ISSN 0015-9255. Hefte 1.

Eilertsen, Krister (2009). 8000 år med jakt ved Fiskåvatnet i Karmøy. ISSN 0015-9255. Hefte 1. s. 12-19.

Eilertsen, Krister; Aasbø, Malin Kristin (2009). Funnrik registrering på Utsola. ISSN 0015-9255. Hefte 1. s. 20-26.

Pågående forskning

Bosetningsmønstre og boligstrukturer i eldre- og yngre- steinalder, samt bruken av høyfjellet i forhistorien.    

Deltaker av programområdet for forskning: Interwined and Integrated. Cross-disciplinary studies of past relations (ICoRe). Gruppen forsker på utvalgte tema fra mesolitikum og neolitikum og består av ti medlemmer fra Arkeologisk museum/UiS, Univesitetsmuseet i Bergen, UiB og Kulturhistorisk museum i Oslo, KHM. 


https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/vi-forsker-pa/arkeologi/icore/ 

Arbeidserfaring

2005-2007 Arkeolog/Feltarbeider ved div. institusjoner bl.a. KHM, Vestfold, Telemark, Buskerud og Rogaland fylkeskommune

2008-2011 Arkeolog/Feltarbeider ved Arkeologisk Museum/UiS

2011-2014 Arkeolog/Feltarbeider/Saksbehandler ved Rogaland Fylkeskommune

2014 -       Forsker - Arkeolog/Prosjektleder ved Arkeologisk Museum/UiS

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Eilertsen, Krister (2009). Skjevtrekantene fra Fiskåvatnet - en preliminær presentasjon av mikrolittmaterialet fra en heller ved Fiskåvatnet, Karmøy kommune, Rogaland. I: Tverrfaglige perspektiver. Arkeologisk museum. ISBN 9788277601403.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Miljøovervåking og sikringsarbeid ved Myrvatnet 2017. Oppdragsrapport 2018/1. AM/UiS. 25 s.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Miljøovervåking og sikringsarbeid ved Myrvatnet 2018. Oppdragsrapport 2018/19. AM/UiS. 40 s.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2016). Miljøovervåking og sikringsarbeid ved Myrvatnet 2016.. Arkeologisk museum/UiS. 25 s.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Hollund, Hege Ingjerd; Fredh, Erik Daniel; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Arkeologiske undersøkelser av steinalderboplass i Breivik ved Hommersåk. Sandnes kommune. Gård: Hommersåk, g.nr. 101, b.nr. 7.. Arkeologisk museum/UiS. 147 s.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2010). Arkeologisk undersøkelse av heller på Barka, Bjørkhaug 42/3, Strand kommune, August - September 2009.. Arkeologisk museum/UiS. 101 s.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2010). Arkeologisk undersøkelse på Fjelltunveien, Nedre Fjelde 44/7, Strand kommune, September 2009.. Arkeologisk museum/UiS. 36 s.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2009). Arkeologisk undersøkelse av heller v/Fiskåvatnet, Søre Våge 89/2, Karmøy kommune Mai - juni 2008. Arkeologisk museum/UiS. 155 s.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Dugstad, Sigrid Alræk (2017). Presentasjon av utgravingsresultater ved Soladagene.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Dugstad, Sigrid Alræk (2016). Presentasjon av Arkeologisk museum/utgravinger på stand i forbindelse med "Forskningsdagene".
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Arkeologi- en faglig redegjørelse. Universitetet i Stavanger; 2018-03-06.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Arkeologi i Egersund og Steinalder på Eigerøy. Egersund Historielag; 2018-11-21.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Boplassen på Grønnehaug tar form, Blogginnlegg på Norark.no 23.05.2018.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). "Dating the problem, or problems with dating". EAA; 2018-09-05 - 2018-09-09.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). En steinalderlokalitet på Eigerøy, Blogginnlegg på Norark.no 24.04.2018.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Fine funn under torven, Blogginnlegg på Norark.no 03.05.2018.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Grønnehaug er avsluttet, Blogginnlegg på Norark.no 03.07.2018.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Omvisning i felt for elever ved Eigerøy skole. Utgravingen på Grønnehaug, Eigerøy.. Am/UiS; 2018-06-25.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Oppdaget 10.000 år gammel teltplass. Gjesdalbuen. [Avis]; 2018-11-29.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Steinalderfunn like under torva. Dalane Tidene. [Avis]; 2018-05-30.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2018). Årdalsvassdraget 2017. Riksantikvaren; 2018-03-21 - 2018-03-22.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Næss, Ragnhild Nordahl (2018). Norsk innsjø skjuler flere tusen år gamle hemmeligheter. Forskning.no. [Internett]; 2018-10-31.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2017). Bosetningsspor på Våland i Stavanger.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2017). En delvis nedsenket tidligneolittisk hytte på Tananger, Sola kommune. Universitetet i Bergen; 2017-03-21 - 2017-03-23.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2017). Erosjon ved regulerte vassdrag, eksemplifisert ved Store Myrvatnet. Arkeologisk museum/Riksantikvaren; 2017-10-19.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2017). Flotte funn fra både eldre og yngre steinalder i Sola sentrum. Blogginnlegg på Forskning.no. Tidligere publisert på Norark.no med tittel: Flotte funn og flere bruksfaser.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2017). Formidling for store og små, blogginnlegg på Norark.no 28.06.17.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2017). Ildsteder og knakkeplasser, Blogginnlegg på Norark.no 09.06.2017.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2017). Spennende aktivitetsflater Blogginnlegg på norark.no.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2017). Spennende funn ved Rådhuset. Solabladet. [Avis]; 2017-07-12.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2017). Årets feltsesong ved Arkeologisk museum, UiS. Universitetet i Oslo; 2017-11-02 - 2017-11-04.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Nyland, Astrid Johanne; Dahl, Barbro Irene (2017). Årets feltsesong ved Arkeologisk museum 2017. AM/UiS; 2017-11-21.
 • Sørgaard, Kristine Orestad; Eilertsen, Krister Scheie (2017). Store steinalderfunn hos bonde på Sola. Nrk Rogaland. [TV]; 2017-02-15.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2016). Hus og hytter ved Tanangervegen.
 • Eilertsen, Krister Scheie (2016). Intervjuet i høstnummeret til ASFALT. ASFALT. [Tidsskrift]; 2016-10-01.
 • Eilertsen, Krister (2015). Boplass fra eldre steinalder i Breivik, Hommersåk i Sandnes k..
 • Eilertsen, Krister (2015). De første ukene ved Tanangervegen.
 • Eilertsen, Krister (2015). De visste hvor det var godt å bo. Solabladet. [Avis]; 2015-05-25.
 • Eilertsen, Krister (2015). Eldre spiss i yngre kontekst.
 • Eilertsen, Krister (2015). Formidling for cruise-turister ved Tanangervegen.. 2015-05-24 - 2015-09-15.
 • Eilertsen, Krister (2015). Graver i bosset til forfedrene. Solabladet. [Avis]; 2015-08-13.
 • Eilertsen, Krister (2015). Nytt fra Tanangervegn.
 • Eilertsen, Krister (2015). Omvisning/formidlingsopplegg Sola skole. AM-UiS; 2015-08-26 - 2015-08-28.
 • Eilertsen, Krister (2015). Sesongen ved AM 2015, med hovedvekt på Tanangervegen. NAM; 2015-11-04 - 2015-11-07.
 • Eilertsen, Krister (2015). Tanangervegen 2015. AM/UiS; 2015-11-24.
 • Eilertsen, Krister (2015). Tidligneolittisk hustuft.
 • Eilertsen, Krister (2015). Åpen dag - Tanangervegen. AM-UiS; 2015-08-11 - 2015-09-08.
 • Eilertsen, Krister (2013). Resultater fra kulturhistorisk registrering på Madla og Revheim i Stavanger kommune.
 • Gil, Theo Bell; Eilertsen, Krister Scheie (2012). Bruken av kartfestet informasjon om jordsmonn innenfor kulturminneforvaltningen i Rogaland. CAA/Arkeologisk museum; 2012-10-15 - 2012-10-16.
 • Eilertsen, Krister (2011). Forundersøkelse av fire steinalderboplasser på Helganeset ved Haugesund lufthavn, Karmøy.
 • Eilertsen, Krister (2010). Helleren på Barka i Strand - oppholdssted og naturinformasjon i årtusener.
 • Eilertsen, Krister (2009). 8000 år med jakt ved Fiskåvatnet i Karmøy.
 • Eilertsen, Krister; Aasbø, Malin Kristin (2009). Funnrik registrering på Utsola.