Et profilbilde

Leder for samarbeid med utdanningssektor
Kåre Andreas Folkvord { "honorific-suffix": "Leder for samarbeid med utdanningssektor", "fn": "Kåre Andreas Folkvord", "tel": "Telefon: 51833277", "email": "kare.a.folkvord@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Rom HL A-218

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Folkvord, Kåre Andreas; Lyngstad, Hallvor; Berg, Grete Dalhaug (2017). Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-748-4. 181 s.
  • Munthe, Elaine; Folkvord, Kåre Andreas; Egaas Røen, Hege; Berge Hurlen, Inger Sofie (2020). School based competence Development in Rogaland;Initial results. International Congress for School Effectiveness and Improvem; 2020-01-06 - 2020-01-10.
  • Midthassel, Unni Vere; Folkvord, Kåre Andreas (2018). Rolleavklaring i partnerskap. Høgskolen på Vestlandet; 2018-08-11 - 2018-08-12.