Et profilbilde

Førsteamanuensis
Anne Kristine Solberg Runestad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Anne Kristine Solberg Runestad", "tel": "Telefon: 51834069", "email": "anne.k.runestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-210

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Runestad, Anne Kristine Solberg (2013). "Me gjørr det flinkaste me kan" : digitale læremidler og adaptasjonsprosesser i den tidlige lese- og skrivelæringa. I: Pedagogiske tekster og ressurser i praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-42696-5. s. 166-198.
  • Runestad, Anne Kristine Solberg; Otnes, Hildegunn (2015). Intensjoner, adaptasjoner og leserposisjoner - En studie av pedagogiske skjermtekster for den begynnende lese- og skriveopplæringa, og av hvordan barn i førsteklasse engasjerer seg og med dem. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. ISBN 9788232612840. 318 s.
  • Runestad, Anne Kristine Solberg (2017). Studentaktiv undervisning i STM: Utvikling og utprøving av digitale ressurser for å fremme studentaktive undervisningsformer. UiS, fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora; 2017-01-26.