Et profilbilde

Førsteamanuensis
Anne Kristine Solberg Runestad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Anne Kristine Solberg Runestad", "tel": "Telefon: 51834069", "email": "anne.k.runestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-210

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Runestad, Anne Kristine Solberg; Otnes, Hildegunn (veileder) (2015). Intensjoner, adaptasjoner og leserposisjoner - En studie av pedagogiske skjermtekster for den begynnende lese- og skriveopplæringa, og av hvordan barn i førsteklasse engasjerer seg og med dem. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. ISBN 9788232612840. 318 s.
  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna (2019). Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB. Universitetet i Stavanger; 2019-01-09 - 2019-01-11.
  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Solstad, Trine; Storm-Larsen, Anna Beate (2019). Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB. Universitetet i Stavanger; 2019-01-25 - 2019-01-28.
  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg (2018). Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiS - deltid B. UiS; 2018-10-24.
  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg (2018). Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS. Universitetet i Stavanger; 2018-10-24.
  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg (2018). Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS - deltid A. UiS; 2018-10-24.
  • Runestad, Anne Kristine Solberg (2017). Studentaktiv undervisning i STM: Utvikling og utprøving av digitale ressurser for å fremme studentaktive undervisningsformer. UiS, fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora; 2017-01-26.
  • Hoel, Trude; Solstad, Trine; Runestad, Anne Kristine Solberg; Jernes, Margrethe (2019). Å lese på på nettbrett eller lese i bok?. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.