Et profilbilde

Universitetslektor
Elisabeth Rege Filbrandt { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Elisabeth Rege Filbrandt", "tel": "Telefon: 51831302", "email": "elisabeth.rege@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24155

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Språkarbeid i overgangssituasjoner. språkløyper.
 • Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Språkarbeid i overgangssituasjoner.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth (2016). "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper. Lesesenteret, UiS.
 • Filbrandt, Elisabeth Rege; Vaags, Agnete; Nese, Liv (2019). Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling. NTNU UIS;
 • Filbrandt, Elisabeth Rege; Sandø, Heidi; Nese, Liv (2018). Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Filbrandt, Elisabeth Rege (2017). Språkarbeid i barnehagen - et fellesprosjekt. Bergen Kommune;
 • Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Språkarbeid i overgangssituasjoner.
 • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege (2015). Språkstrategi går ikke på bekostning av lek.. barnehage.no. [Internett]; 2015-11-19.
 • Rege, Elisabeth (2015). Dialogisk lesing og vaksne som språklege rollemodellar. Landssamanslutninga av nynorskkommunar; 2015-04-23.
 • Rege, Elisabeth (2015). Å lese bilder.
 • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude (2015). Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling. 2015-10-28.
 • Filbrandt, Elisabeth Rege (2019). Språket som tankeverktøy- Å sette ord på følelser. Universitetet i Stavanger, Lesesenteret. Språkløyper.no.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge (2019). Brobygger i barns møte med matematikk. Lesesenteret.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge; Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke (2019). Foreldresamarbeid. Lesesenteret.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Filbrandt, Elisabeth Rege (2019). Brobyggeren- en introduksjon. Universitetet i Stavanger, Lesesenteret. Språkløyper.no.
 • Filbrandt, Elisabeth Rege; Liv, Nese; Hoel, Trude (2016). Å lese bøker; et regnværsorkester. Lesesenteret, UiS.
 • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude (2016). Vår-vrimlebok. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Skriftspråkmøter og bokstavkjennskap. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Nese, Liv; Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Samtalen som arbeidsform. Hvorfor kan ikke Iti fly?. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth (2015). Skap forventning og engasjement rundt lesinga. Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.
 • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude (2015). Snakk og vinn: Barns ordforråd. Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.