Et profilbilde

Stipendiat
Margrethe Sønneland { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Margrethe Sønneland", "tel": "", "email": "margrethe.sonneland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2487

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sønneland, Margrethe (2018). – Det er trist hvis litteratur blir redusert til liksomoppgaver. Dagens Næringsliv. [Internett]; 2018-06-02.
 • Sønneland, Margrethe (2018). Friksjoner - foreløpige analyser av elevenes respons på teksters adressivitet. Åbo Akademi; 2018-05-31 - 2018-06-01.
 • Sønneland, Margrethe (2018). Kur mot kjedsomhet. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2018-06-02.
 • Sønneland, Margrethe (2018). Kur mot kjedsomhet. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2018-06-02.
 • Sønneland, Margrethe (2018). Tror elevene trekkes mot krevende litteratur. [Internett]; 2018-02-13.
 • Sønneland, Margrethe; Rongved, Elisabeth (2018). Tror elevene trekkes mot krevende litteratur.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litteratursamtaler i lærerutdanningen. 2017-11-29 - 2017-12-01.
 • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Fag og faglighet i norsk 1: Literacy som forståelsesramme for litteraturarbeid i skolen. Lesesenteret; 2017-03-04.
 • Sønneland, Margrethe (2017). Possibilities of joint exploration - Pupils’ Conversations on Literature in a Scandinavian Perspective. CEDiR - Cambridge Educational Dialogue Research Group; 2017-06-01.
 • Sønneland, Margrethe; Rasmussen, Marie (2017). Elevsamtaler om litteratur i skandinavisk perspektiv. Professionshøjskolen UCC, Københavns Universitet; 2017-03-09.
 • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle (2017). Fag og faglighet i norsk 2: Samtaler om "Brønnen" i 8A. 2017-03-04.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2016). The Importance of Literature in Education - in a Digital Age. 2016-05-04 - 2016-05-05.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sønneland, Margrethe (2016). "Å være leselærer i teknikk og industriell produksjon". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.
 • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2016). Introduksjon til digitale ferdigheter. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Nygard, Arne Olav; Njå, Morten; Sønneland, Margrethe (2016). Bruk av digitale verktøy i responsarbeidet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Østrem, Siv Ellen; Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2016). Google Dokumenter i responsarbeidet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2015). Introduksjon til digital teknologi i skolen. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.