Et profilbilde

Universitetslektor
Unni Synnøve Fuglestad { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Unni Synnøve Fuglestad", "tel": "", "email": "unni.fuglestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2496

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Schulz-Heidorf, Kathrin (2017). Lærerens betydning for norske elevers leseresultater Hva forteller PIRLS 2016. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 108-131.
 • Dessingué, Alexandre; Bugge, Hans Erik; Fuglestad, Unni; Knutsen, Ketil; Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica; Wagner, David-Alexandre (2018). Critical literacies and Awareness in Education 1st year report. University of Stavanger. 21 s.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2017). God leseplanlegging. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53392-2. 108 s.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth (2016). "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper. Lesesenteret, UiS.
 • Fuglestad, Unni (2019). Arbeid i lærende nettverk for å utvikle praksis med språk, lesing og skriving. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2019-10-28 - 2019-10-29.
 • Fuglestad, Unni (2019). Kommunikasjon, språk og lærende fellesskap i barnehagen. Språkløyper som verktøy for praksisutvikling i Stand kommune. Lesesenteret; 2019-04-09.
 • Fuglestad, Unni (2019). Profesjonelle læringsfellesskap: utforskende og reflekterende praksis. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2019-10-28 - 2019-10-29.
 • Fuglestad, Unni (2019). "Språkløyper som støtte i arbeid med lesing, skriving og muntlighet i fag i videregående skole. Å lede praksisutvikling i profesjonsfaglige fellesskap". Lesesenteret; 2019-04-10 - 2019-04-11.
 • Fuglestad, Unni (2019). Strategiutvikling i Alta. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2019-06-18 - 2019-06-19.
 • Fuglestad, Unni (2019). Strategiutvikling i Larvik. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2019-06-05 - 2019-06-06.
 • Fuglestad, Unni (2019). Å planlegge undervisning - med blikk for lesing. Marker kommune; 2019-08-15.
 • Fuglestad, Unni (2019). Å planlegge undervisning - med blikk for lesing og vurdering. Utdanningsregion Midt-Rogaland, Kristianslyst skole; 2019-01-07.
 • Fuglestad, Unni (2019). Å planlegge undervisning- med blikk for lesing. Larvik kommune; 2019-08-12.
 • Fuglestad, Unni; Bakken, Arild Michel (2019). Å planlegge undervisning - med blikk for elevinvolvering, strategier og muntlighet. Utdanningsregion Midt-Rogaland, Kristianslyst skole; 2019-08-13.
 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin (2019). Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og partnerskap mellom Nordreisa og Lesesenteret. Inn i LK20. Nordreisa kommune; 2019-11-19.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit (2019). Fagfornyelsen og verdigrunnlaget i overordnet del. Friskolenettverket i Rogaland; 2019-08-14.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke (2019). Fagdag: kollegasamtaler og refleksjonsnøkler, lesebestillinger, når lesing blir vanskelig og Språkløyper. Friskolene/UiS i partnerskap; 2019-01-02.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Alfsvåg, Trude (2018). "Å lese for å lære i fag": Oppstartsamlinger, Språkløyper 2018. Lesesenteret, UiS; 2018-04-10 - 2018-04-26.
 • Fuglestad, Unni (2018). Arbeid med Språkløyper i Strand kommune. Universitetet i Stavanger; 2018-02-07.
 • Fuglestad, Unni (2018). Introduksjon til pulje 3, Lesesenterets og Skrivesenterets rolle i språkkommunearbeidet. Utdanningsdirektoratet; 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Fuglestad, Unni (2018). Lærende møter - vegen vidare. Utdanningsdirektoratet; 2018-11-07 - 2018-11-08.
 • Fuglestad, Unni (2018). Profesjonsfellesskap, praksisutvikling og god leseopplæring. Utdanningsetaten, Oslo kommune; 2018-06-27.
 • Fuglestad, Unni (2018). Språkløyper som støtte i vidare FYR-arbeid lokalt. Udir/ nasjonale senter; 2018-12-03.
 • Fuglestad, Unni (2018). Veien videre - bærekraft i språkkommunearbeidet: den utforskende og reflekterende samtalen.. Utdanningsdirektoratet/ Lesesenteret; 2018-10-23 - 2018-10-24.
 • Fuglestad, Unni (2018). Å samarbeide om elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy. Lesesenteret; 2018-04-10 - 2018-04-24.
 • Fuglestad, Unni; Alfsvåg, Trude; Angvik, Stine Aarønes (2018). Språkløyper som verktøy i språkarbeidet på mellom- og ungdomstrinn. Utdanningsdirektoratet/ Lesesenteret; 2018-03-20 - 2018-03-21.
 • Fuglestad, Unni; Berge, Ingeborg Margrete (2018). Lesestrategier i alle fag - middel, ikke mål. Skolemøtet i Rogaland; 2018-11-16.
 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Planleggingsdag for Kviteseid: utvikling av profesjonelle læringsfellesskap, skoleutvikling og endring, å planlegge undervisning, elever som strever med lesing. Kviteseid kommune; 2018-08-15.
 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin; Sandø, Heidi (2018). Å samarbeide om barn og elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy. Utdanningsdirektoratet; 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Fuglestad, Unni; Gjestsen, Åse Kathrine; Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Språkkommunearbeid - for eier, leder og PPT. Utdanningsdirektoratet; 2018-11-07 - 2018-11-08.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke (2018). Hvordan kan vi støtte elevenes leseutvikling i alle fag?. Friskolene/UiS i partnerskap; 2018-01-02.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke (2018). Å planlegge undervisning. Læreplanforståelse, planleggingspraksiser og Leseplanleggeren som planleggingsverktøy.. Friskolene/UiS i partnerskap; 2018-08-14.
 • Fuglestad, Unni; Myran, Iris Hansson; Sandø, Heidi (2018). Språkarbeid i barnehage og skole. Utdanningsdirektoratet; 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Fuglestad, Unni; Myran, Iris Hansson; Sandø, Heidi (2018). Språkarbeid i barnehage og skule. Utdanningsdirektoratet/ Lesesenteret; 2018-03-20 - 2018-03-21.
 • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn (2017). Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Fuglestad, Unni (2017). God lese- og skriveplanlegging. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2017-10-31 - 2017-11-01.
 • Fuglestad, Unni (2017). Hva sier de nye styringsdokumentene om profesjonsutvikling?. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2017-10-31 - 2017-11-01.
 • Fuglestad, Unni (2017). Kva er Språkløyper og språkkommunar?. Nordfjordregionen; 2017-08-15 - 2017-08-16.
 • Fuglestad, Unni (2017). Literacy i samfunnsfaga. God planlegging av lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga.. Lesesenteret; 2017-01-31.
 • Fuglestad, Unni (2017). Språkarbeid i Fjell. Fjell kommune; 2017-11-13 - 2021-11-13.
 • Fuglestad, Unni (2017). Språkløyper – et løft for språk, lesing og skriving. Statped; 2017-03-22.
 • Fuglestad, Unni (2017). Språkløyper - hva og hvordan?. Lesesenteret; 2017-04-19 - 2017-05-05.
 • Fuglestad, Unni (2017). Språkløyper – lærende fellesskap og praksisutvikling innen lesing og skriving ved bruk av online faglige utviklingsressurser. Universitetet i Stavanger; 2017-02-08.
 • Fuglestad, Unni (2017). Språkløyper som lokal kompetanseutvikling. Lesesenteret, Skrivesenteret, Fremmedspråksenteret og Udir; 2017-12-04.
 • Fuglestad, Unni; Birkedal, Inga Kjerstin (2017). Hva med guttene.... Strand kommune; 2017-10-05.
 • Fuglestad, Unni; Borgersen, Anne (2017). Fagfornyelse, profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Utdanningsdirektoratet; 2017-11-08 - 2017-11-09.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2017). Lærerens betydning for norske elevers resultater - hva forteller PIRLS 2016?. Universitetet i Stavanger, Lesesenteret;
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2017). Undervisningsplanlegging og lesing. Utdanningsdirektoratet; 2017-03-20 - 2017-03-28.
 • Fuglestad, Unni; Myran, Iris Hansson (2017). Å samarbeide om barn og elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy. Utdanningsdirektoratet; 2017-11-08 - 2017-11-09.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2017). Hva styrer læreres beslutninger når de planlegger for fagspesifikk lesing og skriving?. Lesesenteret; 2017-12-20 - 2017-12-21.
 • Fuglestad, Unni (2016). God leseopplæring. Lesesenteret; 2016-04-22 - 2016-04-26.
 • Fuglestad, Unni (2016). Hvordan lykkes med Språkløyper? - planlegging, organisering og arbeid på egen skole. Lesesenteret; 2016-04-22 - 2016-05-03.
 • Fuglestad, Unni (2016). Introduksjon til Språkløyper, Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Lesesenteret; 2016-05-03.
 • Fuglestad, Unni (2016). Leder og eiers rolle i Språkløyper. Lesesenteret; 2016-05-12.
 • Fuglestad, Unni (2016). Lesing som grunnleggjande ferdigheit. Fylkesmannen i Møre og Romsdal; 2016-11-02.
 • Fuglestad, Unni; Alfsvåg, Trude (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-05.
 • Fuglestad, Unni; Berge, Ingeborg Margrete; Sædberg, Leif Tore (2016). Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt. Språkløyper.no. [Internett]; 2016-11-10.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-20.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-19 - 2016-01-20.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Undervisningsplanlegging og lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-04-05 - 2016-04-06.
 • Fuglestad, Unni; Lønnum, Marthe (2016). God lese- og skriveopplæring i Drammen. Drammen kommune; 2016-10-19.
 • Fuglestad, Unni; Sædberg, Leif Tore (2016). Derfor er Språkløyper nyttig i ungdomsskule og vidaregåande. Språkløyper. [Internett]; 2016-10-07.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Leseplanleggeren og dybdelæring. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet; 2016-05-14 - 2016-05-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-28.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-05 - 2016-09-06.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-31 - 2016-11-01.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-12 - 2016-01-13.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Undervisningsplanlegging og lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Nielsen, Ingrid (2016). Satsingsområdet lesing. NTNU; 2016-03-30.
 • Fuglestad, Unni (2015). Å lesa i samfunnskunnskap.
 • Fuglestad, Unni; Myran, Iris Hansson (2015). Støtte til språkkommuner fra Lesesenteret og Skrivesenteret. Utdanningsdirektoratet; 2015-05-15.
 • Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Språkløyper som skolebasert kompetanseutvikling. Lesesenteret; 2015-10-30.
 • Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Språkløyper som skolebasert kompetanseutvikling. Lesesenteret; 2015-10-29.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter.. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-27 - 2015-10-28.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-08 - 2015-10-09.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-05.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-09-09 - 2015-09-10.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-20 - 2015-10-21.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Kva er god leseopplæring?. Lesesenteret; 2015-09-03.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-09-07 - 2015-09-08.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-09-21 - 2015-09-22.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2015-03-25.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2015-03-18.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2015-03-11.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve; Nielsen, Ingrid (2015). Satsingsområde LESING. NTNU og Utdanningsdirektoratet; 2015-09-24 - 2015-09-25.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Toft, Trond Egil (2019). "God leseopplæring: Undervegs i lesinga". Språkløyper, Lesesenteret UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2019). Undervisningsplanlegging, Språkløyper. Lesesenteret, UiS, Språkløyper. Stavanger.
 • Fuglestad, Unni (2019). God leseopplæring med gode (lese)lærarar. Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Fuglestad, Unni (2019). Korleis kan leseplanleggjaren brukast som eit didaktisk verktøy i undervisningsplanlegginga?. Språkløyper, Lesesenteret UiS. Stavanger.
 • Fuglestad, Unni (2019). Å utvikla tekstkompetanse (fagtekst). Språkløyper, Lesesenteret UiS. Stavanger.
 • Fuglestad, Unni; Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude; Staurseth, Hanne Egenæs; Mørk, Peter (2019). Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga. (Kompetanseutviklingspakke i fagspesifikk lesing og skriving for ungdomstrinn og vidergående). Språkløyper, Lesesenteret UiS. Stavanger.
 • Fuglestad, Unni; Toft, Trond Egil (2019). Oppgåver som kan støtte utvikling av tekstkompetanse (plakat). Språkløyper, Lesesenteret UiS. Stavanger.
 • Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude; Fuglestad, Unni; Staurseth, Hanne Egenæs; Mørk, Peter; Skartveit, Bente Stausland (2018). Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga. Pakke i Språkløyper.. Lesesenteret, UiS/Skrivesenteret, NTNU. språkløyper.no.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni (2017). "Elevstemmer om engasjement" (God leseopplæring). Språkløyper, Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni (2017). "Fellestrekk ved leseopplæringa til dyktige lærarar.". Språkløyper, Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Fuglestad, Unni (2017). Kjenneteikn på ein god lesar (God leseopplæring). Språkløyper, Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe (2016). Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.