Et profilbilde

Førsteamanuensis
Randi Myklebust Sølvik { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Randi Myklebust Sølvik", "tel": "Telefon: 51832936", "email": "randi.m.solvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Undervisning

Forskningsområder

Field of interest

 • Learning Environment and Classroom interaction
 • Pupils learning and experiences of learning
 • Active learning, embodied learning
 • Different learning landscapes and contexts of learning
 • Outdoor life (friluftsliv) as learning landscape
 • Youth at-risk, behavioural difficulties

Utvalgte publikasjoner

Thesis and book chapters:

Sølvik, R.M. (2013). Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium. Avhandling for graden PhD. Oslo: Institutt for Spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Sølvik, R.M. (2011). Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom med adferdsvansker. I: T. Soulie & B.Therkildsen (Eds.), Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse. En antologi om rehabilitering, habilitering, spesialpedagogikk, socialpedagogikk og fritid. Roskilde: Handicapidrættens Videncenter.

Other publications:

Sølvik, R.M. (2014). Den inspirerande læraren (The inspiring teacher). Innlegg på fagblogg 03.10.2014: Læringsmiljø i skole og barnehage. http://lillegarden.wordpress.com/2014/10/03/den-inspirerande-laeraren/

Pågående forskning

Present research activities

Classroom interaction for enhanced student learning- (CIESL)Implementing research-based knowledge regarding teacher student interaction (2014-2018) Funded by The Research Council of Norways' FINNUT-program.

Arbeidserfaring

Degrees:

 

2013      PhD: University of Oslo, Faculty of Education

2004:     Cand.Ed.: University of Oslo, Department of Special Needs Education.

1999:     Bachelor?s degree in Outdoors, Culture and Nature guiding, Telemark University College.

 

Employment:

2014 -               Associate Professor, Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioural research in Education, University of Stavanger.

2013 - 2014:    Coordinator of Social Education and Special Needs educator, Ulverud school.

2005 - 2013:    Research fellow, University of Oslo, Department of Special Needs Education. 

2004 - 2005:     Teacher, Sollerudstranda School.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sølvik, Randi M. (2011). Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom med adferdsvansker. I: Friluftsliv-for mennesker med funktionsnædsettelse. Handicapidrættens videnscenter. ISBN 978-87-90388-18-8. s. 80-93.
 • Sølvik, Randi M. (2013). Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 279 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M. (2018). Teachers’ improvement in instructional support. ICSEI; 2018-01-09 - 2018-01-12.
 • Sølvik, Randi M. (2017). Friluftsliv som sosialt læringslandskap. Høgskolen i Sørøst Norge; 2017-01-26.
 • Sølvik, Randi M. (2017). Lærar-elev-dialogen og elevane si læring.
 • Sølvik, Randi M. (2017). Systematic observations explored by in-depth observations. Universitetet i Stavanger, Høgskulen i Volda; 2017-09-26 - 2017-09-27.
 • Sølvik, Randi M. (2015). Den utfordrande elevsamtalen - når samtalen blir knapp.
 • Sølvik, Randi M. (2015). Observasjon i klasserommet. Ei kjelde til vidareutvikling for fleire aktørar?. PPT Vest Agder;
 • Sølvik, Randi M. (2015). Relasjonar - ei kjelde til positive læringsprosessar?.
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Sølvik, Randi M. (2014). Den inspirerande læraren.
 • Sølvik, Randi M. (2014). Friluftsliv for ungdom i risiko - eit læringsorientert perspektiv. del 1. Institutt for Spesialpedagogikk; 2014-11-14.
 • Sølvik, Randi M. (2014). Friluftsliv for ungdom i risiko - eit læringsorientert perspektiv. del 2. Institutt for Spesialpedagogikk; 2014-11-21.
 • Sølvik, Randi M.; Nergaard, Svein Erik (2014). Veiledning, rådgivning og yrkesetikk i forhold til gruppe og læringsmiljø. PPT Helgelandsnettet; 2014-10-30.
 • Sølvik, Randi M. (2011). Friluftsliv som sosialt læringlandskap for ungdom med adferdsvansker. Handicapidrættens videnscenter; 2011-02-01.
 • Sølvik, Randi M. (2007). Exploring the Skill-model in relation to outdoor life as learning-landscape for social skills. University of Berkeley, Statoil, University of Oslo; 2007-03-16 - 2007-03-18.
 • Sølvik, Randi M. (2007). Exploring the non dualistic ontology and its implications. Departement of Special Needs Education; 2007-05-23 - 2007-05-24.
 • Sølvik, Randi M. (2006). Friluftsliv-ein aktuell sosial læringsarena for ungdom med åtferdsvanskar?. Norges idrettshøgskole; 2006-09-28 - 2006-09-30.
 • Sølvik, Randi M. (2005). Fører friluftsliv i seg selv til sosial læring?. Kolding Pædagogseminarium og Odense Socialpædagogiske Sem; 2005-09-22 - 2005-09-23.
 • Sølvik, Randi M. (2005). Hvordan vurdere sosial verdi av friluftsliv?. Kolding Ped. seminarium, Odense Socialpæd.seminarium; 2005-09-22 - 2005-09-23.