MENY

Foredrag: Er Stortinget gått ut på dato?

Vitenskapsakademiet i Stavanger og Statsviterforeningen i Rogaland inviterer til foredrag med professor Hilmar Rommetvedt.

Tema for foredraget er: «Stortinget 200 år: Utgått på dato eller fornyet folkevalgt innflytelse?» 

Omtrent samtidig med at Norge feiret 150-årsjubileet for Grunnloven i 1964, hevdet historikere og statsvitere at Stortinget var i eksil, og at de viktigste beslutningene ble tatt helt andre steder enn i nasjonalforsamlingen. Ved årtusenskiftet framholdt makt- og demokratiutrederne at folkestyret forvitret. 

Hvordan står det til med de folkevalgtes innflytelse nå når vi feirer 200-årsjubileet for Grunnloven og dermed også opprettelsen av Stortinget?

I det nylig utgitte bokverket «Stortingets historie 1964-2014» blir dette spørsmålet belyst av 18 ledende forskere innen historie, jus, mediefag og statsvitenskap.

Blant bidragsyterne er forskningsleder ved IRIS og professor ved UiS, Hilmar Rommetvedt, som har skrevet et kapittel om lobbyvirksomhet. Han har tidligere publisert flere vitenskapelige artikler og bøker om Stortinget.

Åpent møte - alle er velkomne!

Hilmar Rommetvedt

Hilmar Rommetvedt