Et profilbilde

Førsteamanuensis
Hanne Røland Hagland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Hanne Røland Hagland", "tel": "Telefon: 51831242", "email": "hanne.r.hagland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom I8 D-202

Forskningsområder

Kreft metabolisme. 

Utvalgte publikasjoner

 2014 Mar 12. pii: S0304-3835(14)00133-5. doi: 10.1016/j.canlet.2014.02.026.
Cellular metabolism in colorectal carcinogenesis: Influence of lifestyle, gut microbiome and metabolic pathways.

 2013;30(1):12-25. doi: 10.1159/000347166. Epub 2013 Apr 10.
Molecular pathways and cellular metabolism in colorectal cancer.

Induction of mitochondrial biogenesis and respiration is associated with mTOR regulation in hepatocytes of rats treated with the pan-PPAR activator tetradecylthioacetic acid (TTA).

Hagland HR, Nilsson LI, Burri L, Nikolaisen J, Berge RK, Tronstad KJ.

Biochem Biophys Res Commun. 2013 Jan 11;430(2):573-8. doi: 10.1016/j.bbrc.2012.11.111. Epub 2012 Dec 7.

PMID: 23228666

Pågående forskning

Kreftceller tar som kjent til seg større mengder glukose, noe de bruker til å lage nye cellebestanddeler for å vokse.  Omdanning av substrater som glutamine (i mitokondriene) og glukose i glykolysen bidrar til at kreftceller kan opprettholde en høy cellevekst.  Det viser seg også at intermediære biomolekyler som dannes i disse prosessene er med på å kontrollere genuttrykket til cellene, såkalt epigenetiske reguleringer.  Det som er spennende med dette er at epigenetiske regulereringer er i prinsippet reversible og en større forståelse av disse mekanismene kan bidra i utviklingen av nye kreftbehandlingsmetoder. 

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hagland, Hanne (2012). Cellular responses to metabolic stress – a study on the role of mitochondria in the crosstalk between cell metabolism and survival signalling. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-2092-6.
 • Hagland, Hanne; Selheim, Frode; Doskeland, Stein Ove (2005). Cyclic AMP dependent protein kinase (cAPK) and exchange protein directly activated by cAMP (Epac) signaling in Rat pheochromocytoma PC12 and Human Neuroblastma SH-SY5Y cell line. Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen.
 • Hagland, Hanne; Selheim, Frode; Keen, TJ; Skjærven, Kaja H; Christensen, Anne Elisabeth; Herfindal, Lars; Doskeland, Stein Ove (2005). The cAMP Receptors Epac and PKA synergize to induce PC12 cell neuritogenesis and to protect against apoptosis. Medimond. ISBN 978-88-7587-113-0. 6 s.
 • Bokil, Ansooya; Alhourani, Abdelnour; Hagland, Hanne Røland; Tidwell, Tia (2018). The metabolic profile of cancer cells play a major role in their response to metformin. CCBIO Universitetet i Bergen; 2018-05-23 - 2018-05-24.
 • Tidwell, Tia; Hagland, Hanne Røland; Røsland, Gro Vatne; Tronstad, Karl Johan (2018). Metabolic profiling of Colorectal cancer in 3D. Universitetet i Bergen; 2018-05-23 - 2018-05-24.
 • Hagland, Hanne Røland; Søreide, Kjetil; Lea, Dordi; Watson, Martin Matthew Christian (2017). Correlation of circulating T-cells in pre-operative blood to intratumoral density and location of CD3+ and CD8+ T-cells in colorectal cancer: a potential for an immunoscore by “liquid biopsy”?. ECCO; 2017-01-27 - 2017-01-30.
 • Hagland, Hanne Røland (2016). Kreftbehandling ved bruk av immunterapi – gjennombruddet og begrensningene. UiS EVU; 2016-11-15.
 • Hagland, Hanne Røland (2016). Kreftceller endrer metabolisme etter vekstbehov. Norsk kjemisk selskap avd. Rogaland; 2016-03-30.
 • Hagland, Hanne (2015). Cancer Cell Metabolism. Stavanger University Hospital, Breast cancer group; 2015-11-17 - 2015-11-18.
 • Nikolaisen, Julie; Hodneland Nilsson, Linn I.; Røland Hagland, Hanne; Koopman, Werner JH; Tronstad, Karl Johan (2013). Mitochondrial function, biogenesis and morphology in cellular stress. Zing Conferences; 2013-02-13 - 2013-02-16.
 • Nikolaisen, Julie; Nilsson Hodneland, Linn I.; Røland Hagland, Hanne; Koopman, Werner JH; Tronstad, Karl Johan (2012). Mitochondrial morphology and biogenesis in cellular stress. 2012-12-10 - 2012-12-12.
 • Nilsson, L I H; Nikolaisen, Julie; Hagland, Hanne; Tronstad, Karl Johan (2012). A mitochondrial reporter system for studies on NRF-1/AMPK activity and regulation in viable cells.
 • Hagland, Hanne; Nikolaisen, Julie; Hodneland, Linn I.; Tronstad, Karl Johan (2008). Mitochondrial function in cancer cell line models.