Et profilbilde

Førsteamanuensis
Arve Lerum { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Arve Lerum", "tel": "Telefon: 51834138", "email": "arve.lerum@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-305

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lerum, Arve (2018). Emergency Out-Of-Home Placements, a Comparison Between Child Welfare Practice in Germany and Norway. Revista de Asistenţă Socială. ISSN 1583-0608. Hefte 3.
 • Lerum, Arve (2017). Hastevedtak i barnevernet. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. s. 80-106.
 • Lerum, Arve (2019). Akutte tvangsplasseringer I barnevernet, sammenligning av tysk og norsk praksis. Universitetet i Stavanger; 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Lerum, Arve (2019). Akuttsaker i barnevernet. Hå kommune; 2019-10-01.
 • Lerum, Arve (2019). Akuttsaker i barnevernet. Barnevern Sør/Mandal kommune; 2019-11-21.
 • Lerum, Arve (2019). Child protection and emergency out-of-home placements: Decisions and user participation in front line social work. European Association of schools of social work; 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Lerum, Arve (2019). Child protection and out of home placements. Artesis Plantijn University College Antwerp; 2019-11-04 - 2019-11-08.
 • Lerum, Arve (2018). Workshop: Emergency out-of-home placements, a comparison between child welfare practice in Germany and Norway. IASSW, ICWS, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Lerum, Arve (2017). Acute interventions in the child protection service. Univerity of Bucharest; 2017-11-02 - 2017-11-03.
 • Lerum, Arve (2017). Barnevern i Norge. Universität Hildesheim;
 • Lerum, Arve (2017). Hastevedtak og ny barnevernslov.