Et profilbilde

Førsteamanuensis
Vibeke Rønneberg { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Vibeke Rønneberg", "tel": "Telefon: 51833272", "email": "vibeke.ronneberg@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom HG R-366

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer (veileder); Uppstad, Per Henning (veileder); Torrance, Mark (veileder) (2018). «My Spelling is Wobbly» : Causes and consequences of word-level disfluencies in written composition. University of Bergen (UiB). ISBN 9788230838594. 188 s.
 • Fitjar, Camilla Lausund; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido (2019). Hva bidrar til flyt i bokstavformingen ved skolestart? En korrelasjonstudie av faktorer knyttet til flyt i håndskriften. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Fitjar, Camilla Lausund; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido; Rønneberg, Vibeke (2019). Children’s letter writing automaticity at school entry. 2019-06-27 - 2019-06-29.
 • Fitjar, Camilla Lausund; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido; Rønneberg, Vibeke (2019). Copy that.Write what? What influences children’s ability to copy letters fluently?. EARLI; 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke (2019). Fagdag: kollegasamtaler og refleksjonsnøkler, lesebestillinger, når lesing blir vanskelig og Språkløyper. Friskolene/UiS i partnerskap; 2019-01-02.
 • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Rogne, Wenke Mork; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning (2019). DigiHand - The emergence of writing skills in the digital classroom. Universitetet i Stavanger / ICSEI 2019; 2019-01-08 - 2019-01-11.
 • Spilling, Eivor Finset; Rønneberg, Vibeke; Rogne, Wenke Mork; Torrance, Mark (2019). Handskrift eller tastatur i tidleg tekstproduksjon?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-06 - 2019-05-09.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke (2018). Hvordan kan vi støtte elevenes leseutvikling i alle fag?. Friskolene/UiS i partnerskap; 2018-01-02.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke (2018). Å planlegge undervisning. Læreplanforståelse, planleggingspraksiser og Leseplanleggeren som planleggingsverktøy.. Friskolene/UiS i partnerskap; 2018-08-14.
 • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning (2018). An investigation of the relationship between transcription, word-level fluency and quality in written composition. 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Johansson, Christer; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning (2017). Practical skills for writing process research in primary and secondary schools. Norwegian Reading Centre / COST European Literacy Network Tr; 2017-10-16 - 2017-10-18.
 • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark (2016). The spelling process of Norwegian 6th graders. 2016-07-04 - 2016-07-06.
 • Rønneberg, Vibeke (2015). Investigating pauses at the word level. 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning (2014). Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student. British Dyslexia Association;
 • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning (2014). Dyslexic students writing with and without visual feedback. 2014-03-27 - 2014-03-29.
 • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning (2014). The Need to Read. SIG Writing; 2014-08-27 - 2014-08-29.
 • Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning; Rønneberg, Vibeke (2013). Frequency Machines, Intelligent Editing & Aided Review. Lund University & University of Bergen; 2013-09-16 - 2013-09-17.
 • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning (2013). Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark (2013). Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Rønneberg, Vibeke (2012). Litterære samtaler. Indre og mitre Namdelen; 2012-04-17 - 2012-04-18.