MENY

Seminar om kjønn og likestilling i barnehage og skole

Nettverk for kjønnsforskning ved UiS inviterer til seminaret «Kjønn og likestilling i barnehage og skole – pedagogisk praksis som kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?»

Hvordan jobbe pedagogisk med kjønn og likestilling i barnehage og skole i dag? Pedagoger som skal utvikle sin refleksjonsevne og arbeide systematisk med kjønn trenger kunnskap, og en ny bok av dr.philos Ingerid Bø er et viktig og spennende bidrag til dette arbeidet.

I «Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?» presenterer Bø sentrale begreper og ulike forståelser av det kjønnede, med spesifikt søkelys på pedagogers relasjoner med kolleger, barn og foreldre. På seminaret vil hun fortelle om boken og om egne erfaringer fra arbeidet med kjønn og likestilling i barnehage, skole og lærerutdanning.

Nina Johannesen fra Likestillingssenteret vil supplere Ingerid Bø og kommentere boken. Johannesen vil også fortelle mer om hva hun ser som utfordringer når det gjelder likestilt pedagogisk praksis og gi egne eksempler på hvordan det arbeides med å fremme likestilling – hva fungerer, hva fungerer ikke.

Vi ser frem til et seminar rikt på fersk ny kunnskap på dette fagområdet og inviterer alle interesserte til å bli med! Studenter, lærere, forskere, pedagoger – alle er velkomne.

Det blir servert kaffe og te.

For påmelding, send e-post til maria.dockweiler@uis.no

Dr.philos Ingerid Bø er tilknyttet Universitetet i Stavanger. Hun disputerte her i 2010 med avhandlingen «Den farlige ulikestillingen. Kjønnet ulikestilling i tre kontekster – noen kjennetegn og konsekvenser», og har skrevet boken «Foreldre og fagfolk» (2011) og senest «Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst» (2014). Hun er spesielt opptatt av barns oppvekstmiljø og foreldreskapets vilkår. Hennes forskning og forfatterskap setter søkelys på samarbeidet mellom foreldre og fagfolk og på betydningen av kjønn i hjem, arbeidsliv og utdanning

Nina Johannesen er seniorrådgiver ved Likestillingssenteret. Hun har erfaring fra undervisning og ledelse i videregående skole, som avdelingsleder og assisterende rektor. Siden 2005 har hun vært ansatt ved Likestillingssenteret, hvor hun arbeider med kjønn og makt, kommunikasjon, likestilling i barnehager, mentornettverk og ledelse. Hun bidro til rapporten «Nye barnehager i gamle spor»  (2010). Rapporten ble skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og kartla likestillingsarbeidet i barnehager i Norge.