MENY

Dagsseminar om korrupsjon

Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) inviterer til korrupsjonsseminar på UiS med ett mål for øyet: å sette korrupsjon på dagsordenen. Studenter, ansatte og andre interesserte er hjertelig velkommen.

Illustrasjon til korrupsjonsseminar på Universitetet i Stavanger; en engel ligger over Norgeskartet.