MENY

Mysteriet bak stillaset på vesttårnet på Stavanger Domkirke

Arkeologisk museum sin steinkonservator Ann Meeks og murer George Murphy har siden i vår jobbet med å restuarere vestfasaden til Domkirken. Nå kan du høre dem fortelle fra restaureringsarbeidet.

Restaureringen av vestfasaden på Stavanger Domkirke har gitt mange overraskelser og utfordringer.
Gamle «synder» fra restaureringsarbeidene på 1800-tallet har ført til større skader i murverket, og en har hele tiden måttet finne nye løsninger. En har også begynt å stille spørsmål om tårnets alder og forholdet til resten av kirkebygget.

Fri entrè.