MENY

Bygdeborger – eller kva skal vi kalle dei?

11. november held arkeolog Niall Oma Armstrong foredraget «Bygdeborger – eller kva skal vi kalle dei? Krigerske skandalar eller religiøse meditasjonar?» på Arkeologisk museum.

Framleis er det mest vanleg å knyte bygdeborgene til krig og konflikt.
Men nyare forsking peiker mot andre moglege aktivitetar på berget. Foredragshaldaren vil sjå bygdeborgene i lys av andre liknande inngjerda berg i Europa, og syne at det kan vere kulturminne nær berga som set dei i eit anna lys. K
an hende skal vi gje bygdeborgene eit nytt namn?