Et profilbilde

Professor
Gunnar Thesen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Gunnar Thesen", "tel": "Telefon: 51832186", "email": "gunnar.thesen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ SV-323

Thesen holds a PhD in Political Science from Aarhus University. His research concentrates on the interplay between parties, media and public opinion as well as on the political influence of organized interests. While most of his research aim at general contributions to the discipline, he also has experience with specific policy areas such as welfare, energy, fisheries and transport. Thesen is currently principal investigator of a comparative ?big data? project studying the influence of news on party support in 5 countries.

Forskningsområder

Political agenda-setting, mediatization of politics, party competition and electoral politics, the political influence of interest groups.

Utvalgte publikasjoner

Thesen, Gunnar; Mortensen, Peter Bjerre; Green-Pedersen, Christoffer (2019). Cost of ruling as a game of tones. The accumulation of bad news and incumbents? vote lossEuropean Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. DOI: 10.1111/1475-6765.12367.

Thesen, Gunnar (2018). News content and populist radical right party support. The case of Denmark. Electoral Studies. ISSN 0261-3794. Volum 56. s. 80-89. DOI: 10.1016/j.electstud.2018.09.003.

Thesen, Gunnar (2017). An Intervening Intermediary: Making Political Sense of Media Influence. I: How Political Actors Use the Media. A Functional Analysis of the Media?s Role in Politics.. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-60249-3. s. 21-37.

Thesen, Gunnar; Green-Pedersen, Christoffer; Mortensen, Peter Bjerre (2017). Priming, Issue Ownership, and Party Support: The Electoral Gains of an Issue-Friendly Media Agenda. Political Communication. ISSN 1058-4609. Volum 34. Hefte 2. s. 282-301. DOI: 10.1080/10584609.2016.1233920.

Thesen, Gunnar (2016). Win Some, Lose None? Support Parties at the Polls and in Political Agenda-Setting. Political Studies. ISSN 0032-3217. Volum 64. Hefte 4. s. 979-999. DOI: 10.1111/1467-9248.12223.

Green-Pedersen, Christoffer; Mortensen, Peter Bjerre; Thesen, Gunnar (2015). The Incumbency Bonus Revisited: Causes and Consequences of Media Dominance. British Journal of Political Science. ISSN 0007-1234. DOI: 10.1017/S0007123415000022.

Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Christiansen, Peter Munk; Nørgaard, Asbjørn Sonne (2013). Coping With Corporatism in Decline and the Revival of Parliament: Interest Group Lobbyism in Denmark and Norway, 1980?2005. Comparative Political Studies. ISSN 0010-4140. Volum 46. Hefte 4. s. 457-485. DOI: 10.1177/0010414012453712.

Thesen, Gunnar (2013). When good news is scarce and bad news is good: Government responsibilities and opposition possibilities in political agenda-setting. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. DOI: 10.1111/j.1475-6765.2012.02075.x.

Pågående forskning

Papers in progress:

Thesen, G. ?Resilience through disruption? Interest groups, corporatism and Norwegian sick pay policies 1978-2014.?

Thesen, G. and Jennings, W. ?Where and when do voters shift? The role of institutions and information for volatility over the electoral cycle?

Thesen, G. and Grossman, E. ?Distance and dissatisfaction. Does geographical proximity to national political institutions affect satisfaction with democracy and political trust??

Yildirim, M. and Thesen, G. ?Gendered Agenda-Setting??Arbeidserfaring

2015-           Associate professor, Department of Media, Culture & Social Sciences, University of Stavanger, Norway

2012-15     Post-doctoral scholar (part-time), Department of Political Science, Aarhus University, Denmark

2011-            Senior Researcher, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Norway

2008-2011   Ph.D. Scholar, Department of Political Science, Aarhus University, Denmark

2005-2008  Researcher, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Norway

1999-2004  Assistant, Norwegian Social Science Data Services, Bergen, Norway

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. 102 s.
 • Bayer, Stian Brosvik; Thesen, Gunnar; Harstad, Anne Marthe (2014). Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet. International Research Institute of Stavanger. 125 s.
 • Bayer, Stian Brosvik; Thesen, Gunnar (2013). Offentlig-privat samarbeid (OPS) på vei? En kunnskapsoppsummering. International Research Institute of Stavanger. 35 s.
 • Thesen, Gunnar; Aaserød, Martin Ivar; Berge, Dag Magne; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (2013). Ett Hav : muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringen. IRIS. ISBN 978-82-490-0818-6. 117 s.
 • Leknes, Einar; Thesen, Gunnar (2012). Evaluering av Osloregionens Europakontor. Industrial Performance Center. 68 s.
 • Thesen, Gunnar; Leknes, Einar (2012). Oppsummering av funn fra DEMOSREG-programmet på området regional innovasjon. International Research Institute of Stavanger.
 • Thesen, Gunnar (2011). Attack and Defend! Explaining Party Responses to News. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 978-87-7335-156-7.
 • Berg, Christin; Bayer, Stian Brosvik; Thesen, Gunnar (2008). Ungtrafikk. Resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy. International Research Institute of Stavanger. 75 s.
 • Bjelland, Anders; Thesen, Gunnar (2007). Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus. International Research Institute of Stavanger. 50 s.
 • Thesen, Gunnar (2007). Reisevaneanalyser av storbyområdet på Nord-Jæren. International Research Institute of Stavanger. 28 s.
 • Berg, Christin; Thesen, Gunnar (2006). Reisevaner i Stavangerregionen 1998-2005. RVU Hovedrapport. International Research Institute of Stavanger. 54 s.
 • Berg, Christin; Thesen, Gunnar (2006). Sesongvariasjoner i Stavangerregionens reisevaner 2005. RVU Sommerrapport. International Research Institute of Stavanger. 39 s.
 • Berg, Christin; Thesen, Gunnar (2006). Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005. International Research Institute of Stavanger. 57 s.
 • Thesen, Gunnar (2006). Dokumentasjonsnotat RVU 2005. International Research Institute of Stavanger. 32 s.
 • Thesen, Gunnar (2006). Evaluering av friere brukervalg i Eide kommunes hjemmehjelptjeneste. International Research Institute of Stavanger. 29 s.
 • Thesen, Gunnar (2017). Et typisk valg? Stortingsvalget 2017 i lys av valgforskningen.. UiS; 2017-11-14.
 • Thesen, Gunnar (2014). Styrer mediene politikerne?.
 • Green-Pedersen, Christoffer; Mortensen, Peter Bjerre; Seeberg, Henrik B; Thesen, Gunnar (2013). The Power of the Opposition.
 • Leknes, Einar; Thesen, Gunnar (2013). Det norske regionparadokset.