MENY

Ta grep - Årlig temadag ved UiS - for ALLE!

Ta Grep - UiS arrangerer den årlige Temadagen om universell utforming.
Er du klar for (og vil du være med på) et paradigmeskifte? Er du interessert i best mulig undervisning og minst mulig frafall i studiet ditt? Vil du høre en professor snakke om smart læring, og høre en som har tatt doktorgrad på oppmerksomt nærvær (mindfulness) fortelle om mestring?

Norge skal være universelt utformet i 2025. UiS står derfor overfor et paradigmeskifte i form og innhold: Nøkkelen er et mest mulig universelt utformet universitet – UiS skal være for ALLE!

Vi tilbyr et svært spennende og lærerikt program du som ansatt eller student ikke bør gå glipp av:

• Hovedforedragsholder er professor Arne Krokan fra NTNU. Han står bak Norges første MOOC, og også bak begrepet «Smart læring», som vil være tema for hans foredrag.

• Kjersti Tharaldsen disputerte ved UiS i 2012, og var da nummer to her i landet til å ta doktorgrad på mindfulness og effekten av oppmerksomt nærvær. Kjersti arbeider nå ved SUS og vil fortelle om «Mindfulness (oppmerksomt nærvær) som springbrett til mestring».

• Førsteamanuensis Dag Husebø ved UiS, med foredraget «Universelt utformet didaktikk – læringsprosesser for mangfold i høgere utdanning». Dag leder til daglig UniPed, som har videreutvikling av universitetspedagogikken som benyttes ved UiS som sitt hovedformål.

Både universitetets ansatte og studentene må ta grep: Hvordan kan vi på UiS møte hverandre – studenter og ansatte - på en best mulig måte? Hvordan kan vi mestre studiene, lære mer, redusere frafallet, bedre undervisningen og øke gjennomstrømningen? Hvilke grep skal vi ta hver for oss, og sammen, for et best og mest mulig universelt utformet universitetet – en universell utdanning for alle?

Universitetssektoren i Europa ser universell utforming («Universal Design») som et sentralt virkemiddel i institusjonenes strategiske utvikling, og dette gjelder i særlig grad de mer innovative universitetene. Ved UiS tar vi konsekvensen av dette: Satsingen på universitetets årlige temadag for universell utforming, «Temadag Universell Utdanning», er kraftig utvidet. I år strekker temadagen seg over en hel dag, og kan skilte både med førsteklasses lokale krefter så vel som med foredragsholdere helt i norgeseliten. Årets tema er «Ta grep». Vi vil gjerne inspirere alle våre studenter til å gripe fatt i mulighetene som foreligger for å gjøre studiesituasjonen og studiene ved UiS til de mest utbytterike årene i livet. Samtidig vet vi at det å mestre studiesituasjonen oppleves som vanskelig av stadig flere, og temadagen skal også gi inspirasjon ved å sette fokus på enkle framgangsmåter vitenskapen har vist oss fungerer godt også for dem som synes det kan være problematisk nettopp å «ta grep».

Temadagen er satt sammen av åpne foredrag, og retter seg mot studenter så vel som vitenskapelig og administrativt ansatte. Vi ønsker å nå alle disse gruppene med temadagens hovedforedragsholder, som har en unik bakgrunn for å inspirere oss alle angående hvordan moderne undervisningsformer kan utnyttes. Og da for virkelig å ta grep om å få mye mer ut av både læringsaktiviteter og undervisningsaktiviteter.

Program for Temadagen finner du her. Sett av datoen, fredag 24. oktober! Sjekk temadagens nettside (kommer snart). Der finner du mer om Krokan og om smart læring, og hvordan du kan melde deg på Krokans MOOC om smart læring. Du finner stoff om Kjersti Tharaldsen og de økende mestringsproblemene vi er vitne til i sektoren, og hva Dag Husebø og andre i vår sektor har funnet angående de press utdanningskvaliteten akkurat nå utsettes for.
 

Dato: Fredag 24. oktober
Tid: Kl. 09.15-16.00
Sted: Kjell Arholms hus, Aud. 1

Du kan delta på ett eller flere foredrag, alt etter eget ønske. Alle foredrag er åpne.

Velkommen alle studenter og ansatte ved UiS!