MENY

Dilemmaer for ungdom i barnevernstiltak

Wenche Hovland disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Transittliv i barnevernets regi. Analyser av ungdoms identitetsarbeid i skiftende sosiale kontekster».

Avhandlingen tar utgangspunkt i fortellinger gitt av ungdom som barnevernet har flyttet fra opprinnelige foreldre. Fokuset er på dilemmaer og motsetninger som oppstår i ungdommenes liv. De ulike livshistoriene viser stor variasjon i hvordan hverdagslivet oppleves.

Hovland har sett på hvilke komplekse livssituasjoner de unge inngår i, både når det gjelder forhold til foreldre, til barnevernet og til steder de blir flyttet til.

Prøveforelesingen er klokken 10:00. Emnet for prøveforelesingen er «Drøft barnevernsbarns forhold til skolen, i lys av aktuell forskning og aktuelle teoretiske perspektiv».

Disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS