MENY

Åpent foredrag om vindkraft

Mette Kristine Kanestrøm i Lyse Produksjon holder foredrag om vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen.

Norges tekniske vitenskapsakademi  (NTVA)  inviterer til åpent møte torsdag 27. november kl 19.00 i Arkeologisk Museum, Peter Klows gt 30.

Mette Kristine Kanestrøm er leder for foretningsutvikling i Lyse Produksjon. Hennes foredrag vil ta for seg:

  • Markedsutvikling vindkraft globalt og i Norge
  • Teknologiutvikling vindkraft onshore og offshore
  • Rammebetingelser for vindkraft i Norge med beskrivelse av norsk – svensk elsertifikatsystem
  • Energisituasjonen i NorgePotensialet i Norge og hvor mye vindkraft vil egentlig komme i Norge
  • Hvordan vil utenlandskabler mot Tyskland og UK påvirke utviklingen av vindkraft samt eksisterende og ny kraftproduksjon i Norge?
  • Bidrar utvikling av ny fornybar energi til reduksjon av CO2?
Vindmølle