Et profilbilde

Stipendiat
Heidi Dombestein { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Heidi Dombestein", "tel": "Telefon: 51834289", "email": "heidi.dombestein@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Norheim, Anne; Dombestein, Heidi (2015). "På alerten" hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens. Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri. ISSN 1890-4130. Volum 19. Hefte 4. s. 22-28.
  • Dombestein, Heidi; Norheim, Anne; Humerfelt, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland (2017). Filial Motivation and Staying Power in the Caregiver Role when Parents with Dementia Live at Home. 2017-10-04 - 2017-10-06.
  • Dombestein, Heidi (2016). Presentation of the Carers research area – caregivers and dementia. SESAM - Eldremedisinsk senter ved SUS;
  • Dombestein, Heidi; Hurup Thompsen, Line; Hanssen, Helene; Tande Mortensen, Mari; Humerfelt, Kristin; Norheim, Anne (2016). Utkast til sjekkliste for planlagt og strukturert samarbeid med voksne pårørende. Fylkesmannen i Rogaland;
  • Dombestein, Heidi (2015). «Jeg vil være datter, ikke pleier» -når foreldre med demens bor hjemme. Utviklingssenter for sykehjem og hemmetjenester i Rogaland; 2015-06-04.
  • Norheim, Anne; Dombestein, Heidi (2015). "Always on guard!" Informal Caregiver Roles as Resources When Family Members Develop Dementia. 6th International Carers Conference; 2015-09-03 - 2015-09-06.
  • Norheim, Anne; Dombestein, Heidi (2015). "På alerten " hele tiden! Om pårørendes rolle som omsorgspersoner når deres nærmeste utvikler demens. Programområdet for pårørendeforskning; 2015-06-10 - 2015-06-11.