Et profilbilde

Universitetslektor
Kristin Sunde { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Kristin Sunde", "tel": "", "email": "kristin.sunde@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Rask bokstavlæring gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere. forskning.no. [Internett]; 2019-06-19.
 • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere.
 • Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin (2018). God begynneropplæring i lesing. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Sunde, Kristin (2018). Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?.
 • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti (2018). Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1?. 2018-07-18 - 2018-08-21.
 • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth (2018). Sett av tid til elevenes egen lesing!.
 • Sunde, Kristin; Sædberg, Leif Tore (2018). Kva er god lese- og skriveopplæring for dei minste?.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Sunde, Kristin (2017). Stasjonsundervisning – bruk, aktiviteter og tilpasning i et utvalg norske klasserom. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin (2017). Førsteklassingene lærer bokstavene raskere. Forskning.no. [Internett]; 2017-03-23.
 • Sunde, Kristin (2017). Bokstavinnlæring - stor endring på kort tid. 2017-06-13.
 • Sunde, Kristin (2017). Teaching practice in early literacy instruction and student's development of literacy skills. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2017). Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Sunde, Kristin (2016). Bokstavlæring og rask progresjon. Bergen kommune; 2016-10-17 - 2016-10-19.
 • Sunde, Kristin (2016). Introduksjonssamling Språkløyper.
 • Sunde, Kristin (2016). PIRLS, kurs for lærere. 2016-02-04 - 2016-02-12.
 • Sunde, Kristin (2016). Two Teachers, kurs for lærere og skoleledere. 2016-06-06 - 2016-06-13.
 • Sunde, Kristin (2016). Vi så det allerede i 1. klasse. Tidlig innsats i leseopplæringen.. 2016-02-15.
 • Sunde, Kristin (2015). Hva er stasjonsundervisning?.
 • Sunde, Kristin (2015). Hvordan bruke stasjonsundervisning?.
 • Sunde, Kristin; Bentsen, Edle Inga (2015). Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet.